Fotovoltika a tepelné čerpadlo: Duo s takmer žiadnymi výdavkami na elektrinu

V dnešnej dobe je čoraz viac ľudí zainteresovaných využiť obnoviteľné zdroje energie a tým pomôcť nielen životnému prostrediu, ale aj svojej peňaženke. Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako to dosiahnuť, je zapojenie fotovoltických panelov a tepelného čerpadla.

Fotovoltické panely slúžia na získavanie energie zo slnečného svetla a následne na prevádzku elektrických spotrebičov. Tepelné čerpadlá na druhej strane získavajú teplo z okolitého prostredia, ako napríklad zo vzduchu alebo vody, a používajú ho na vykurovanie domácností a ohrev vody. Kombináciou týchto dvoch zariadení môžete pokryť časť svojej spotreby elektrickej energie a výrazne znížiť svoje náklady.

Ak spojíte tieto dve technológie, môžete ušetriť ešte viac peňazí a zvýšiť energetickú úspornosť svojho domu. Napríklad, ak máte fotovoltické panely, môžete využiť ich produkciu energie na prevádzku tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo využíva energiu z prostredia a dodáva ju do vášho domu vo forme tepla. To znamená, že vďaka tepelnému čerpadlu a fotovoltike môžete mať teplý domov aj elektrinu za minimálne náklady.

Zdroj: Shutterstock

Spojením týchto technológií tiež zvýšite svoju energetickú nezávislosť a znížite svoju uhlíkovú stopu, keďže väčšina energie, ktorú si vyrobíte, bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov, čím znížite svoju spotrebu energie z fosílnych palív.

Využitie fotovoltických panelov a tepelného čerpadla môže byť pre vás výhodné aj finančne. Ak máte fotovoltické panely, môžete získať daňové úľavy a v mnohých krajinách aj rôzne dotácie, pričom Slovenko nie je výnimkou. Na tepelné čerpadlo môžete od štátu taktiež dostať dotáciu, ktorá vám výrazne zníži náklady na jeho kúpu a inštaláciu.

Máte záujem o fotovoltické panely či tepelné čerpadlo? Kontaktujte Národný energetický projekt.

Zdroj: PR článok Národný energetický projekt SK s.r.o.