Novinky v portfóliu – konvektory: kombinácia efektivity a dizajnu

Zdroj: KORADO

Konvektory sú súčasťou portfólia českého výrobcu KORADO, ktorý tento rok prichádza s inováciou celého radu KORALINE, stolových konvektorov.

Jedná sa o konvektory s prirodzenou aj nútenou konvekciou. Tepelné výkony boli testované podľa ČSN EN 442 v skúšobniach HLK Stuttgart, SZU Brno proces certifikácie bol realizovaný v Strojárskom skúšobnom ústave Brno.

Došlo k výraznému nárastu typov a rozmerov v segmente konvektorov s prirodzenou konvekciou. Novinkou je nielen dizajn krycích mriežok, ale aj dizajn výmenníka, ktorý vďaka inovovaným lamelám dosahuje vyššie tepelné výkony. V rámci inovácií bola do portfólia pridaná séria konvektorov s vysoko výkonným výmenníkom pod názvom POWER.

Konvektory sú riešením pre rodinné a bytové domy, školy, administratívne budovy alebo nákupné centrá. Sú vhodné pre vykurovacie systémy so všetkými druhmi zdrojov tepla – tepelné čerpadlá, plyn, elektrina, solárne teplo, drevo a biomasa.

Viac informácií www.korado.cz

Zdroj: KORADO, a.s.