Osvetlenie ako kľúčový prvok priestorov – časť I.

Svetlo je hlavným časovačom, ktorý synchronizuje vnútorné biologické hodiny a podporuje rovnováhu človeka. Ovplyvňuje bdelosť, kvalitu spánku, náladu, zdravie a produkciu rôznych hormónov, ako sú kortizol, melatonín alebo serotonín. Naopak nedostatok svetla spôsobuje ľudskému organizmu stres, ktorý sa z dlhodobého hľadiska môže negatívne podpísať na celkovom zdraví. Platí to aj o nesprávnom osvetlení.

Súčasný životný štýl

Zmena životného štýlu a prostredia, v ktorom človek trávi väčšinu svojho času prináša výkyvy z prirodzeného svetelného cyklu deň/noc. Celé stáročia trávil človek minimálne 50 percent svojho času v exteriéri, v kontakte s prírodným svetlom.

Za posledných 200 rokov sa však tento pomer extrémne zmenil. Dnes strávime až 90 percent z 24-hodinového dňa v interiéri, pod umelým svetlom. Záleží preto na tom, aké osvetlenie používame a ako ho cielene využívame.

Zdroj: Zumtobel Group

Problematike adaptívneho osvetlenia, ktoré sa svojimi vlastnosťami približuje svetlu prirodzenému, sa u nás venuje Spoločnosť Zumtobel Group, špičkový výrobca interiérového a exteriérového osvetlenia, systémov a komponentov. Ako zdôrazňuje zástupca spoločnosti Pavol Góra, konzultant pre projektovanie:

„Adaptívne osvetlenie umožňuje ľuďom vykonávať vizuálne úlohy efektívne a presne, vrátane úloh vykonávaných počas dlhšieho časového obdobia. A to práve preto, že podporuje zachovanie prirodzeného tzv. cirkadiálneho, teda vnútorného 24-hodinového rytmu človeka, ktorý koordinuje jeho základné mentálne a fyzické procesy.“

Účinky svetla na organizmus a jeho výkon

Svetlo má biologické nebiologické účinky, spomínané aj ako mimozrakové a zrakové. Existuje mnoho štúdií, ktoré potvrdzujú vplyv a schopnosť správneho osvetlenia podporiť zdravie a aktivitu človeka. Spĺňať však musí hneď niekoľko hľadísk zároveň:

1. BIOLOGICKÉ

Podpora vnútorných hodín, cirkadiánneho rytmu, zotavenie, aktivácia;

2. EMOCIONÁLNE

Dopĺňa architektúru, vyvoláva pocity, pohodu, vytvára identitu priestorov, atmosféru;

3. VIZUÁLNE

Vnímanie, spracovanie informácií, vizuálny komfort, úlohy;

Zdroj: Zumtobel Group

Fantóm zvaný „modré svetlo“

Pri biologických účinkoch svetla vychádzame z citlivosti ľudského oka pri vnímaní jeho rôznych vlnových dĺžok, keďže biele svetlo pozostáva z rôznych farieb. V tejto súvislosti sa v dnešnej dobe najviac spomína škodlivé modré svetlo a množstvo modrej zložky svetla.

Ľudia však prekvapivo protestujú iba v prípade verejného osvetlenia. Na podstatnejšie vnútorné prostredie a fakt, že modrú zložku vo výraznej miere obsahuje aj biela farba vnútorných LED svietidiel, sa zabúda. „Pracovať ale i oddychovať celý deň v nesprávne osvetlenom priestore pôsobí na zdravie a kvalitu práce negatívne. Časté migrény v poobedňajších hodinách, únava očí, či ťažšie sústredenie je iba niekoľko z príznakov priestoru s nekvalitným osvetlením“, vysvetľuje konzultant. Modré svetlo však v správnom množstve a čase človeka podporuje!

Zdroj: Zumtobel Group

Technologický posun

V súčasnosti sa dá stimulácia organizmu docieliť  dvomi hlavnými technológiami, ktoré zabezpečujú aktívne svetlo:

1. „TunableWhite“ technológia, tzv. nastaviteľná biela farba svetla, – umožňuje meniť farbu od teplej bielej (2200K) až po studenú bielu (6000K). Zmenu farby môže doplniť aj zmena  intenzity osvetlenia. Výsledkom je svetlo, ktoré sa prispôsobuje ročnému alebo dennému obdobiu, intenzite denného svetla, respektíve vykonávaným aktivitám – uvoľnenie, aktivácia, kreativita alebo monotónnosť.

Zdroj: Zumtobel Group
Zdroj: Zumtobel Group
Zdroj: Zumtobel Group

2. Technológia ZUMTOBEL SPECTRUM. Jedná sa o využitie neviditeľného javu. Spektrálne rozloženie, je tu navrhnuté tak, aby sa priblížilo parametrom denného svetla. Konkrétne na vlnových dĺžkach, kde je oko citlivejšie na vizuálne, emocionálne a biologické stimuly. Pri vylepšenom spektre sa znížia emisie krátkych vlnových dĺžok (takže sú menej škodlivé pre oko), zatiaľ čo tie dlhšie mierne vzrastú (pre teplejší vzhľad a lepšie farebné podanie). Výsledkom je umelé svetlo, ktoré má podstatne lepší biologický účinok než klasické LED osvetlenie.

Zdroj: Zumtobel Group

„Spomenuté technológie sa dajú vnímať aj ako technologické moduly pre prepojenie vnútorného priestoru s prírodou“, ukončuje Pavol Góra.

Ak sa zaujímate viac o tému kvalitného osvetlenia v spojení s architektúrou, pre viac poznatkov a štúdií sa obráťte na konzultanta spoločnosti Zumtobel Group.

Ing. Pavol Góra

pavol.gora@zumtobelgroup.com

Zdroj: ZG Lighting Slovakia s.r.o.