energie, historicka stavba, vykurovanie

Pútnický dom na Skalke využíva nevyčerpateľné alternatívne zdroje energie

Partneri sekcie:

Mnohé kostoly, fary či pútnické domy čelia v 21. storočí výzve, ako poskytnúť veriacim čo najvyšší možný komfort a to v nových aj starobylých priestoroch. Najmä v oblastiach bez plynofikácie musia správcovia objektov zvážiť použitie sofistikovanejších a environmentálne prijateľnejších riešení. Dva takéto príklady nájdeme na najstaršom pútnickom mieste na Slovensku. Komfort prichádzajúcich pútnikov tu zabezpečuje splitová technológia.

Ešte pred pandémiou ochorenia COVID-19 prichádzali na toto miesto návštevníci nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Chorvátska, Nemecka, Ekvádoru, Filipín a z ďalších krajín. V súčasnosti slúži pútnický dom hlavne tuzemským pútnikom. Tí v Skalke nad Váhom (pri Trenčíne) radi navštevujú ruiny benediktínskeho opátstva (tzv. Veľká Skalka) z roku 1224, ktoré sa spájajú so životom pustovníkov, svätcov Andreja-Svorada a Beňadika a zamieria aj do pútnického kostola na Malej Skalke.

Práve v tomto objekte zabezpečuje tepelný komfort monoblokové tepelné čerpadlo vzduch – voda značky Vaillant, inštalované v roku 2017. Táto technológia sa osvedčila, správca objektov preto neváhal a rozhodol sa použiť podobné zariadenie aj vo vedľa situovanom novom pútnickom dome. Ten sa nachádza na mieste, kde stál takmer storočný dom, ktorý slúžil ako zázemie pre pútnický chrám a bol zbúraný na jeseň 2017.

Vo vedľajšom pútnickom kostole sa osvedčilo podobné tepelné čerpadlo
Vo vedľajšom pútnickom kostole sa osvedčilo podobné tepelné čerpadlo | Zdroj: Martin Matula/Vaillant

Zázemie pre nových pútnikov

Novostavba vyrástla rekordne rýchlo, v tom čase totiž na Skalku prichádzalo až 17-tisíc návštevníkov ročne. Náklady na výstavbu boli 600-tisíc eur, investorom je Nitrianske biskupstvo, sponzorsky prispeli aj jednotlivé farnosti diecézy a pútnici. Nový pútnický dom vytvára zázemie pre prichádzajúcich pútnikov, aby sa mohli občerstviť a ubytovať pri podujatiach a duchovných cvičeniach. Kapacita ubytovania je 50 miest.

Pozostáva zo suterénu a z troch poschodí, celková výmera podlahovej plochy je viac ako 1 000 m². Realizácia prebiehala od augusta 2018 do júla 2019. Dom je vybudovaný z tehly, obvodové múry sú zateplené polystyrénom, pod plechovou strešnou kry nou je striekaná penová izolácia.

V suteréne objektu sa nachádzajú skladové priestory, technická miestnosť a verejné sociálne zariadenia (WC a sprchy) potrebné pri púťach či iných podujatiach. Väčšia spoločenská miestnosť na prednášky a duchovné obnovy, kuchyňa a kancelárie sú na prvom poschodí. Ďalšie dve poschodia sú vybavené ako ubytovacie priestory nielen pre kňaza a personál, ale najmä pre návštevníkov.

Pohľad do technickej miestnosti v pútnickom dome
Pohľad do technickej miestnosti v pútnickom dome | Zdroj: Martin Matula/Vaillant
Zdroj: Martin Matula/Vaillant

Ako riešiť vykurovanie, prípravu TV a chladenie na mieste bez plynofikácie?

Experti si lámali hlavu nad tým, aké riešenie vykurovania, prípravy TV a chladenia zvoliť na mieste bez plynofikácie. Vykurovanie iba elektrinou či zemným plynom neprichádzalo do úvahy. Ako prijateľné možnosti sa javili dva dostupné, nevyčerpateľné alternatívne zdroje – energia pochádzajúca zo vzduchu a energia zo slnka.

Voľba preto padla na najmodernejšiu technológiu, ktorá sa už osvedčila vo vedľajšom objekte – v pútnickom kostole na Malej Skalke. Aj tento objekt sa totiž nachádza na skale, realizácia zemného kolektora či vrtu bola preto nereálna. Ideálnym riešením v týchto podmienkach je monoblokové alebo splitové tepelné čerpadlo typu vzduch – voda v kombinácii so solárnym systémom na prípravu teplej vody. Tento systém sa môže využívať na vykurovanie, prípravu teplej vody aj na chladenie.

