Plynári úspešne testujú distribúciu vodíka plynovodmi

Dlhodobou víziou slovenského plynárenského sektora je postupné nahradzovanie fosílneho zemného plynu bezemisnými alebo nízkoemisnými plynmi (biometán, vodík).

Novo prijatá európska taxonómia – dočasné zaradenie zemného plynu medzi udržateľné investície – podmieňuje environmentálnu udržateľnosť plynu prechodom na obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny do roku 2035. Dnes je v kruhoch odbornej verejnosti jasné, že plynárenskú infraštruktúru čaká budúcnosť spojená s vodíkom. Prirodzene pôjde najskôr o primiešavanie vodíka do zemného plynu čím sa vytvorí zmes týchto plynov vo vopred stanovenom objeme vodíka.

SPP – distribúcia, a. s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete, už v roku 2020 bola prijala vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorej prvou etapou je projekt H2Pilot. Jeho súčasťou bola séria laboratórnych testov, ktorej účelom bolo preskúmať základné chemicko-fyzikálne vlastnosti zmesi zemného plynu a vodíka pri rôznych prevádzkových podmienkach.

Tento rok plynári dospeli do fázy, ktorá sa dá označiť za prelomovú. V priebehu leta spustili distribúciu zmesi zemného plynu a vodíka v objeme 10 % koncovým odberateľom v Blatnej na Ostrove. Po úspešnom vyhodnotení praktického testu budú pripravení primiešavať vodík do celej plynovodnej siete.

Zdroj: SPP – distribúcia , a.s.