Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Novinky z meracej a regulačnej techniky

image 73438 25 v1

Na veľtrhu ISH 2015 vo Frankfurte nad Mohanom sa IMI Hydronic Engineering predstavila s viacerými novinkami.

Inovatívny TA-PILOT-R
Jedným z nich bol inovatívny TA-PILOT-R, ktorý predstavuje jedinečný regulátor tlakovej diferencie s vysokou úrovňou tlakovej stability a vyrába sa pod značkou IMI TA.
Kompaktný regulátor tlakovej diferencie s pilotnou technológiou má:
•    inovatívnu kombináciu in-line ventilu s pilotnou technológiou,
•    vysokopresné riadenie, a to aj pri nízkom prietoku,
•    o 40 % vyššiu hodnotu Kvs než pri bežných regulátoroch,
•    až o 80 % nižšiu hmotnosť a o 60 % menšiu veľkosť,  
•    nižšie náklady na inštaláciu – jej čas sa skracuje o 50 %.

Vďaka svojej in-line konštrukcii je nová generácia regulátorov tlakovej diferencie aj výrazne tichšia a kompaktnejšia. Rozsah nastavenia regulátora možno kedykoľvek jednoducho zmeniť výmenou komponentu pilotného ventilu, nevyžaduje sa výmena celého regulátora.

Trojcestný pilotný ventil v hornej časti tela ventilu obsahuje membránu a nastaviteľnú pružinu, ktorá prenáša zmeny tlaku priamo na piest hlavného ventilu. Základné hydronické princípy zabezpečujú presnú kontrolu tlaku v celom rozsahu, teda ani pri veľmi nízkych prietokoch sa nevyskytujú významné odchýlky od nastavenej hodnoty. Regulátor umožňuje komplexné monitorovanie a diagnostiku tlaku v systéme pomocou meracích bodov.

Je určený do vykurovacích a chladiacich systémov na báze vody s maximálnym diferenčným tlakom 800 kPa alebo 8 bar schopných prevádzky pri prevádzkovej teplote v rozsahu od –20 °C do 150 °C. Vyrába sa v troch vyhotoveniach podľa rozsahu nastavenia 10 – 50 kPa, 30 – 150 kPa a 80 – 400 kPa.

TA PILOT R
Automatický termostatický ventil Eclipse
Nový rad termostatických ventilov s automatickou reguláciou prietoku Eclipse má takéto charakteristiky:  
•    obsahuje ventilovú vložku s technológiou AFC (automatickou reguláciou prietoku),
•    hodí sa do štandardných, kúpeľňových aj dizajnových vykurovacích telies, je vhodný aj na kombináciu s konvektorom alebo pre podlahové vykurovanie,
•    ide o najmenší termostatický ventil na trhu,
•    môže sa inštalovať aj do vykurovacích telies s integrovanými ventilmi,
•    poskytuje kompletný sortiment rozličných vyhotovení ventilov na jednoduché, rýchle, tiché, spoľahlivé a automatické hydronické vyváženie.

Ide o nástupcu radu A-Exact, Eclipse je však menší a má jednoduchšie použitie. Nevyžadujú sa žiadne zložité výpočty parametrov potrubí, keďže ventil obmedzuje maximálny prietok bez ohľadu na diferenčný tlak v systéme. Jeho chod je veľmi tichý, prakticky nehlučný. Eclipse výrazne zjednodušuje spúšťanie vykurovacích systémov do prevádzky. Inštalatér jednoducho nastaví termostatické ventily, namontuje na ne termostatické hlavice a spustí obehové čerpadlo. Pri akýchkoľvek kombináciách otvorenia či zavretia ventilu sa prietoky nezmenia, čo usporí energiu, zjednoduší montáž, výrazne zníži hluk a vylúči chyby v systéme.

Automatický termostatický ventil Eclipse

Separátor nečistôt Zeparo Cyclone Magnet
Nová verzia separátora nečistôt do vykurovacích a chladiacich systémov s cyklónovým efektom a magnetmi má takéto charakteristiky:
•    ide o vylepšenú verziu pôvodného separátora Zeparo Cyclone, ktorý dosahuje 9-krát účinnejšiu separáciu ako iné bežné zariadenia na trhu,
•    zlepšuje separáciu magnetických častíc o 50 %,
•    silné magnety sú umiestnené priamo v tepelnej izolácii,
•    je umiestnený mimo ventilovej skrine na optimálne využitie cyklónového efektu,
•    jednoducho odstraňuje nečistoty vypúšťaním,
•    umožňuje bezproblémovú dodatočnú inštaláciu na jestvujúce separátory Zeparo Cyclone bez nutnosti prerušiť vykurovacie alebo chladiace systémy.

Separátor reaguje na zvyšujúce sa znečistenie potrubných systémov magnetitom a kalmi a na rastúci dopyt po vysokoúčinných riešeniach separácie.
Rozhodujúcim faktorom účinnosti separátora je patentová cyklónová technológia. Hlavnou výhodou cyklónového efektu je zvyšovanie účinku separácie s rastúcou rýchlosťou prietoku, pričom pri bežných zariadeniach na trhu účinok separácie so zvyšujúcim sa prietokom klesá.
Zariadenie je vhodné do systémov s výkonom až 300 kW pri maximálnom prevádzkovom tlaku 10 bar a môže sa použiť aj pri vysokých teplotách vody až do 110 °C. Tlaková strata zostáva vždy konštantná bez ohľadu na množstvo zhromažďujúcich sa nečistôt; separátor sa navyše nemôže upchať ani zablokovať.

Separátor nečistôt Zeparo Cyclone Magnet

Zdroj: IMI Hydronic Engineering, značka IMI TA, IMI Heimeier, IMI Pneumatex

Komentáre