Program konferencie Vykurovanie 2022

Konferencia je určená odborníkom na vykurovanie a energetiku, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu. Pozrite sa, na čo sa tento rok zameria bohatý program, a prijmite pozvanie organizátorov.

14.- 18. február 2022

Miesto konania: BELLEVUE**** Grand Hotel, Horný Smokovec

Generálni partneri:

Tradičná 30. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2022 je v tomto roku zameraná na tému

„Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Alternatívne zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných sekcii, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu

 

Odborný garant:                                                     Organizačný garant:

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.                                   Jana Lehotová Nôtová
Stavebná fakulta STU                                              SSTP, Koceľova 15
Katedra TZB                                                             815 94  Bratislava
Radlinského 11                                                         m.: +421 (903) 562 108
810 05 Bratislava                                                      konferencie@sstp.sk
dusan.petras@stuba.sk

 

Prípravný výbor a recenzenti:                               Editor zborníka:

RNDr. M. Dubnička CSc.                                         Mgr. Zuzana Švecová
doc. Ing. B. Füri, PhD. SvF STU                              SSTP, Koceľova 15, BA
prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU                     sstp@sstp.sk
prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU
doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU                       Organizačný výbor:
Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU                             Ing. Anna Predajnianska
Ing. Michal Piterka, SBD Komárno                          Ing. Martina Mudrá
Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU                                  Ing. Eva Švarcová
prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU                        Ing. Barbora Junasová
prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU                          Ing. Tomáš Strenk
doc. Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice                                 

Zahraničný prípravný výbor:

prof. Ing. K. Kabele, PhD., ČVUT Praha (CZ)
prof. Ing. A. Zsebik, PhD., JOMUTI  Kft, Budapest (H)

Diskusné fórum:

Dr. Ing. K. Šoltésová, SIEA
Ing. V. Červenka, MH Teplárenský holding
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
D.Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.

14.2. 2022 pondelok: ENERGETIKA BUDOV

08.00 – 18.00 h       registrácia účastníkov

11.00 – 12.00 h       3. zasadnutie prípravného výboru

13.00 – 15.00 h       I. sekcia: Energetická legislatíva

15.00 – 15.30 h       prestávka s energie-portal.sk

15.30 – 17.30 h       II. sekcia: Energetická Efektívnosť budov

17.30 – 18.30 h       diskusné fórum A: Energetika budov

18.30 – 19.00 h       odborné energetické poradenstvo

20.00 – 20.30 h       koktail partnerov

20.30 – 23.00 h       spoločenský večer s hudbou

15.2. 2022 utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

08.00 – 18.00 h       registrácia účastníkov

08.30 – 10.30 h       III. sekcia: Zdroje tepla

10.30 – 11.00 h       prestávka s vydavateľstvom JAGA

11.00 – 13.00 h       IV. sekcia: Kogeneračné zdroje energie

13.00 – 14.30 h       prestávka na obed

14.30 – 16.30 h       V. sekcia: Sústavy CZT a OST

16.30 – 17.00 h       prestávka s tzbinfo

17.00 – 18.00 h       diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

18.00 – 19.30 h       WELLNESS

20.00 – 20.30 h       koktail partnerov

20.30 – 23.00 h       spoločenský večer s hudbou

16.2. 2022 streda: ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE

08.00 – 18.00 h       registrácia účastníkov

08.30 – 10.30 h       VI. sekcia: Tepelné čerpadlá

10.30 – 11.00 h       prestávka s Green magazine

11.00 – 13.00 h       VII. sekcia: slnečná energia

13.00 – 14.30 h       prestávka na obed

14.30 – 16.30 h       VIII. sekcia: Energetické zhodnotenie odpadu

16.30 – 17.00 h       prestávka s EKO bývanie

17.00 – 18.00 h       diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

18.00 – 19.30 h       WELLNESS

20.00 – 20.30 h       koktail partnerov

20.30 – 23.00 h       diskotéka

17.2. 2022 štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

08.00 – 18.00 h       registrácia účastníkov

08.30 – 10.30 h       IX. sekcia: meranie a rozpočítavanie tepla

10.30 – 11.00 h       prestávka s TOPIN

11.00 – 13.00 h       X. sekcia: Regulácia a riadenie vykurovacích sústav

13.00 – 14.30 h       prestávka na obed

14.30 – 16.30 h       XI. sekcia: Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav

