II. časť Ako svietiť v roku 2023?

Modernej architektúre sa svojim minimalistickým dizajnom prispôsobujú aj svietidlá. Okrem dotvárania charakteru priestorov tu však dôležitú úlohu zohráva ich funkcionalita. Ľudia pre svoj životný a pracovný priestor potrebujú kvalitné svetlo, v správnom množstve, na správnom mieste a v správnom čase. Prednosťou súčasnej generácie svietidiel je preto najmä flexibilita riešení a doplnkové funkcie, ako napríklad integrované senzory či dodatočná akustická vlastnosť.

Osvetlenie v dobe energetickej krízy

Efektívne osvetlenie je dnes snáď ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Hodnotenie účinnosti svietidiel tak naberá na význame. Väčšinou sa vychádza z hodnoty lúmenov na jeden watt, kde lúmen je základnou jednotkou svetelného toku. Tento prístup však nie je úplne najpresnejší. Napríklad svietidlo s vysokou hodnotou lúmenov z wattu,  ale s menej kvalitnou optikou, môže svietiť aj do nepotrebných priestorov (mimo priestoru zrakových úloh, vyššia intenzita v priestore priamo pod svietidlom). Jeho efektívnosť sa tak znižuje a svetelný tok sa zbytočne rozptyľuje.

Využívanie rôznej intenzity osvetlenia
Využívanie rôznej intenzity osvetlenia | Zdroj: Zumtobel group

Vhodnejšie a určite presnejšie bude hodnotenie celkovej sústavy osvetlenia.

Hlavné princípy účinného systému spočívajú:

  1. V možnej flexibilite   intenzity osvetlenia;
  2. V integrácii senzorov pre autonómne ovládanie (pohybu, prítomnosti, intenzity denného svetla);
  3. V zónovaní priestoru – rôzne intenzity (priestor zrakových úloh, oddychové zóny, koridory);
  4. V hodnotení systému podľa hodnoty luxov z wattu, čo vyjadruje intenzitu osvetlenia zrakových úloh na príkon.

Ako upozorňuje Pavol Góra, konzultant pre projektovanie a zástupca spoločnosti Zumtobel Group, „na dosiahnutie maximálnej efektivity zmena osvetlenia na LED zďaleka nevyčerpáva všetky možnosti. Integrované senzory umožňujú prispôsobovať intenzitu podľa úrovne denného svetla v priestore, respektíve využívať zníženú intenzitu pri neprítomnosti pracovníkov, alebo pri inej než primárnej činnosti, ako napríklad upratovanie. Produkty Zumtobel Group sú výnimočné v tom, že v prípade záujmu, sú k dispozícii už so zabudovanými senzormi, ktoré potom netreba zvlášť inštalovať.

Pracovný priestor podporovaný individuálnym osvetlením
Pracovný priestor podporovaný individuálnym osvetlením | Zdroj: Zumtobel group

Udržateľnosť a cirkulárna ekonomika

V prípade svietidiel sa o udržateľnosti hovorí v súvislosti s   princípmi obehového hospodárstva. Svietidlá sa už bežne navrhujú tak,  aby boli jednotlivé komponenty ľahko nahraditeľné, rýchlo servisovateľné, respektíve samotné svietidlá po spätnom odbere recyklovateľné. Pri komponentoch sa minimalizuje používanie plastu, pri balení sa preferuje ľahko rozložiteľný a recyklovateľný materiál, napríklad z technických zemiakov.

Svietidlá navrhnuté pre lamelové stropy
Svietidlá navrhnuté pre lamelové stropy | Zdroj: Zumtobel Group

Ďalším dôležitým ukazovateľom pri výbere svietidiel je certifikát EPD (environmental product declaration). Prvým výrobcom svietidiel, ktorý svojim výrobkom zaviedol tento autorizovaný dátový list bola spoločnosť Zumtobel Group. Klient v ňom môže nájsť jednoznačne kvantifikovanú uhlíkovú stopu alebo napríklad aj mieru recyklovateľnosti produktov. Pre obstarávateľov to môže byť cennou pomôckou pri hodnotení potentiálnych dodávateľov.

