Partneri sekcie:
LED – svetelný zdroj budúcnosti

LED – svetelný zdroj budúcnosti

V svetelnej technike pred niekoľkými rokmi nastal revolučný zvrat, keď sa navrhli a potom aj začali vyrábať svetelné diódy, ktoré mali podstatne vyššie svetelnotechnické parametre ako ich predchodkyne. Začalo sa to nielen narastaním hodnoty jasu, …
Získavanie energie z fasády ako súčasť TZB

Získavanie energie z fasády ako súčasť TZB

Dosiaľ u nás len veľmi málo využívaným konceptom ďalšieho využitia obvodového plášťa je získavanie energie z fasády. Inteligentné využívanie sofistikovaných technológií v oblasti fotovoltických a termických solárnych systémov umožňuje, aby príslušný objekt sám produkoval energiu …
Progresívne TZB v hoteli Bellevue

Progresívne TZB v hoteli Bellevue

Vhodné uplatnenie pokrokových technológií v stavebnej realizácii, ako aj poznatkov vedy a techniky pri rekonštrukcii, prístavbe, nadstavbe a technického vybavenia budov – to bol jeden z výrazných momentov, ktorý zaujal porotu pri Stavbe roka 2007 …

Globálne otepľovanie a klimatizácia

Prekonávanie teplotných rekordov prináša otázku širšieho používania klimatizačných zariadení, ktoré je zároveň spojené so zvýšeným odberom elektrickej energie. Ako sú na tieto aktuálne výzvy pripravené spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu?
Vykurovacie sústavy

Vykurovacie sústavy

Na zabezpečenie tepelnej pohody v priestoroch – interiéroch všetkých miestností v budove používame vhodné vykurovacie sústavy ústredného (centrálneho) vykurovania alebo špeciálne vykurovacie sústavy. Každá vykurovacia sústava ústredného (centrálneho) vykurovania sa skladá zo zdroja tepla, charakteristickej …
Obnoviteľné zdroje energie majú zelenú

Obnoviteľné zdroje energie majú zelenú

Nedávno schválila vláda očakávanú Stratégiu vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, z ktorej vyplýva, že záujemcovia o využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) budú od budúceho roka dostávať podporu na nákup slnečných kolektorov a kotlov …
Fotovoltaické elektrárne už nie sú len hudbou budúcnosti

Fotovoltaické elektrárne už nie sú len hudbou budúcnosti

Obnoviteľné zdroje energie majú v Čechách zelenú. Dôkazom toho je i slnečná elektráreň na južnej Morave. Zaujímavosťou a jedinečnosťou tohto ekologického projektu je kombinácia osadenia fotovoltaických panelov na pevných stoloch a otočných prvkoch, tzv. truckerov, …
Inteligencia je aj v spôsobe riadenia

Inteligencia je aj v spôsobe riadenia

Vývoj technických zariadení budov napreduje veľmi rýchlo. Sledovať všetky novinky a vedieť, ako ich optimálne využiť tak, aby ideálne spolupracovali so všetkými ostatnými sústavami, je čoraz zložitejšie. Každá profesia síce dobre ovláda svoju problematiku, ale …

Na elektrickom vykurovaní možno ušetriť

S prekvapením to zisťujú obyvatelia novovybudovaných bytov v Liptovskom Mikuláši. Podľa tvrdenia predstaviteľov firmy DEVI – marketingového riaditeľa Ing. Dušana Lašáka a technického riaditeľa Ing. Miroslava Kašáka, zníženie nákladov je zapríčinené najmä tým, že, pri …