16.30 – 17.00 h       prestávka s TOP STAVEBNÉ

17.00 – 18.00 h       diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

18.00 – 19.30 h       WELLNESS

20.00 – 20.30 h       koktail partnerov

20.30 – 23.00 h       rozlúčkový spoločenský večer

18.2. 2022 piatok: ENERGETICKÉ SLUŽBY

08.00 – 11.00 h       registrácia účastníkov

08.30 – 10.30 h       XII. sekcia: energetický manaŽment

10.30 – 11.00 h       prestávka s tzbportal.sk

11.00 – 13.00 h       XIII. sekcia: progresívne vykurovacie sústavy

13.00 -14.00 h        záver konferencie

14. 2. 2022 ENERGETIKA BUDOV
Generálni partneri:  SPP – distribúcia, a.s.

08.00 – 18.00 h      registrácia účastníkov 

11.00 – 12.00 h      3. zasadnutie prípravného výboru

13.00 – 15.00 h      I. sekcia: Energetická legislatíva

                               vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc.

1. Vplyv energetickej infraštruktúry na vymedzenom území v súvislostiach s transpozíciou legislatívy EU a INKEP SR

M.Dubnička, Asociácia energetických managerov

2. Implementácia novej regulačnej politiky v teplárenstve

A. Juris, predseda URSO

3. Zmena legislatívneho rámca v oblasti tepelnej energetiky

M. Pitorák, MH SR

4. Návrh smernice o energetickej efektívnosti v rámci balíčka Fit for 55

M. Mariaš, MH SR

5. Zmeny pri rozpočítavaní tepla a teplej vody

M. Petrus, MH SR

6. Nová legislatíva v OZE

J. Novák, MH SR

7. Operačný program slovensko

K. Šoltésová, SIEA

8. Je zemný plyn nepriateľom alebo spojencom?

J. Klepáč, MGBM, poradca Prezídia SPNZ

15.00 – 15.30 h       prestávka s energieportal.sk

15.30 – 17.30 h      II. sekcia: Energetická HospodárnoSť budov

vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava

1. Modernizácia vykurovanie rodinných domov financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR

M. Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia

2. EHB v kontexte podpory obnovy rodinných domov z Plánu obnovy a návrhu revízie Smernice o energetickej hospodárnosti budov

P. Robl, Budovy pre budúcnosť

3. Obnova budov a jej financovanie

K. Korytárová, Prognostický ústav SAV

4. Energetický certifikát novej generácie

J. Bendžalová, J. Zirngibl, ENBEE

5. Príprava tepla v rodinnom dome vodíkom, alebo zmesou plynov

R. Illith, SPP – distribúcia, a.s.

6. Vplyv nevykurovaných priestorov na potrebu tepla bytu v bytovom dome

R. Ingeli, SvF STU Bratislava

7. Parametrická štúdia vnútornej klímy jednopodlažných objektov v závislosti od úrovne tepelného izolovania a infiltrácie vzduchu

P. Buday, SvF STU Bratislava

17.30 – 18.30 h      diskusné fórum A: Energetika budov

vedie:  Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, A. Juris, Ľ. Lopatka, M. Pitorák

18.30 – 19.00 h      odborné energetické poradenstvo: SIEA

20.00 – 20.30 h      prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA

koktail Generálneho partnera:          

SPP – distribúcia, a.s.

koktail Hlavných partnerov:              

MAROX, s.r.o.

Veolia Energia Slovensko a.s.

Hoval SK spol. s r.o.

Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2021

20.30 – 23.00 h      spoločenský večer a PETER NAGY

 DEGUSTÁCIA VÍN s vinárstvom VINIDI

15. 2. 2022 PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA
Generálny partner: MH Teplárenský holding

 08.00 – 18.00 h      registrácia účastníkov

 08.30 – 10.30 h      III. sekcia: Zdroje tepla

vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava

1. Zachovanie SCZT na Hornej Nitre

J. Jankovský, R. Januščák, Apertis, s.r.o., PTH, a.s.

2. Zdroj tepla v moderných objektoch

M. Fábry, Robert Bosch, spol. s r. o. Divízia Termotechnika – Buderus

3. Potreba úpravy vody demineralizáciou pre vykurovacie systémy

N. Šuba, MAROX, s.r.o.

4. Aplikácia kotlov Hoval UltraGasR v projektoch Garantovanej Energetickej Služby

M. Hudec, Hoval SK spol. s r.o.

5. Rekonštrukcia zdroja vo Veolia Utilities Žiar nad Hronomom

M.Tricko, M. Macko, M. Olejníková, M. Mravec, Veolia Energia Slovensko a.s.

6. Optimalizácia režimov vykurovania v budove Strojníckej fakulty STU v Bratislave

F. Urban, F. Ridzoň, F. Világi, P. Mlynár, L. Zelený, SjF STU Bratislava

7. Porovnanie možností zvyšovania účinnosti malých zdrojov tepla na tuhé a plynné palivá

M. Malcho, J. Jandačka, L. Martvoňová, SjF ŽU Žilina

10.30 – 11.00 h       prestávka s JAGA

11.00 – 13.00 h      IV. sekcia: Kogeneračné zdroje energie

vedie: prof. Ing. J. Jandačka, PhD., SjF ŽU Žilina

1. Legislatívne zmeny v oblasti znižovania emisií kogeneračných jednotiek

J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť

2. Skúsenosti s prevádzkou kogeneračných jednotiek v rámci MH teplárenského holdingu

V. Mrvečka, M. Vrátný, MH teplárenský holding

3. Využitie nízkopotenciálnej energie z chladiacich a odpadových vôd v tepelných čerpadlách spojených s kogeneračnou jednotkou

J. Jankovský, Apertis, s.r.o.

4. Kogeneračná jednotka ako pohon rýchlonabíjacej stanice

R. Illith, V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava

5. Smerovanie nových technológií v rámci MH teplárenského holdingu

V. Mrvečka, M. Vrátný, MH teplárenský holding

6. Simulácia parametrov parnej turbíny v kombinovanej výrobe

P. Ďurčanský, J. Jandačka, M. Malcho, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky

7. Transformácia energie – primárne a sekundárne zdroje energie, nositelia a využitie energie

F. Urban, F. Ridzoň, F. Malý, F. Vilagi, P. Mlynár, SjF STU Bratislava, Ústav energetických strojov a zariadení

8. Kogeneračné jednotky v systémoch CZT

M. Rimár, M. Šmajda, M. Abraham, TU Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

13.00 – 14.30 h       OBED

14.30 – 16.30 h      V. sekcia: SÚstavy CZT a OST

vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

1. Slovenské teplárenstvo v kontexte regulačného rámca EÚ

M. Olejníková, Veolia Energy Slovakia, S. Janiš, SZVT

2. Dekarbonizácia a zvyšovanie podielu OZE v teplárenstve resp. systémoch CZT cez využitie záruk pôvodu pre obnoviteľný plyn