Splitové tepelné čerpadlo typu vzduch – voda
Splitové tepelné čerpadlo typu vzduch – voda | Zdroj: Martin Matula/Vaillant

Energia získaná zo vzduchu

Po prepočítaní tepelných strát novostavby ponúkol realizátor riešenie v podobe splitového tepelného čerpadla Vaillant aroTHERM Split vzduch – voda (A+++) s výkonom 12 kW a s funkciou aktívneho chladenia. Ide o zariadenie s oddeleným chladivovým okruhom, ktoré patrí k najtichším tepelným čerpadlám typu vzduch – voda na trhu.

Ešte počas výstavby domu sa zrealizovali podlahy, súčasťou ktorých boli rozvody podlahového vykurovania a zabezpečili sa prívody do technickej miestnosti. Montáž systémového riešenia sa uskutočnila v letných mesiacoch roka 2019, pričom najprv sa nainštalovali všetky potrebné technológie v suteréne.

V technickej miestnosti sa nachádzajú závesný hydraulický modul (čerpadlová skupina VWL 127/5 IS split), akumulačná nádoba na TV a expanzné nádoby. Ako médium prúdi v systéme vykurovacia voda s objemom 1 800 l. Samotné tepelné čerpadlo bolo inštalované na antivibračnom základe v exteriéri pri bočnom múre pastoračného domu. Otočené je na sever, smerom k blízkemu lesu. Ako záložný zdroj bol navrhnutý a nainštalovaný elektrokotol eloBLOCK s výkonom 28 kW.

Vrstvený akumulačný zásobník, elektrokotol a hydroblok
Vrstvený akumulačný zásobník, elektrokotol a hydroblok | Zdroj: Martin Matula/Vaillant

Aj solárne kolektory

Realizátor zapojil do systému aj kolektorové pole pozostávajúce zo šiestich vertikálnych beztlakových solárnych kolektorov typu drain-back (t. j. bez rizika prehriatia alebo zamrznutia). Tie umiestnil na strechu pútnického domu, v smere najväčšieho solárneho zisku. Kolektory sú súčasťou multifunkčného modulárneho zásobníkového systému s vrstveným akumulačným zásobníkom (allSTOR exclusive VPS) s objemom 800 l.

Maximálny solárny zisk a vysokú efektivitu zabezpečuje inteligentné riadenie zásobníka. Ten pôsobí ako tepelná centrála, ktorá ukladá energiu z rôznych zdrojov a pripravuje ju podľa potreby. K zdrojom tepla na ohrev zásobníka pritom patria nielen tepelné čerpadlo, ale aj solárny modul a modul na prípravu TV (aqua- FLOW exclusive).

Šesť vertikálnych solárnych kolektorov na streche objektu
Šesť vertikálnych solárnych kolektorov na streche objektu |

Osvedčené riešenie ako inšpirácia

V pútnickom dome na Skalke funguje toto systémové riešenie od septembra 2019. Na jeho ovládanie slúži inteligentný ekvitermický regulátor multiMATIC 700. Vykurovanie je nastavené na základe zonácie, objekt je rozdelený na štyri vykurovacie okruhy. Na nové technológie sa sem prichádzajú pozrieť aj kňazi z iných farností na Slovensku, ktorí uvažujú o podobných trvalo udržateľných riešeniach pre svoje fary či kostoly.

Pútnický dom na Skalke – použité technológie
• Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM Split vzduch − voda (A+++, 12 kW)
• Hydroblok (čerpadlová skupina VWL 127/5 IS split)
• Akumulačná nádoba na TV a expanzné nádoby
• 6 vertikálnych solárnych kolektorov auroTHERM VFK 135 VD
• Vrstvený akumulačný zásobník allSTOR exclusive VPS (B, 800 l)
• Solárny modul a modul na prípravu TV (aquaFLOW exclusive 30/35 l/min.)
• Dva zmiešavacie moduly VR
• Ekvitermický regulátor multiMATIC 700
• Internetový komunikačný modul VR 920
• Elektrokotol Vaillant eloBLOCK (ako záložný zdroj, 28 kW)

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Vaillant Group Slovakia.

FOTO: Martin Matula/Vaillant