Akustická funkcionalita

Moderná architektúra prináša so sebou aj transformáciu priestorov, najmä  pokiaľ ide o použitie materiálov. Dôsledkom sú priestory s plochým, vysoko dozvukovým povrchom (napríklad otvorené betónové stropy) a málo zvukovo pohlcujúcim materiálom. Zlá akustika znižuje zrozumiteľnosť reči hovoriaceho, čo vedie k hlasnejšej reči. Všeobecná hladina hluku sa zvyšuje a zrozumiteľnosť reči hovoriaceho sa znižuje ešte viac.

Vedeli ste však, že aj svietidlo môže pôsobiť ako akustický tlmič, a znižovať dozvuk?

„Aby sme zvýšili funkcionalitu svietidiel, začala spoločnosť Zumtobel Group používať mäkké materiály, alebo materiály pohlcujúce zvuk s dobrou absorpčnou schopnosťou. Napríklad akustické panely alebo textil. Tieto prvky môžu byť súčasťou svietidla, fyzicky pripojené k jeho povrchu alebo ako difúzor z textilu alebo oddelené od svietidla. Výsledkom je viacfunkčné svietidlo, ktoré okrem zabezpečenia osvetlenia, podporuje svojim vysokým absorpčným koeficientom aj akustiku priestoru“ – vysvetľuje P. Góra.

Svietidlo Tramao s krytom z textilu
Svietidlo Tramao s krytom z textilu | Zdroj: Zumtobel Group

Aktualizácia normy STN EN 12464-1:2021

Pri navrhovaní sústavy nemožno zabúdať ani na aktuálne znenie normy na osvetlenie pracovísk, STN EN 12464-1:2021 Svetlo a osvetlenie. Zadefinované sú tu vyššie nároky na osvetlenie priestorov. Okrem požiadaviek na osvetlenie miesta vizuálnej úlohy sa zadefinovala aj úroveň osvetlenia na strope, na bočných stenách, a taktiež aj cylindrické osvetlenie, ktoré je vertikálnym osvetlením na úrovni zrenice pracovníka. Tieto doplnkové hladiny osvetlenia prispievajú k lepším priestorom, keďže šetria aj neustálu adaptáciu očí.

Dizajnové svietidlo Ambitus s priamou a nepriamou zložkou osvetlenia
Dizajnové svietidlo Ambitus s priamou a nepriamou zložkou osvetlenia | Zdroj: Zumtobel group

Flexibilné osvetlenie

V priestoroch sa dostávajú v súčasnosti do popredia riešenia, ktoré kombinujú viacero druhov svetla aj svietidiel. Napríklad svietidlá s priamo-nepriamou zložkou svetla na lištových systémoch kvôli flexibilite, doplnené stojanovými svietidlami, ktoré si môžu jednotlivci nastavovať podľa vlastných potrieb. Tieto systémy zabezpečujú, aby sa osvetlenie dalo ľahko meniť a prispôsobiť aj budúcim zmenám v priestore.

Kancelária s kombináciou rôznych druhov svietidiel
Kancelária s kombináciou rôznych druhov svietidiel | Zdroj: Zumtobel Group

Vizuálny komfort sa v takom priestore docieli kontrastom s dostatočným tieňovaním a bez oslnenia.

S rozmachom hybridnej práce a zlúčením pracovného a domáceho prostredia je ešte dôležitejšie, aby svetlo vo vnútornom prostredí pôsobilo skôr podporne než ako stresový faktor. Osvetlenie interiéru je tak komplexnou problematikou, s ktorou vám veľmi rád poradí projektový konzultant spoločnosti Zumtobel Group.

Kancelária s lištovým systémom osvetenia
Kancelária s lištovým systémom osvetenia | Zdroj: Zumtobel Group

Ing. Pavol Góra

pavol.gora@zumtobelgroup.com

Zdroj: PR článok ZG Lighting Slovakia s.r.o.