ASB Články na tému

ventilátory

Energetická účinnosť podľa svojej definície vyjadruje vzťah medzi prijatou a vytvorenou energiou. Rovnaké pravidlo, samozrejme, platí i pre ventilátory. Stanoviť, ktorý ventilátor je najúčinnejší, však nie je také jednoduché. Ventilátory sú zariadenia, ktoré reagujú na každú zmenu vrátane podmienok inštalácie, zmien otáčok alebo zmien tlakového pomeru v dôsledku znečistenia filtra. Výsledkom je, že žiadny ventilátor nefunguje vždy a na všetkých miestach s tou „najlepšou účinnosťou“. Najlepšou voľbou sú pre väčšinu vzduchotechnických jednotiek radiálne ventilátory.

Škody spôsobené požiarom možno posudzovať podľa rôznych kritérií: od ekonomických strát cez zranenia až k tým najväčším - strát na životoch. Vďaka technologickému pokroku však dnes môže požiarna ochrana smerovať od pasívnej k aktívnej, ktorá je oveľa účinnejšia. Taktiež finančný dopad v dôsledku požiaru, ktorý ohrozuje majiteľov budov je podstatné vyšší, ako investícia do bezpečného a spoľahlivého protipožiarneho systému.