Zemný plyn

Slovensko už tento rok otestuje primiešavanie vodíka k zemnému plynu

Partneri sekcie:

Len nedávno sme písali o pilotnom projekte v Spojenom kráľovstve, ktorý minulý rok testoval vykurovanie zmesou zemného plynu a vodíka. Podobný projekt sa chystá aj u nás.

Slovenskí plynári chcú tento rok otestovať primiešavanie vodíka do zemného plynu a distribuovať túto zmes do domácností. Konečná fáza projektu H2Pilot má Slovensko pripraviť na nízkoemisnú budúcnosť. Pomer primiešavania vodíka bude na úrovni 10 % a táto zmes bude zásobovať stredne veľkú obec s približne 300 odberateľmi.

Pokiaľ by pilotný program prebehol bez problémov, podiel vodíka sa pri komerčnom používaní môže zvýšiť. Podobné iniciatívy, ktoré v Európe prebiehajú, majú spoločný cieľ – stanoviť maximálny bezpečný limit vodíka v  zmesi distribuovanej so zemným plynom. Odhaduje sa, že by mohol dosiahnuť 20 až 30 %. Dôvodom je maximalizovať využitie vodíka z obnoviteľných zdrojov bez ďalšej úpravy ako náhrady fosílneho zemného plynu.

Pri koncentrácii vodíka 20 % by sa emisie oxidu uhličitého zo spaľovania plynov mohli znížiť o 7 až 8 %, ukázal to podobný projekt vo Francúzsku.

Úspech pilotného projektu by mal Slovensko posunúť bližšie k distribúcii zmesi plynov s bezpečným podielom vodíka. Okrem dekarbonizácie spotreby plynu to tiež výrazne prispeje k rozvoju vodíkového hospodárstva. Rozvinutá plynárenská sieť bude prepájať drobných či väčších výrobcov nízkoemisného vodíka s odberateľmi požadujúcimi obnoviteľný plyn.

Vodík je potenciálne významný hráč na poli obnoviteľných a nízkoemisných plynov, avšak pre tradičné plynárenstvo predstavuje ďaleko väčšie výzvy. A to hlavne pre svoje odlišné fyzikálno-chemické vlastnosti. Prechodné obdobie k stavu, keď sa vodík stane významným nosičom energie, potrvá dlhší čas, bude finančne nákladné a bude si vyžadovať aj pokrok vedy a výskumu.

„Už dlhšie skúmame vplyv vodíka na jednotlivé prvky našej siete i na koncové zariadenia odberateľov. Dlhoročný projekt H2Pilot bude v roku 2022 vrcholiť testom v teréne. Pred samotným napustením tejto inovatívnej zmesi do určenej časti distribučnej siete si legálny postup vyžaduje vykonanie viacerých opatrení. Ich cieľom je získanie súhlasov, respektíve výnimiek dotknutých orgánov štátnej správy, miestnej samosprávy a autorít v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia,“ informoval SPP – distribúcia.

SPP – distribúcia, red