Nové trendy v zabezpečení Nového Apolla

Historicky sa bezpečnostné systémy zameriavali na mieru ich zabezpečenia. Primárny dôraz sa kládol na to, aby boli čo najviac uzatvorené a maximálne bezpečné. Dnes je táto požiadavka vyvažovaná nárokmi na integráciu a na vzdialenú správu. Toto je najzásadnejšia zmena, ktorú berieme v LAST MILE veľmi vážne.

Riešenie bezpečnosti v Novom Apolle zohľadňuje tieto trendy. Dodaná technológia zabezpečenia slúži ako jednotná integračná platforma s jedinou databázou a synchronizáciou používateľov naprieč prepojenými systémami. Dôraz sa kládol na jednoduchosť obsluhy, čomu pomáhajú vizualizačné nástroje a mapy. Zohľadnené sú najnovšie štandardy z pohľadu koncových prvkov, komunikačných protokolov či end-to-end šifrovania celej komunikácie.

Riešenie zohľadňuje aj požiadavky na integráciu treťostranných systémov, ktoré dokáže ľahko a rýchlo implementovať. Centrálna platforma prepája systém kontroly vstupu s ostatnými systémami, ako kamerový systém, zabezpečovací systém, systém riadenia výťahov, parkovací systém, systém EPS/HSP, systém riadenia návštev a podobne.

Ako autentifikátory sme vzali do úvahy dostupné technológie od fyzických či mobilných kariet cez QR kódy po biometriu. Unikátnosťou riešenia nie je len skladba použitých systémov, ale tiež spôsob ich riadenia, ktorý je plne softvérový a využíva aj prvky AI.

Modulárne navrhnutá chrbticová sieť budovy je základom pre budúce rozširovanie či doplňovanie ďalších prvkov do tohto živého ekosystému. Sme radi, že sme dostali príležitosť byť súčasťou tohto unikátneho projektu.

Tím spoločnosti LAST MILE s.r.o.

Zdroj: PR článok LAST MILE s.r.o.