image 99384 25 v1

Nové číslo časopisu TZB Haustechnik 1/2018

Partneri sekcie:

Od 23. marca je v predaji nové číslo časopisu TZB Haustechnik č. 1/2018, ktorého ústrednou témou je trvalá udržateľnosť. Hovorí sa o nej čoraz viac, čo všetko však môže znamenať vo vzťahu k využívaniu zdrojov a technike prostredia?

Jednou z ciest je efektívne hospodárenie s teplom a vodou, ako ukazuje napríklad Úsporný dom s kvetinovou mokraďovou strechou – absolútny víťaz súťaže E.ON Energy Globe či Rodinný dom vo Vrcove, víťaz súťaže Český ostrovný dom a tiež kategórie Mládež uvedenej súťaže E.ON Energy Globe. Príklad fungujúcej udržateľnej výstavby ukazuje aj obytný súbor 12 pasívnych rodinných domov Koberovy, ktorý tento rok oslávil svoju prvú desaťročnicu. Na otázku trvalej udržateľnosti sa dívame aj z pohľadu nevyhnutného šetrenia vodou, správnych rekonštrukcií našich rodinných a obytných domov či prispôsobenia sa nastupujúcim klimatickým zmenám.

S ústrednou témou čísla úzko súvisí aj ukážka vykurovania meteorologickej stanice za polárnym kruhom v rubrike Realizácia. Ďalšími štandardnými témami sú úspory energie či trendy využívania OZE. V čísle sa za ZTI objavuje aj návrh odpadového potrubia splaškovej vody.

Časopis si môžete zakúpiť aj v JAGASTORE.sk