J. Roth, SPP – distribúcia, a.s.

3. Desigo CC – otvorený dispečerský systém pre CZT

M. Babík, Siemens s.r.o.

4. Moduly spätného získavania tepla z horúcich spalín a plynov

P. Bokor, DECON, B. Bednarič, ALFA LAVAL Slovakia

5. Výber vhodného riešenia predizolovaných potrubí podľa teplotného profilu tepelnej siete, príklady úspor z realizácií

E. Švarcová, SvF STU Bratislava, R. Štefanec, NRG flex

6. 4 G siete CZT z pohľadu úspor energie a nákladov

R. Bohunčák, Danfoss spol. s r.o.

7. Hodnotenie sústav CZT z pohľadu hydrauliky primárnych tepelných sietí

M. Mudrá, J. Takács, SvF STU Bratislava

8. Hodnotenie účinnosti sústavy CZT v poľnohospodárskej prevádzke skleníkového hospodárstva v Dunajskej Strede

V. Állóová, J. Takács, SvF STU Bratislava

16.30 – 17.00 h       prestávka s tzbinfo

17.00 – 18.00 h      diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla

vedie: Ing. Vojtech Červenka, MH Teplárenský holding

diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács

 18.00 – 20.00 h      WELLNESS

 20.00 – 20.30 h      koktail Generálneho partnera:            

MH Teplárenský holding

koktail Hlavných partnerov:

Siemens s.r.o.

Decon spol. s r.o. 

NRG flex

Danfoss spol. s r.o.

20.30 – 23.00 h      Spoločenský večer a SILENT TRIO

16. 2. 2022 ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE
Generálny partner: Viessmann, s.r.o.
Robert Bosch, spol. s r. o.
Divízia Termotechnika – Buderus

 08.00 – 18.00 h      registrácia účastníkov

 08.30 -10.30 h       VI. sekcia: Tepelné čerpadlá

vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava

1. Perspektíva použitia chladív v tepelných čerpadlách s parnými kompresorovými obehmi

B. Füri, J. Takács, SvF STU Bratislava

2. Tepelné čerpadlá pri obnove rodinných domov

P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka

3. Tepelné čerpadlo do rekonštrukcie sa rovná nové chladivo a hydraulický koncept

P. Kuliaček, Viessmann, s.r.o.

4. Tepelné čerpadlá v objektoch pre polyfunkciu, administratívu, domovú a bytovú výstavbu

P. Muškát, Robert Bosch spol. s r. o. Bratislava, Divízia Termotechnika Buderus

5. Význam tepelných čerpadiel pri rekonštrukciách budov

D. Popluhár, DAIKIN

6. Testovanie účinnosti tepelného čerpadla vzduch/voda v laboratórnych podmienkach

F. Vranay, TU Košice

7. Tepelné čerpadlá ako súčasť v priemyselných objektoch

L. Živner, NIBE Energy Systems CZ & SK

8. Výmenník tepla pre rekuperáciu odpadového tepla z termálneho bazéna

A. Predajnianska, J. Takács , SvF STU Bratislava

10.30 – 11.00 h           prestávka s Green magazine

11.00 – 13.00 h           VII. sekcia: slnečná energia

vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava

1. Slnečné energetické systémy a OZE v budovách na bývanie

L. Skalík, SvF STU Bratislava

2. Energetická komunita Viessmann Share

D. Hrčka, Viessmann, s.r.o.

3. Podpora využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

M. Veverka, SIEA

4. Využitie fotovoltiky pre dekarbonizáciu priemyslu

J. Karaba, SAPI

5. Podpora inovatívnych riešení v oblasti vykurovania a chladenia využívaním OZE na Slovensku (príklady a príležitosti pre ženy)

