image 68723 25 v1
Galéria(12)

Veľky prehľad kotlov do bytového domu

Partneri sekcie:

Pri výbere by mal poradiť skúsený odborník, a to na základe obhliadky budovy. Výber kotla závisí od naprojektovaných tepelných strát. Tie by sa však mali najmä v starých bytových domoch znovu prepočítať. Zohľadniť tiež treba veľkosť vykurovaného priestoru, koľko osôb v bytovom dome žije, aký typ priestorov sa bude vykurovať a či treba riešiť aj dodávku teplej vody.

03Kotly
04Kotly
01Kotly
06Kotly
07Kotly
08Kotly
09Kotly
10Kotly

Závesné plynové kondenzačné kotly

Buderus Logamax plus GB162

Základné vlastnosti
Závesný plynový kondenzačný kotol
Výkonové rady: 65, 80, 100 kW
Možnosť zapojenia do kaskády, kaskáda od výroby až do 800 kW
Plocha potrebná pri 400 kW: len 1 m2
Stupeň využitia kotla: až 110 %
Nový koncept regulácie EMS plus – úspora energie, jednoduché ovládanie
Kompaktný robustný výmenník tepla – malé rozmery, vysoký výkon
Regulácia riadi kaskádu 8 kotlov a viac ako 50 vykurovacích okruhov

Charakteristika
Závesný plynový kondenzačný kotol Logamax plus GB162 sa vyznačuje malými rozmermi a jednoduchou konštrukciou. Kaskádou maximálne 8 kotlov na spoločnom ráme je možné vykurovať obytné aj priemyselné objekty s maximálnym výkonom až 800 kW. Výmenník tepla je vyrobený zo zliatiny hliníka a kremíka – materiálu s výnimočnou tepelnou vodivosťou. Rebrované trubice vnútri výmenníka sú zušľachtené technológiou ALU plus – jemnou polymerizačnou vrstvou, zabraňujúcou nánosu usadenín pri spaľovaní. Tým klesá náročnosť na údržbu a čistenie. Celá koncepcia kotla umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž a údržbu. Ekvitermná regulácia dokáže efektívne riadiť kaskádu osem kotlov a viac ako päťdesiat vykurovacích okruhov.

www.buderus.sk

Protherm Lev 80 – 120 KKO

Základné vlastnosti
Kondenzačný závesný kotol do kaskád
Výkonové rady: 80 kW, 100 kW a 120 kW
Prevádzka na zemný plyn
Tepelný výmenník z nehrdzavejúcej ocele
Veľký modulačný rozsah výkonu – jemnejšia regulácia výkonu kaskády
Stupeň využitia tepla: až 108 %
Možnosť inštalácie aj vo vyšších budovách vďaka použitiu dlhého dymovodu
Možnosť integrácie do systémov so solárnymi zostavami
K dispozícii je hydraulické príslušenstvo a dymovody
Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime

Charakteristika
Závesné kondenzačné vysokoúčinné kotly s veľkými výkonmi z radu Lev KKO môžu byť súčasťou flexibilných centralizovaných vykurovacích systémov, ktoré vyhovujú požiadavkám na účinnosť. Používajú sa v zapojení do kaskády, pričom môžu byť zapojené dva alebo tri kotly, takže sa dá dosiahnuť výkon kaskády od 160 až do 360 kW. Vďaka kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti ich možno inštalovať nielen do priestorov s ťažkým prístupom, ale aj do komerčných alebo obytných budov s veľkou výškou, a to bez ohľadu na to, či ide o renovované budovy alebo novostavby. Kotly sa zapájajú do kaskády pomocou inštalačného rámu a hydraulickej konzoly, takže nie je potrebné žiadne vŕtanie ani pripevňovanie na stenu. Pridaním externého zásobníka sa dá vyriešiť aj požiadavka na dodávku teplej vody. Riadenie celej kaskády a vykurovacích okruhov zabezpečuje kaskádový regulátor, ktorý riadi jednak vykurovací systém v ekvitermnom režime, ale aj prípravu teplej vody v externom zásobníku.

