Úsporné kúrenie pre vaše zdravie

Úsporné kúrenie pre vaše zdravie

Partneri sekcie:

Infračervený vykurovací systém si našiel svoje pevné miesto na trhu. Cieľová skupina zákazníkov sa postupne rozširuje od individuálnych stavebníkov rodinných domov, cez investorov do stavby polyfunkčných objektov až po objekty zdravotníckej starostlivosti. Medzi produkty sa zaradili nové prvky – atypické štíhle vykurovacie elementy so skleným povrchom, bezkáblový riadiaci systém, vývoj vykurovacieho zrkadla.

Nástup najnovších generácií sklených sálavých systémov v rozhodujúcej miere podporujú aj skúsenosti z meraní spotreby energie vo vybratých objektoch v ostatnej vykurovacej sezóne. Sú k dispozícii údaje o porovnaní vypočítanej a skutočne dosiahnutej spotreby, ktoré preukázali skutočnosť, že sálavý vykurovací systém je úspornejší ako doposiaľ bežné vykurovacie metódy. V niektorých objektoch došlo až k 30 – 50 % úsporám vykurovacích nákladov.

Ešte je tu jeden – azda najdôležitejší aspekt – zdravie. Zdravotné aspekty tiež podporujú argumenty v prospech širšieho použitia švajčiarskych infračervených vykurovacích systémov založených na bezkarbónovej technológii natavenej na bezpečnostné sklo.

Infračervené vykurovacie systémy zohrievajú tuhé telesá v miestnosti. Murivo oveľa lepšie akumuluje teplo ako vzduch a následne toto teplo vyžaruje späť do miestnosti. Steny majú vyššiu povrchovú teplotu, zostávajú suché a nevzniká pleseň. Žiadny suchý vzduch, žiadne vírenie prachu, žiadne vrstvenie teploty.

Vykurovacie jednotky je možné inštalovať konvenčne do existujúcich priestorov (napr. pod okno), do polovičnej výšky miestnosti ako dekoratívne stvárnenie steny alebo výhodným spôsobom na strop.

Zdroj: Fontes s.r.o.