Zelená energia investície

Prichádza boom investícií do zelených energetických riešení? Návratnosť projektov sa výrazne skrátila

Aktuálne geopolitické udalosti, ale aj ambiciózne environmentálne ciele EÚ spôsobujú prudký nárast cien energií. Firmy majú záujem investovať do nových úsporných riešení, návratnosť týchto investícií sa pre vysoké ceny energií výrazne skrátila.

Energetickí giganti na situáciu odpovedali kooperáciou so slovenskými startupmi, ktorou sa má dosiahnuť okrem úspory energií aj podpora udržateľnosti. Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby Martina Kumpana, zelené energetické riešenia už nie sú iba o udržateľnosti. Ide aj o zaistenie bezpečnosti dodávok energií.

K prudkému nárastu cien energií dopomohli okrem negatívnych ekonomických udalostí aj ambiciózne environmentálne ciele EÚ. Iba za posledné dva roky narástli ceny emisných povoleniek až 10-násobne, čo sa odrazilo na postupnom prechode z výroby z uhlia na povolenky menej náročný plyn. Konflikt na Ukrajine a stým spojená obava o možné dodávky plynu rast cien ešte viac zakceleroval.

„V rámci EÚ špeciálne vplýva na ceny energií aj politika dekarbonizácie EÚ, ako aj radikálny odklon nemeckej energetiky od výroby elektriny z jadra,“ dodal Martin Kumpan. Odpoveď trhu na rekordné ceny regulačnej elektriny prišla ako investičný boom do energetických riešení priamo od odberateľov. Pôvodne dlhodobá návratnosť takýchto projektov je v súčasnosti menej ako päť rokov.

V reakcii na túto skutočnosť začali dodávatelia energií sami ponúkať svojim zákazníkom nové riešenia na dosiahnutie energetických úspor. Slovenské elektrárne – energetické služby v tomto prípade pristúpili k spolupráci so slovenským startupom Fuergy, ktorý vyvinul umelou inteligenciou poháňaný systém na riadenie batériového úložiska aktívne komunikujúci s nadradenou sústavou.

Snahy odberateľov o znižovanie závislosti na dodávke elektriny zo siete môžu mať koniec koncov aj pozitívny klimatický dopad. „Ochota investovať do zelených energetických riešení už nie je iba o udržateľnosti. Momentálna situácia na Ukrajine prinútila implementovať do firemných stratégií aj zaistenie bezpečnosti dodávok energií a súvisiacich služieb,“ doplnil Peter Gunda, managing partner poradenskej spoločnosti BDO.

SITA