J. Bieliková, W4RES projekt

13.00 – 14.30 h       obed

14.30 – 16.30 h      VIII. sekcia: energetické zhodnotenie odpadu

vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., SjF STU Bratislava

1. Spalování multi palivových změsí jako náhrada fosilních palív

D. Jecha, VUT Brno (CZ)

2. Kompaktný blok „SEU – Subsidiary energy unit“ využívajúci odpadové zmesy

T. Antal, P. Marek, FCC Slovensko, s.r.o.

3. Termické zpracování digestátu

M. Lisý, VUT Brno (CZ)

4. Plazmové zplyňování alternatívnich palív

J. Najser, VŠB Ostrava (CZ)

5. Energetické zhodnocovanie tuhého odpadu s využitím pyrolýzy

M. Holubčík, J. Jandačka, A. Klačko, SjF ŽU Žilina

6. Energetické zhodnocovaní odpadov v Košickom regióne

I. Šimko, EWEC, s.r.o.

16.30 – 17.00 h       prestávka s EKO bývanie

17.00 – 18.00 h      diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie

vedie: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., SjF STU Bratislava

diskutujúci:  R. Kazda, B.Füri, J. Takács, Ľ. Kolláth, M. Vrátny

18.00 – 20.00 h      WELLNESS

 20.00 – 20.30 h      koktail Generálnych partnerov:        

Viessmann, s.r.o.

Robert Bosch, spol. s r. o.

Divízia Termotechnika – Buderus

koktail Hlavných partnerov:            

DAIKIN          

V.I.Trade s.r.o.

FCC Slovensko, s.r.o. 

20.30 – 23.00 h      Koktail a sláčikové kvarteto

17.2. 2022 AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ
Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

 08.00 – 18.00 h      registrácia účastníkov

 08.30 – 10.30 h      IX. sekcia: meranie a rozpočítavanie tepla

vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno

1.Správca bytového domu ako odberateľ tepla

M. Piterka, SBD Komárno

2. Zmeny navrhované v zákone o tepelnej energetike a ich dopad na spravodlivejšie rozpočítanie nákladov konečnému spotrebiteľovi

M. Petrus, MH SR

3. Techem smart systém

J. Hlucháň, TECHEM, s.r.o., Bratislava

4. Prečo iniciatíva ARTAV na zmeny Vyhlášky 240/2016? Prezentácia návrhov na zmenu

D. Slobodník, ARTAV

5. Produktové portfóliá meračov tepla a meračov chladu Kamstrup

P. Durdiak, V.I.Trade s.r.o.

6. Plusy a mínusy jednotlivých meradiel a spôsobov merania teplej vody na päte domu

D. Boško, BMS, spol. s r.o.

7. Meranie a rozpočítavanie tepla v podmienkach SBD Banská Bystrica

J. Buzaši, SBD Banská Bystrica

10.30 – 11.00 h       prestávka s TOPIN

 11.00 – 13.00 h      X. sekcia: Regulácia a riadenie vykurovacích sústav

                               vedie: Ing. Mária Kurčová, PhD., SvF STU Bratislava

1. Digitálne dvojča technologického systému výroby tepla

J. Piteľ, J. Mižáková, J. Mižák, TUKE Košice

2. Priemyselné armatúry LDM

M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.

3. GRUNDFOS MIXIT – komplexné riešenie pre zmiešavané okruhy vo stredných a väčších objektoch

F. Nemerád, Grundfos

4. Riadiaci proces vykurovania rekuperáciou so spätnou väzbou

Z. Straková, P. Štefanič, T. Strenk, SvF STU Bratislava

5. Automatizácia miestností modulárnymi zariadeniami KNX

P. Brieška, Siemens, s.r.o.

6. Aplikácia meracej techniky Ahlborn pri realizácii výskumných úloh a projektov

M. Šutor, AREKO, s.r.o.

7. Využitie dát zo systémov merania a regulácie pre správu budov v real-estate sektore

J. Kir, Symbiosy s.r.o.

8. Optimalizácia výroby tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie

M. Kurčová, SvF STU Bratislava

13.00 – 14.30 h       obed

14.30 – 16.30 h      XI. sekcia: Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav

                               vedie: doc. Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice

1. Regulácia rozvodov teplej vody pomocou modulov TV

F. Vranay SvF TU v Košiciach

2. HERZ – silný hráč v oblasti hydrauliky. Skúsenosti a trendy.

K. Mičušík, HERZ, spol. s r.o.

3. Bytové stanice Evoflat – riešenie vykurovania, chladenia a prípravu TPV v súlade s požiadavkami na úsporu energie

I. Šuhajda, Danfoss spol. s r.o.

4. Riešenie porúch vykurovania v novopostavených bytových domoch s RADIÁTOROVÝM vykurovaním

Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.

