Inovatívna energeticky úsporná vetracia hlavica Geberit ERV

Vrchol energetickej efektívnosti

Partneri sekcie:

Energeticky úsporné opatrenia sú súčasťou štandardnej výbavy všetkých moderných budov, najmä nízkoenergetických a pasívnych. Jedno miesto ale stále zostávalo mimo centra pozornosti: otvorený koniec vetracieho potrubia kanalizácie ústiaceho nad strechu. Tento otvor bráni vzniku podtlaku v kanalizačnom potrubí, ktorý by mohol pri spláchnutí toalety vysať vodu zo zápachových uzávierok. Zároveň ale týmto miestom uniká značné množstvo tepla.Inovatívna, energeticky úsporná vetracia hlavica Geberit ERV tento problém dokáže vyriešiť. Vetracie potrubie kanalizácie ústiace nad strechu utesňuje pomocou patentovaného systému s magnetickou membránou.

Termosnímka strechy – porovnanie vyústenia kanalizácie nad strechu s otvoreným koncom a s úspornou vetracou hlavicou Geberit ERV.
Termosnímka strechy – porovnanie vyústenia kanalizácie nad strechu s otvoreným koncom a s úspornou vetracou hlavicou Geberit ERV. |

Pokiaľ vznikne v potrubí podtlak napríklad v dôsledku spláchnutia toalety, membrány sa otvoria a do systému začne prúdiť vzduch. A pretože sa membrány otvárajú v oboch smeroch, možno týmto spôsobom kompenzovať aj pretlak. Po zvyšok času, keď v zvislom potrubí neprúdi splašková voda, membrány zostávajú zatvorené a zabraňujú tak úniku tepla. Vetracia hlavica ERV navyše zabraňuje prenikaniu nepríjemného zápachu z potrubia na strechu, čo je benefitom v prípade strešných terás.

Pokiaľ vznikne v dôsledku spláchnutia toalety podtlak membrány sa otvoria a do systému začne prúdiť vzduch.
Pokiaľ vznikne v dôsledku spláchnutia toalety podtlak membrány sa otvoria a do systému začne prúdiť vzduch. |
Membrány sa otvoria aj v prípade že je potrebné vyrovnať vysoký pretlak z kanalizačného systému.
Membrány sa otvoria aj v prípade že je potrebné vyrovnať vysoký pretlak z kanalizačného systému. |
Keď v zvislom potrubí neprúdi splašková voda membrány zostávajú zatvorené a zabraňujú tak úniku tepla.
Keď v zvislom potrubí neprúdi splašková voda membrány zostávajú zatvorené a zabraňujú tak úniku tepla. |

Energeticky úspornú vetraciu hlavicu Geberit ERV možno rýchlo a jednoducho pripojiť k akémukoľvek vetraciemu potrubiu kanalizačného systému použitím štandardných materiálov na rúry d110. Energeticky úsporná vetracia hlavica Geberit ERV je odolná voči poveternostným vplyvom, je vybavená ochranou proti hmyzu a nevyžaduje žiadnu údržbu.

Prierez vetracou hlavicou Geberit ERV s magnetickými membránami.
Prierez vetracou hlavicou Geberit ERV s magnetickými membránami. |

www.geberit.sk/erv

ZDROJ: PR článok spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o.