Lindab Fire and Smoke

Lindab Fire and Smoke- ucelený systém požiarnej vzduchotechniky

Škody spôsobené požiarom možno posudzovať podľa rôznych kritérií: od ekonomických strát cez zranenia až k tým najväčším - strát na životoch. Vďaka technologickému pokroku však dnes môže požiarna ochrana smerovať od pasívnej k aktívnej, ktorá je oveľa účinnejšia. Taktiež finančný dopad v dôsledku požiaru, ktorý ohrozuje majiteľov budov je podstatné vyšší, ako investícia do bezpečného a spoľahlivého protipožiarneho systému.

Všeobecne naša spoločnosť za požiare platí veľkú cenu. Ročné náklady v dôsledku požiarov v Európe sa podľa odhadov každoročne blížia k závratnej sume 126 biliónov Euro. K tejto sume dospela organizácie Fire Safe Europe, ktorá sa zaviazala k posilneniu opatrení proti požiarom v celej Európe. Viac ako majetok by nás však mali zaujímať ľudské životy. Približne 70 000 ľudí je každý rok v Európe hospitalizovaných s vážnymi zraneniami spôsobenými požiarmi. Tie majú navyše počas roka za následok okolo 4 000 ľudských životov.

Požiarna ochrana budov je v poňatí spoločnosti Lindab chápaná inak, než ako samotná reakcia na požiar. Vzhľadom k rýchlemu rozvoju technológií je snaha smerovať aj tento segment k aktívnym systémom vďaka získavaniu dát, analýze informácií a zlepšením komunikácie medzi zariadeniami.

Investíciou do systémov Lindab získate práve potrebnú dôveru. Každý výrobok bol podrobený skúškam v extrémnych podmienkach a prešiel prísnymi certifikovanými skúškami.

Ucelený a certifikovaný systém požiarnej ventilácie, ktorý zahŕňa:

  • Potrubia na odvod dymu a tepla
  • Požiarne klapky
  • Ventilátory na odvod dymu a tepla
  • Dymové klapky
  • Systém riadenia požiarnych klapiek
Ucelený a certifikovaný systém požiarnej ventilácie
Ucelený a certifikovaný systém požiarnej ventilácie

Hlavné funkcie zamedzenie šírenia požiaru

  • Minimalizácia škôd majetku a stavebnej konštrukcie
  • Ochrana únikových ciest čím uľahčia prácu a pohyb záchranným zložkám
  • Odvod dymu a tepla pri vzniknutom požiari
  • Kontrola dymu vo vnútri budovy
  • Ochrana ľudských životov

Potrubia na odvod dymu a tepla

Potrubný systém na odvod dymu a tepla účinne bráni zadymeniu priestorov v čase požiaru tým, že odvedie teplo a dym mimo budovu. Umožňuje tak minimalizovať intenzitu a rýchlosť šírenia požiaru do vedľajších miestností. Celý systém – kruhové a štvorhranné potrubie, kompenzátory dĺžkovej roztiažnosti sú utesnené tesnením. Majú tú schopnosť, že vplyvom tepla zväčšujú svoj objem, čím zaistia absolútnu tesnosť a nepriepustnosť aj pri zväčšenom tlaku a zvýšenej teplote. Odvod dymu je zabezpečený špeciálne navrhnutými ventilátormi, ktoré spĺňajú európske normy.

Potrubia na odvod dymu a tepla
Potrubia na odvod dymu a tepla

Rekonštrukcia existujúcej či projektovanie novej budovy je vždy veľký záväzok najmä s dodržaním stanovených termínov. Nakoľko sme odborníkmi na vzduchotechniku, vieme, ako vytvoriť bezpečné a príjemné prostredie v akejkoľvek budove. So spoločnosťou Lindab získate profesionálneho partnera, ktorý vám pomôže v akejkoľvek fáze projektu. Okrem komplexného poradenstva vám zaistíme i komplexné systémy HVAC, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy na trhu. Vďaka Lindab technickej podpore a asistencii odborníkov bude vaša investícia správna a vaša stavba bude spĺňať najvyšší štandard komfortu a bezpečia.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Lindab a.s.