www.protherm.sk

Viessmann Vitodens 200-W

Základné vlastnosti
Kondenzačný závesný kotol do kaskád
Výkonový rad: 150 kW
Prevádzka na zemný plyn
Kapacita kaskády: od 150 do 900 kW
Tepelný výmenník z ušľachtilej ocele
Modulovaný valcový horák
Stupeň využitia tepla: až 109 %
Regulácia spaľovania
Tichá prevádzka vďaka nízkym otáčkam ventilátora
Ekvitermne riadená prevádzka

Charakteristika
Kondenzačné nástenné kotly Vitodens 200-W do 150 kW sú vhodné na použitie v domoch s viacerými rodinami, v radových domoch, v priemyselných stavbách, kancelárskych budovách a vo verejných zariadeniach. Zapojiť možno jeden kotol s výkonom až 150 kW alebo osem kotlov do kaskády s vykurovacím výkonom 900 kW. Kaskádová regulácia prepája kotly do jednej vykurovacej sústavy. Výkon kotlov sa pritom prispôsobuje automaticky potrebe tepla, takže buď pracuje len jeden kotol modulovane, alebo všetkých osem. Na výstavbu kaskádového systému sa používa vzájomne zladená systémová technika – regulácia, tepelne izolované hydraulické kaskády a spoločný odvod spalín. Inštalovať sa môžu v rade a do bloku s montážnym rámom.

www.viessmann.sk

Vaillant ecoTEC plus VU 80 – 120 kW

Základné vlastnosti
Kondenzačný závesný kotol do kaskád
Výkonové rady: 80, 100 a 120 kW
Prevádzka na zemný plyn
Tepelný výmenník z nehrdzavejúcej ocele
Kapacita kaskády: od 160 kW do 720 kW
Stupeň využitia tepla: 98 až 110 %
Vysokoúčinné zmiešavanie plynu a vzduchu
Možnosť kombinácie so solárnym systémom
Diagnostický systém DIA s podsvieteným textovým displejom

Charakteristika
Závesný kondenzačný kotol na vykurovanie na zemný plyn s certifikovanou sústavou odkúrenia a možnosťou zapojenia do kaskády s pripojovacím príslušenstvom. Kompaktné kaskádové kotly sú vhodným riešením pri modernizácii vykurovacích systémov v bytových domoch, verejných budovách a komerčných priestoroch. Kaskáda tvorená šiestimi kotlami ecoTEC plus môže zabezpečiť celkový výkon 720 kW. Ide o jednoduchý modulárny systém. Jednotky sa dajú namontovať buď do jedného radu, alebo do dvoch radov (chrbtom k sebe). Prevádzku vykurovacieho systému monitoruje a riadi digitálny systém. Elektronicky riadené vysokoúčinné čerpadlo šetrí elektrickou energiou. Prevádzka môže byť závislá od vzduchu z miestnosti (typ B), ale aj nezávislá (typ C) s certifikovaným systémom odvodu spalín. Možno ich kombinovať so solárnym systémom.

www.vaillant.sk

Stacionárne plynové kondenzačné kotly

Vaillant ecoCraft exlusive

Základné vlastnosti
Stacionárny plynový kondenzačný kotol
Zapojenie aj do kaskády
Výkonové rady: 80, 120, 160, 200, 240 a 280 kW
Prevádzka na zemný plyn
Nízka hmotnosť umožňuje využiť kotol aj ako strešnú vykurovaciu centrálu
Veľký rozsah modulácie
Nízka teplota spalín a vysoká teplota rosného bodu
Vysoká normovaná účinnosť: až 110 %
Tepelne izolovaný výmenník tepla

Charakteristika
Stacionárny plynový kondenzačný kotol na vykurovanie s moduláciou v šiestich výkonových vyhotoveniach s výkonom od 80 do 280 kW. Rozsah modulácie výkonu 17 až 100 % umožňuje optimálne prispôsobenie aktuálnej potrebe tepla. Vhodný do novostavieb a pri rekonštrukciách viacgeneračných domov, ako aj do komerčných budov. Určený na vykurovanie a prípravu teplej vody (v kombinácii s nepriamohrievanými zásobníkmi), na podlahové a radiátorové vykurovanie. Prevádzka je nezávislá alebo závislá od objemu miestnosti podľa spôsobu prívodu spaľovacieho vzduchu. Nízka teplota spalín a vysoká teplota rosného bodu zaisťujú optimálne využitie energie. Vysoká účinnosť, nízka tlaková strata a nízke riziko zablokovania nečistotami zo systému zväčšením prietokových profilov. Možnosť spájania do kaskád.

