Moderné budovy kladú stále vyššie nároky na stavebné technológie

Úsporné odvodnenie výškových budov

Moderné budovy kladú stále vyššie nároky na stavebné technológie. Platí to aj pre kanalizačné systémy, ktoré musia vedieť bezpečne a spoľahlivo odvádzať veľké množstvo dažďovej a splaškovej vody na pomerne veľké vzdialenosti. Odborníci z firmy Geberit, špecializovaní na hydraulické systémy, vyvíjajú a optimalizujú produktové riešenia, ktoré si s týmito úlohami dokážu poradiť.

Novinkou v tejto oblasti je technológia SuperTube, ktorá spoľahlivo odvodní výškové budovy pri menších priemeroch a menších počtoch potrubí. Takto získaný priestor možno zmysluplne využiť na zväčšenie obytného priestoru.

Tvarovka Geberit Sovent dokázala už pred rokmi poskytnúť priestorovo úsporné riešenie pre výškové budovy tým, že umožnila odstrániť paralelné vetracie potrubie. Technológia Geberit SuperTube teraz tento koncept posunula ešte o krok ďalej. Predtým vyžadovala každá zmena smeru inštaláciu doplnkového vetracieho potrubia – so SuperTube to už nie je potrebné.

Geberit SuperTube šetrí miesto hneď niekoľ kými spôsobmi. Absencia doplnkového vetracieho potrubia znižuje priestorové požiadavky ako na šachtu, tak aj na ležaté potrubie, napríklad zvodové potrubia alebo odskoky. Navyše už nie je potrebné ležaté potrubie v dĺžke do 6 metrov spádovať. To umožňuje inštalovať podhľady veľmi blízko pod betónovým stropom.

Technológia Geberit SuperTube je založená na dokonalej súhre medzi štyrmi časťami systému

Dômyselná technológia Geberit SuperTube s optimalizovaným prietokom vytvára v odpadovom potrubí nepretržitý stĺpec vzduchu. Preto v takomto kanalizačnom systéme nie je nutné inštalovať žiadne doplnkové vetranie. Potrubie môže mať menšiu svetlosť, nepotrebuje žiadne paralelné vetranie, a preto postačí aj podstatne menšia šachta. A navyše, s ležatým potrubím bez spádu sa ušetrí ďalšie miesto. S technológiou Geberit SuperTube tak získate viac využiteľného obytného priestoru.

Technológia Geberit SuperTube je založená na dokonalej súhre medzi štyrmi časťami systému. Tri dômyselné tvarovky spoločne s osvedčenou a vysoko odolnou odpadovou rúrou Geberit PE predstavujú inovatívne hydraulické riešenie. Jednotlivé komponenty sú spojené trvalo tesným, nerozoberateľným zvarom.

1. TVAROVKA GEBERIT PE SOVENT D110
Optimalizovaná geometria tvarovky Geberit PE Sovent odvádza splaškovú vodu do zvislého odpadového potrubia a uvádza ju do rotácie, ktorá odstredivou silou tlačí vodu k stenám rúry. Výsledný prstencový tok vytvára v strede prúdu stabilný, nepretržitý stĺpec vzduchu, ktorý umožňuje dosiahnuť prietok 12 l/s.

TVAROVKA GEBERIT PE SOVENT D110

2. KOLENO GEBERIT PE BOTTOMTURN
V kolene Geberit PE BottomTurn získa voda iný smer a prstencové prúdenie sa zmení na prúdenie vrstvené bez toho, aby došlo k narušeniu vzduchového stĺpca. Táto zmena smeru výrazne znižuje rázové straty v porovnaní s konvenčnými kanalizačnými systémami.

KOLENO GEBERIT PE BOTTOMTURN

3. KOLENO GEBERIT PE BACKFLIP
Vo vyklenutom ohybe kolena Geberit PE BackFlip začne voda opäť víriť a zvislým potrubím preteká opäť s rotačným prúdením. Vnútorný stĺpec vzduchu zostáva naďalej neporušený.

 

KOLENO GEBERIT PE BACKFLIP

VÝHODY V KOCKE:
• Viac priestoru a podlahovej plochy
• Jednoduché projektovanie a montáž
• Menšia svetlosť potrubí
• Žiadne doplnkové vetracie potrubia
• Ležaté potrubie do 6 m bez spádu

KONVENČNÝ SYSTÉM
Konvenčný odvodňovací systém potrebuje na dosiahnutie hydraulickej kapacity 12,4 l/s potrubie s priemerom 160 a doplnkové vetracie potrubie d90.

Konvenčný odvodňovací systém

ODVODŇOVACÍ SYSTÉM S GEBERIT SUPERTUBE
Táto technológia umožňuje realizáciu celého zvislého kanalizačného potrubia v jedinej dimenzii. Úplne odpadá nutnosť inštalácie vetracieho potrubia a ležaté potrubie možno položiť v dĺžke až 6 metrov bez spádu.

GEBERIT SUPERTUBE

www.geberit.sk/supertube

ZDROJ: PR článok spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o.