Budovy budúcnosti

Svetelný priemysel bežne využíva nové technológie pri navrhovaní a riadení osvetlenia. Významné transformačné zmeny v tomto sektore umožňuje zavedenie prepojiteľných komponentov osvetlenia použitím rôznych protokolov AI, napr. DALI. V kontexte systémov riadenia osvetlenia je rozsah použitia AI neuveriteľne široký a ovplyvňuje rôzne fázy životného cyklu osvetlenia, ako je návrh, inštalácia, uvedenie do prevádzky a konfigurácia.

Budovy s inteligentným systémom osvetlenia a interoperabilnými službami sú schopné spraviť pracovné priestory pohodlnejšie, produktívnejšie, zdravšie. Sú citlivé a optimalizované k životnému prostrediu pri akejkoľvek požiadavke a aktivite. Budova by mala vedieť, kde ste, čo potrebujete, čo chcete, a tým vám pomôcť zabezpečiť vaše ciele.

Inteligentné osvetlenie a budovy pracujú s vami na spoluvytvorení lepšieho dňa. Dnes pripravované projekty by mali obsahovať najmodernejšiu inteligenciu, aby boli konkurencieschopné aj o 10 rokov s možnosťou bezproblémovej zmeny využitia.

Kumulovaním informácií zo senzorov je možné získať významné informácie o využití budovy, tepelnej pohode v budove, obsadenosti jednotlivých priestorov, bezpečnosti v budove a pod. Senzory sa stávajú veľmi dôležitou časťou celkového systému riadenia osvetlenia s prepojením na ďalšie systémy v budove.

Zdroj: DNA Slovakia

Nadväzujúc na búrlivý vývoj používaných technológií a požiadavky trhu firma DNA Slovakia zorganizovala prednášku Budovy budúcnosti. Akcia sa uskutočnila dňa 9. marca 2023 v priestoroch NFŠ v Bratislave. Hlavným protagonistom bol Alan Jackson z firmy Helvar, ktorá je lídrom inteligentného riadenia osvetlenia. Vzhľadom na 30-ročnú prax v svetelnom priemysle je skutočným špecialistom aplikácií a vplyvu inteligentného osvetlenia.

Alan Jackson pracuje na medzinárodnom poli, kde vzdeláva a prezentuje pozitívny vplyv riešení inteligentného osvetlenia a smart budov, ktoré prispievajú k pohode, udržateľnosti a efektívnosti budov, a tiež rozširuje pochopenie o použití inteligentného osvetlenia v budovách, čím akceleruje rozvoj tejto technológie.

Prezentácia sa zámerne organizovala v priestoroch NFŠ, štadión totiž patrí k tým najzelenším v Európe. Takmer 50 % vyrobeného tepla a chladenia pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Zdroj: DNA Slovakia

Základným prvkom vykurovania a chladenia sú tepelné čerpadlá na princípe voda/voda. Inteligentné osvetlenie je riadené najnovšími komponentmi od firmy Helvar. 100 ks DALI routerov 910 zabezpečuje vytvorenie svetlenej pohody v priestoroch štadióna, pričom 1 router riadi až 100 svietidiel.

Dotykové panely umožňujú vytváranie scén podľa naprogramovaných požiadaviek. Zároveň umožňujú otváranie a zatváranie roliet. Garážové priestory sú vybavené senzormi, ktoré prediktívne zabezpečujú osvetlenie uličiek podľa pohybu osôb, takže sa nemôže stať, že niekto vstúpi do tmavého priestoru.

Zároveň nie je potrebné riešiť ani vypínanie osvetlenia v nočných hodinách. Všetka činnosť je automatická. Samozrejmosťou je možnosť pripojenia systému osvetlenia k nadradenému systému s klimatizáciou, vetraním, alarmom a pod.

Zdroj: DNA Slovakia

Akcie sa zúčastnilo približne 70 odborníkov so záujmom o inteligentné svetlá. Po skončení Jacksonovej prezentácie bola účastníkom umožnená prehliadka jednotlivých priestorov so zameraním na použitú modernú techniku osvetlenia od firmy Helvar. Účastníci tak mali možnosť nahliadnuť aj do zákulisia štadióna a pozrieť si využitie komponentov inteligentného osvetlenia.

Vďaka patrí aj našim partnerom pri príprave a zabezpečení prednášky Budovy budúcnosti, menovite ambasáde Fínskej republiky, SKGBC, firmám OMS a Grafobal Group. Reakcie odborníkov boli veľmi pozitívne a preto nevylučujeme ani pokračovanie prezentácií ďalších projektov s inteligentným riadením osvetlenia od firmy Helvar.

Zdroj: PR článok DNA Slovakia, spol. s r.o.