Prvý virtuálny veľtrh na Slovensku

MDLexpo expozice
Zdroj: MDL Expo

Už len pár dní nás delí od spustenia prvého online veľtrhu v odbore TZB na Slovensku. TZBexpo 2021 má za úlohu nielen informovať o novinkách v obore technického zariadenia budov, ale tiež nahradiť veľtrh Aquatherm Nitra. Usporiadatelia tohto už tradičného veľtrhu boli nútení zrušiť aj náhradný aprílový termín.

Jeho virtuálna verzia je tak jedinou možnosťou, ako ponúknuť vystavovateľom a návštevníkom kvalitnú platformu „stretnutia sa“ bezpečne a bez obmedzenia naprieč Slovenskom, ale aj Českou republikou.

V dňoch 23. – 26. 2. 2021 si budú môcť návštevníci prezrieť novinky z oblasti vykurovania, klimatizácie, ventilácie, sanitárnej, meracej a regulačnej techniky na expozíciách viac ako sedemdesiatich vystavovateľov a objaviť doplnkové služby ďalších stosedemdesiatich prezentujúcich sa firiem. Predstavia sa nielen špičky v odbore TZB, ale predovšetkým tradiční klienti veľtrhu Aquatherm Nitra.

S vystavovateľmi bude možné v čase od 9 do 17 hodiny komunikovať prostredníctvom chatu alebo videohovoru, alebo im poslať správu, na ktorú dostanú obratom odpoveď. Na virtuálnych expozíciách si návštevníci budú môcť prezrieť produkty, informovať sa o novinkách a získať tak čo najviac informácií, pre zámer, ktorý sa chystajú realizovať v rámci novostavieb alebo rekonštrukcií.

Súčasťou virtuálneho veľtrhu budú aj sprievodné konferencie, ktoré sa budú vysielať naživo z Bratislavy a Prahy. Prvé dva dni sa bude streamovať z bratislavského štúdia, garantom sprievodného programu je nestor slovenského oboru TZB – prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D.

„TZBexpo ako virtuálny veľtrh je tu prvýkrát a rovnako aj jeho sprievodná medzinárodná konferencia TZBexpo 2021. Ak si chcete pozrieť a vypočúť témy z oblasti vykurovania, vzduchotechniky, obnoviteľných zdrojov energií a tému zdravé energeticky efektívne budovy, sledujte nás!“, pozýva sám pán profesor.

Pre českých vystavovateľov je pripravené štúdio v Prahe priamo v srdci spolupracujúceho odborného portálu tzb-info.cz pod taktovkou pani Ing. Dagmar Kopáčková, Ph.D., riaditeľky portálu tzb-info.cz a estav.cz.

A program to bude pestrý, nabitý nielen predstavením noviniek výrobcov a poskytovateľov služieb, ale aj zhodnotením, ako Koronavírusová pandémia ovplyvnila celý odbor, nielen výrobcov pri vývoji noviniek, ale napríklad aj študentov odboru TZB.

„Štúdio živých rozhovorov nie je pre TZB-info novinkou, ale vysielanie pre Aquatherm, teraz novo pre TZBexpo, je vždy výnimočné, pretože sa jedná o maratón tém, ktoré sú si veľmi blízke, v mnohom na seba nadväzujú, alebo sa prelínajú. Napilno majú teda najviac redakcie vykurovanie, obnoviteľnej energie a energetika, stavba a architektúra, „ menuje Ing. Dagmar Kopáčková, Ph.D.

Program bude možné sledovať v online čase, ale tiež pozrieť zo záznamu. A na koho sa môžete tešiť? Program je k náhľadu tu.

Hoci vystavovatelia, odborní garanti sprievodného programu a samozrejme aj organizátor vyvinuli veľké úsilie, ako maximálne vyťažiť online priestor pre prezentáciu a umožniť tak stret ponuky a dopytu v tejto ťažkej dobe, všetci sa zhodnú na jednom.

Osobný kontakt je nenahraditeľný. A všetkým do jedného chýba. Preto sa všetci tešia, až sa opäť stretnú osobne, pracovné rokovania bude možné viesť v tvárou tvár a z mimiky tváre bude možné vyčítať viac než čo je napísané medzi riadkami emailovej komunikácie.

ZDROJ: PR článok spoločnosti MDL Expo s.r.o.