5. Nové prístupy v koncepcii navrhovania rozvodov TZB

D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.

6. Aplikácia BIM pri projektovaní systémov TZB

Š. Petkanič, Klima – Teplo designing, s.r.o.

7. Riešenie porúch vykurovania v novopostavených bytových domoch s PODLAHOVÝM vykurovaním

M. Gerboc, Vyregulovanie.sk spol. s r. o.

16.30 – 17.00 h       prestávka s TOP STAVEBNÉ

17.00 – 18.00 h      diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov

vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.

diskutujúci: M. Kurčová, F. Vranay, M. Piterka

18.00 – 20.00 h      WELLNES

20.00 – 20.30 h      koktail Generálneho partnera:           LDM Bratislava s.r.o.

koktail Hlavných partnerov:              

HERZ, spol. s r.o.

TECHEM, s.r.o.

Fenix Slovensko s.r.o.

KOTRBATÝ V.M.Z., s.r.o.

AREKO, s.r.o.

Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2021

20.30 – 23.00 h      Rozlúčkový spoločenský a DUCHOŇOVCI

18.2. 2022 ENERGETICKÉ SLUŽBY
Odborné energetické poradenstvo: SIEA

 08.00 – 11.00 h      registrácia účastníkov

 08.30 – 10.30 h      XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT

                               vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava

1. Kurzy Energetický audit a certifikácia budov a EUREM

K. Pauerová, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

 2. Zhodnocení vybraných systémů vytápění a chlazení pracujících s klasickým a alternativním spádem otopné a chladící vody

O. Šikula, VUT v Brně (CZ)

3. Energetický manažment vo veľkých projektoch z pohľadu developera

P. Bohuš, Smartes, s.r.o.

4. Nový sálavý panel KOTRBATÝ KIT – zapomeňme na předsudky

O. Hojer, KOTRBATÝ V.M.Z., s.r.o.

5. Kompromis medzi tepelným komfortom a spotrebou energie budov

B. Junasová, SvF STU, Bratislava

6. Ukazovatele ziskovosti pri obnove budov pomocou GES

V. Gombošová, SvF STU, Bratislava

10.30 – 11.00 h       prestávka s tzbportal.sk

 11.00 – 13.00 h      XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY

                               vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

1. Optimalizácia vykurovania v byte vo väzbe na ochorenie Covid-19

M. Budiaková, Fakulta architektúry, STU Bratislava

2. Batériové úložisko

P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.

3. Stenové vykurovanie v prechodnom období

M. Šimko, SvF STU, Bratislava

4. Súčasné trendy vo využití sálavých systémov

E. Švarcová, SvF STU, Bratislava

5. Analýza vnútornej mikroklimy v bytovom dome v Pezinku

T. Strenk, SvF STU, Bratislava

6. Čistá energia pre modrý vzduch a zelenú prírodu

D. Petráš, SvF STU, Bratislava

13.00 – 14.00 h      záver konferencie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

Organizačné informácie k registrácii na konferenciu

 Termín a miesto konania

 14 – 18. 2. 2022 BELLEVUE**** Grand Hotel, Horný Smokovec

bez DPH DPH spolu
Účastnícky poplatok         s DPH
vložné účastník 85,00 € 20,00% 102,00 €
vložné účastník člen SSTP*, SKSI* 60,00 € 20,00% 72,00 €
obed / deň 10,00 € 20,00% 12,00 €
večera / deň 17,00 € 20,00% 20,00 €
zborník prednášok tlačený 25,00 € 20,00% 30,00 €
zborník prednášok na USB 15,00 € 20,00% 18,00 €
partner konferencie + špeciálne požiadavky CP individuálne na adrese: konferencie@sstp.sk

* Za člena SSTP sa považuje ten účastník, kt. do zahájenia konferencie uhradil členský príspevok na rok 2022

(viď členstvo na www.sstp.sk)

* Za člena SKSI sa považuje tá fyzická osoba, ktorá je zaregistrované v SKSI a do prihlášky uvedie 4-číslie z autorizačnej pečiatky

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 8. 2. 2022 na účet SSTP vo VÚB Bratislava

č. ú.: 1307192857/0200,VS 11 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.

Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857BIC: SUBASKBX

V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, DIČ, IČ DPH, v prípade súkromnej osoby presnú korešpondenčnú adresu.

 • Zálohové faktúry vystavujeme len na požiadanie (prihláška slúži ako podklad k platbe)
 • Daňový doklad – faktúru Vám pošleme poštou po pripísaní Vašej platby na náš účet
 • Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie
 • Uzávierka prihlášok je 8.2.2021 – po tomto termíne účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

 Podujatie sa uskutoční v režime OP+

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termín konferencie a podmienky účasti podľa aktuálnych opatrení vydaných UVZ.

Informáciu o aktuálnych opatreniach a informácie ohľadne organizácie vstupu pošleme prihláseným účastníkom po uzávierke prihlášok.

Kto spĺňa režim OP+:

 • Osoba, ktorá má tri dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19
 • Osoba, ktorá má dve dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19

a zároveň prekonala COVID-19 za posledných 180 dní

 • Osoba, ktorá má dve dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19

a zároveň absolvuje PCR test (nie starší ako 72 hodín), prípadne Ag test (nie starší ako 48 hodín)

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 8.2.2022

Organizačné informácie k registrácii ubytovania

 Postup:

 1.Prihlásenie sa na konferenciu zaslaním záväznej prihlášky na adresu konferencie@sstp.sk

 2. Zaplatenie vložného na účet SSTP: č. ú.: 1307192857/0200,VS 11 + Vaše IČO, správa pre

prijímateľa: firma / meno a priezvisko. IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857,

BIC: SUBASKBX

 3. SSTP potvrdí hotelu, že Vás môže ubytovať!

 4. Rezervácia v hoteli podľa pokynov

 Registrácia v hoteli je možná až po záväznom prihlásení sa na konferenciu!

Rezerváciu ubytovania a platbu za ubytovanie si každý účastník zabezpečuje samostatne!

 Zmluvné konferenčné ceny ubytovania v BELLEVUE**** Grand Hotel, Horný Smokovec

 

Ubytovanie na 4 noci       Ubytovanie na 3 a menej nocí
izba obsadená jednou osobou 100,00 € izba obsadená jednou osobou 110,00 €
izba obsadená dvomi osobami 110,00 € izba obsadená dvomi osobami 120,00 €
izba obsadená tromi osobami 150,00 € izba obsadená tromi osobami 165,00 €
izba obsadená štyrmi osobami 190,00 € izba obsadená štyrmi osobami 210,00 €
Návrh stravovania
OBED: 3-chodové servírované menu 12,00 €
VEČERA: formou bufetu 20,00 €

V cene je zahrnuté ubytovanie s raňajkami bufetovou formou, vstup do wellness centra (bazén, jacuzzi, saunový svet), parkovisko, pripojenie na internet a DPH. Miestna daň 1,50 € / dospelú osobu / noc nie je súčasťou týchto cien.

check-in od 14:00, check-out do 11:00 hod

REZERVÁCIA UBYTOVANIA: reservations@hotelbellevue.sk alebo na t. č. +421 907 912 301

Ubytovanie si môžu rezervovať tí účastníci, ktorí spĺňajú režim OP+

hjg

Harmonogram podujatí 2022

konferencia
VYKUROVANIE
február

konferencia
ENERGETICKÝ MANAŽMENT
apríl

konferencia
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
máj

konferencia
VZDUCHOTECHNIKA
jún

seminár
VÝMENNÍKY TEPLA A ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA
september

konferencia
FACILITY MANAGEMENT
september

konferencia
SANHYGA
október

konferencia
MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA
november

konferencia
INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS
december

www.sstp.sk