Združenie EPS.SR a ZPZB rozbiehajú kamapaň na ochranu ovzdušia

Partneri sekcie:

Združenie EPS.SR a Združenie pre zatepľovanie budov (ZPZB) rozbiehajú komunikačnú kampaň s cieľom pomôcť iniciatívam na ochranu ovzdušia pred narastajúcimi obavami pred skleníkovým efektom. Adresátom kampane sú autority v stavebníctve, firmy v priemysle, ochrancovia prírody, radoví občania.

Predseda Združenia EPS.SR Jozef Sáraz informoval, že ich budú upozorňovať rôznymi formami, aby vyrábali, kupovali a inštalovali na budovách napr. výlučne expandovaný polystyrén (EPS) s predpísanými vlastnosťami. Iba kvalitný projekt na zatepľovanie budov s uznávanými parametrami EPS a kvalitným zhotoviteľom budú zárukou, že trh s materiálmi sa môže ďalej kultivovať a ovzdušie ekologicky ochraňovať.

Súčasný stav a prístupy k programom zatepľovania, dodal Sáraz, je podmienený predovšetkým kvalitnou informovanosťou odbornej a laickej verejnosti. Potreba informovanosti nie je vyvolaná len rastom nákladov na vykurovanie, vrátane nákladov na chladenie v letnom období, ale aj najnovšími iniciatívami Európskej komisie (EK) o potrebe nových prístupov v globálnom otepľovaní.

Tieto iniciatívy ešte zvýraznila odborná práca Centra pre európske politické štúdie. Jej prezentácia bola vlani na konferencii Global Insulation v Bruseli. Odznel tam aj príspevok s názvom Polystyrén – expanzia do budúcnosti, ktorý bol odrazovým mostíkom pre komunikačnú kampaň na Slovensku, vysvetlil Sáraz.

Iniciatíva EPS.SR a ZPZB si dala za cieľ „pokúsiť sa osloviť ľudí a vysvetľovať im na základe odborných argumentov, ako sa majú zachovať a rozhodnúť, ak chcú prispieť k ochrane ovzdušia. Odborná štúdia upozorňuje, že jedným z najefektívnejších prostriedkov ochrany pred skleníkovým efektom sú globálne izolácie.

Šéfka ZPZB Zuzana Sternová zdôraznila, že kvalitu zatepľovacích prác ovplyvňuje zatepľovací systém výrobcu, na ktorý musí byť požadovaný doklad preukazovania zhody. „Zatepľovací systém by mala vykonať kvalitná firma – u rodinného domu teda nezatepľovať svojpomocne alebo formou urob si sám, ale s certifikovanou firmou,“ vyzvala Sternová.

Spotreba EPS ako izolačného materiálu pre stavebné účely má na Slovensku dlhodobo vzostupnú tendenciu. V roku 2006 spotreba EPS medziročne vzrástla o 33 % na 20 075 ton. Z toho väčšina smeruje do stavebníctva, zostatok je spracovaný na obaly. Viac ako polovica z objemu EPS pre stavebné účely je použitá na zatepľovanie. So spotrebou 3,8 kg EPS na obyvateľa sa Slovensko zaradilo na 4. miesto medzi okolitými štátmi, hneď za Rakúsko, Poľsko a Česko.

Penový polystyrén vynašli pred 60 rokmi v Nemecku a počas tohto obdobia záujem oň narastá, paradoxne nie v Nemecku, kde je príčinou pokles štátnych dotácií na tento segment stavebníctva, dodal Sáraz.

Zdroj: TASR