Partneri sekcie:

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie má byť podporou udržateľného rozvoja v oblasti zásobovania energiou. Udržateľnosť zásobovania z fosílnych zdrojov je obmedzená ich vyčerpateľnosťou aj pri maximálne efektívnom využívaní. Preto by sa malo podporovať rozšírenie takých technológií, ktoré sú od fosílnych zdrojov čo najmenej závislé. Trvalo udržateľné zásobovanie, ktoré by malo byť konečným cieľom, je možné len na báze nevyčerpateľných zdrojov energie.

Nová koncernová centrála Strabag Slovensko zaujme nielen neobyčajným architektonickým poňatím, ale aj výnimočným­ technologickým riešením s progresívnym energetickým konceptom budovy. „Zelená“ centrála vyrástla na Mlynských Nivách v Bratislave a slávnostne bola otvorená v marci 2009. Perspektívne sa má rozšíriť na komplex­ budov, ktorý dotvorí túto najvýznamnejšiu lokalitu administratívnych budov v Bratislave. 

Niekoľkoročné experimentálne merania uskutočnené v reálnych prevádzkových podmienkach v mestečku Pinkafeld­ v susednom Rakúsku pomohli objasniť zásadné skutočnosti o prevádzkovaní tepelného čerpadla typu nemrznúca zmes – voda na vykurovanie rodinného domu a ich vplyv na efektívnosť prevádzky zariadenia. Základné údaje o objekte, meraniach a výsledkoch sme už priniesli, teraz prinášame (popri stručnom zhrnutí) podrobnejšiu analýzu výsledkov. 

Článok sa zaoberá prevádzkou tepelného čerpadla so zemnými kolektormi typu nemrznúca zmes – voda, overovanou v reálnych podmienkach. Zariadenie sa nainštalovalo v rodinnom dome, v ktorom sa využíva na vykurovanie i ohrev teplej vody. Objekt rodinného domu sa nachádza v meste Pinkafeld, ktoré leží vo východnej časti Rakúska v spolkovej krajine Burgenland. Na základe zaznamenaných hodnôt merania sa vyhodnotili energetické toky tepelného čerpadla a stanovili sa výkonové čísla pre funkciu vykurovania a ohrevu teplej vody.

Energetická efektívnosť akéhokoľvek systému transformácie energií sa všeobecne definuje ako množstvo získanej energie na jednotku dodanej pohonnej energie na zabezpečenie prevádzky daného systému. Systém s vyššou hodnotou energetickej efektívnosti je z hľadiska spotreby pohonnej energie nepochybne hospodárnejší. Toto hľadisko však pre používateľa nie je rozhodujúce. Pre neho je výhodnejší ten systém, ktorý má vyššiu hodnotu využitej (užitočne spotrebovanej) energie z daného zariadenia na porovnateľnú jednotku dodanej pohonnej energie.

Udržateľný rozvoj patrí dnes k najskloňovanejším diskusným témam, nech už ide o ktorúkoľvek oblasť nášho hospodárskeho a spoločenského života, cestovný ruch nevynímajúc. Vziať si dovolenku od stresu, každodenných pracovných povinností, ale aj od známych a okolia sú obligátne motivácie, ktoré nás dovedú v istej chvíli k rozhodnutiu, že práve teraz, v tomto okamihu potrebujeme na chvíľu „vypnúť“. Dovolenka je isto balzam, na tento účel ako stvorený. Keď ten deň príde, chceme mať všetko, čo nám len na um zíde a čo nás počas dní zaslúženého voľna rozptýli a zotaví. „Teraz platíme my, tak nech sa aspoň niekoľko dní starajú iní,“ povieme si. Málokedy si uvedomíme – veď prečo aj –, že rekreácia, ktorá nám osoží, môže inde napáchať ťažko napraviteľné škody. Obdobie emisií a ozónových dier si priam žiada vznik nového typu dovolenkára, ktorý okrem toho, že naplní vlastné potreby, neprispeje súčasne aj k tvorbe skleníkového efektu a ku globálnemu otepľovaniu. Ako sa to dá dosiahnuť? Jednoducho. Treba si len zvoliť vhodný dovolenkový cieľ. Na Slovensku je ním bez diskusií AquaCity Poprad.

25. augusta 2007 uviedla firma Viessmann do prevádzky nové školiace, predvádzacie a administratívne centrum v Bratislave. Z hľadiska technického zariadenia ide o príklad budovy s využitím najnovších technológií, ako aktívne betónové jadro (ABJ) (použité prvý raz na Slovensku), natural cooling, aktívna fasáda či inteligentný systém riadenia budovy a elektroinštalácie objektu.