www.vaillant.sk

Viessmann Vitocrossal 300

Základné vlastnosti
Stacionárny plynový kondenzačný kotol
Výkon: 87 až 1 400 kW
Stupeň využitia tepla: až 109 %
Vysoká prevádzková bezpečnosť a dlhá životnosť vďaka výhrevnej ploche z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele
Vysokoúčinný prenos tepla a vysoká miera kondenzácie
Samočistiaci účinok vďaka hladkej výhrevnej ploche z ušľachtilej ocele
Delené vyhotovenie
Dve hrdlá na spiatočku – zabezpečujú pripojenie optimalizované na využitie kondenzačného účinku
Prípustný prevádzkový tlak do 1 400 kW: 6 bar

Charakteristika
Stacionárny kondenzačný plynový kotol Vitocrossal 300 s výkonom od 87 do 1 400 kW vhodný do bytových domov (pre viacero rodín) a na diaľkové vykurovanie verejných či komerčných budov. Vysokoúčinný prenos tepla prostredníctvom výhrevných plôch. Druhé hrdlo spiatočky umožňuje pripojenie, ktoré je optimálne na využitie kondenzačného účinku. Prevádzku vykurovacieho systému riadi digitálny regulačný systém. Spaľovací priestor z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele, sálavý horák do výkonu 635 kW, vysokoúčinná tepelná izolácia.

www.viessmann.sk

Buderus Logano GB312/GB402

Základné vlastnosti
Kompaktný stacionárny plynový kondenzačný kotol so zabudovaným horákom
Výkonové rady: 90, 120, 160, 200, 240, a 280 pre rad GB312 a 320, 395, 470, 545 a 620 kW pre rad GB 402
Stupeň využitia kotla: až 110 %
Modulačný plynový predzmiešavací horák, ktorý zaručuje tichú prevádzku
Hliníkový výmenník tepla a tepelne izolovaný blok kotla
Inteligentná reguácia riadi maximálne 8 kotlov v kaskáde (takmer 5 000 kW)
Možnosť mechanického čistenia vykurovacích plôch
Voliteľná prevádzka nezávislá od vzduchu v priestore
Možnosť osadenia neutralizačného zariadenia pod kryt

Charakteristika
Stacionárny plynový kondenzačný kotol Logano plus GB312/GB402 je vhodný pre všetky vykurovacie systémy podľa EN 12828. Je určený na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody v obytných domoch, komunálnych a priemyselných budovách. Výmenník tepla je ľahký blok z hliníkovo-kremíkovej zliatiny. Vďaka modulačnému plynovému predzmiešavaciemu horáku sa dosahujú nízke emisné hodnoty a tichá prevádzka. Rozsah modulácie 1 : 5 umožňuje optimálne prispôsobenie zariadenia potrebnému vykurovaciemu výkonu. Prídavné hrdlo na nasávanie vzduchu predstavuje spôsob, ako realizovať prevádzku nezávisle od vzduchu v priestore. Vďaka optimalizovaným vykurovacím plochám a cielenému vedeniu vody sa dosahuje vysoký normovaný stupeň využitia.

www.buderus.sk

Wolf MGK-2

Základné vlastnosti
Stacionárny plynový kondenzačný kotol
Výkon: 58 až 627 kW
Možnosť zapojenia do kaskády
(4 kotly, výkonový rozsah do 2 500 kW)
Stupeň využitia tepla: 99 až 110 %
Dá sa kombinovať s ovládacím modulom BM-2 alebo zobrazovacím modulom AM
Kompaktné rozmery, minimálna šírka kotla umožňuje prepravu cez dvere široké 800 mm
Ľahký prístup pri nastavovaní a údržbe po zložení krytu
Výmenník tepla zo zliatiny hliníka a kremíka s kompletnou tepelnou izoláciou
Kotol sa dodáva zmontovaný vrátane izolácie a plášťa
Spaľovanie s veľmi nízkym obsahom škodlivín v spalinách

Charakteristika
Plynový kondenzačný kotol MGK-2 s modulovaným spaľovaním vo výkonovom rozsahu od 17 do 100% určený na prevádzku závislú alebo nezávislú od vzduchu v miestnosti. Plynový kondenzačný kotol na vykurovanie a ohrev vody. Štyri veľkosti kotla s výkonovým rozsahom 58 až 627 kW. Regulácia teplotného spádu pomocou modulácie externého kotlového čerpadla, čím sa optimalizuje využívanie kondenzácie kotla a minimalizuje spotreba energie kotlového čerpadla vykurovacieho okruhu. Kotol sa dá prepraviť a inštalovať aj do stiesnených priestorov, lebo sa dá rozložiť na horák a výmenník tepla. Zapojenie štyroch kondenzačných kotlov do kaskády umožňuje dosiahnuť výkon do 2 500 kW. Zvyšovanie teploty spiatočky alebo zabezpečenie minimálneho prietoku vykurovacej vody nie je potrebné.

www.wolfsr.sk

Tepelné čerpadlá

Stiebel Eltron WPL 34 – 57

Základné vlastnosti
Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Vykurovací výkon: WPL 34 – 18,32 kW*, WPL 47 – 24,82 kW*, WPL 57 – 29,92 kW* (*A2/W35)
Elektronický expanzný ventil na optimalizáciu vykurovacieho výkonu podľa potreby tepla
Nízka konštrukčná výška (1,5 m)
Vhodné na zapojenie do kaskády na zvýšenie výkonu
Použitie v rozsahu teplôt vonkajšieho vzduchu: +40 až –20 °C
Teplota vykurovacej vody: až +60 °C
Integrovaný merač množstva tepla a elektromer

Charakteristika
Tepelné čerpadlá Stiebel Eltron WPL 34 – 57 sú určené na vykurovanie a prípravu teplej vody. Vyrábajú sa vo „vonkajšom“ vyhotovení (vhodné na umiestnenie do exteriéru). Agregát je vybavený hermetickým kompresorom s obmedzovačom rozbehového prúdu, kondenzátorom, výparníkom, bezpečnostnými prvkami (kontrola vysokého a nízkeho tlaku) a protinámrazovou ochranou. Elektronicky riadený expanzný ventil sa stará o optimalizovaný vykurovací faktor. Antikorózny povrch opláštenia. Tepelné čerpadlo pracuje s ekologicky neškodným chladivom R 407C.

www.stiebel-eltron.sk

Viessmann Vitocal 300-G Pr

Základné vlastnosti
Tepelné čerpadlo soľanka/voda
Vykurovací výkon 89 až 240 kW
Riadiaci systém chladiaceho okruhu RCD s elektronickým expanzným ventilom pre najvyššiu účinnosť v každom prevádzkovom bode
Možnosť aktívneho chladenia
Vhodné na zapojenie do kaskády s celkovým výkonom až 1 200 kW
Dostupné aj vo verzii voda/voda s výkonom 112 až 290 kW
Teplota vykurovacej vody: až +60 °C

Charakteristika
Tepelné čerpadlá Viessmann Vitocal 300-G Pro sú určené na vykurovanie väčších objektov. Už z výroby sú vybavené všetkými elektrickými bezpečnostnými prvkami, čo skracuje montážny čas a znižuje investičné náklady. Regulačný systém chladiaceho okruhu RCD s elektronickým expanzným ventilom zaisťuje vysoké výkonové čísla vo všetkých prevádzkových bodoch. Regulačná technika umožňuje komunikáciu cez internet, ako aj prostredníctvom smartfónov. Vďaka kompaktným rozmerom a plne hermetickému vyhotoveniu sa dajú inštalovať aj do menších miestností. Vo verzii voda/voda s integrovaným rúrkovým výmenníkom na jednoduché čistenie a obzvlášť bezpečnú prevádzku.

www.viessmann.sk

Text: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: Buderus, Protherm, Vaillant, Viessmann, Wolf

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.