cisticka

Čistý vzduch bez vírusov: Ako kontrolovať jeho kvalitu vo vnútorných priestoroch

Partneri sekcie:

Ľudia trávia väčšinu času vo vnútorných priestoroch a škodlivé látky môžu ohroziť ich schopnosť bojovať s infekciami.

Počas pandémie COVID-19 je dôležité zamerať sa na ochranu pred znečisťujúcimi látkami, ktoré sa šíria vzduchom vo vnútri budov. Ochranu pred vírusmi môže pomôcť zabezpečiť aj zvýšenie intenzity ventilácie.

Hoci zatiaľ neexistujú štúdie, ktoré by potvrdili, že rýchlosť ventilácie spolu s dávkou vonkajšieho vzduchu znížia bezpečne riziko infekcie, je potrebné dodržiavať aspoň existujúce normy. Tie stanovujú v nebytových budovách prívod vzduchu v objeme asi 10 l/s na osobu, čo predstavuje zhruba dve výmeny vzduchu za hodinu.

Všetky ventilačné systémy by mali podľa možností využívať 100 % privádzaného vzduchu. Ak nie je nevyhnutná recirkulácia vzduchu, sú zbytočné aj ďalšie zariadenia typu UV lámp, ionizátorov a pod., keďže vonkajší vzduch nie je zdrojom kontaminácie.

Výber správneho riešenia pre čistý vzduch – výsledkom rozhodovacieho procesu je jeden z variantov uvedených v tab. 1.
Výber správneho riešenia pre čistý vzduch – výsledkom rozhodovacieho procesu je jeden z variantov uvedených v tab. 1. | Zdroj: Camfil

Bariéry pro šíreniu vnútorných kontaminantov

Pri nevyhnutnosti recirkulácie v HVAC systéme by sa na zníženie šírenia vnútorných kontaminantov mali zaviesť HEPA bariéry. Filtrácia vzduchu je jeden zo spôsobov, ako bojovať proti vplyvu potenciálnych rizík, ktoré predstavujú patogény prenášané vzduchom, prchavé organické zlúčeniny (VOC), znečistenie prachom atď.

Ľudia trávia väčšinu času vo vnútorných priestoroch a škodlivé látky môžu ohroziť ich schopnosť bojovať s infekciami. Filtre vzduchu ich ochraňujú vo chvíľach, keď je úroveň znečisťujúcich látok vyššia, než je odporúčané. Aké filtre by sa mali použiť do vzduchotechniky?

Je dobré vychádzať z požiadaviek na čistotu vnútorného prostredia, ktoré je podľa nezávislej neziskovej európskej organizácie Eurovent a definície normy EN 16798-3 rozdelené do 5 tried (SUP) a 3 kategórií podľa kvality vonkajšieho vzduchu (ODA). Výsledkom rozhodovacieho procesu, ktorý je znázornený na obr. 1, je jeden z variantov uvedených v tab. 1.

Čističky vzduchu

Na zvýšenie kvality vzduchu a na elimináciu prípadného vírusu možno využiť čističky vzduchu, ktoré sú pri zlepšovaní celkovej kvality ovzdušia veľmi účinné. Výhodou čističiek vzduchu je možnosť použiť výrazne vyššiu účinnosť filtrácie v takých priestoroch, kde by to inak nebolo možné.

Pomocou veľkých vzduchových výkonov (od malých čističiek pre miestnosti do veľkosti 75 m2 až po čističky s výkonom 6 000 m3/h) a vysokej účinnosti filtrácie možno v miestnostiach znížiť kontamináciu až o 90 % a viac. Čističku vzduchu je ideálne využívať vo vysokorizikových oblastiach a na takých miestach, kde je vyššia koncentrácia ľudí bez možnosti rozstupov (napríklad čakárne a i.).

HEPA bariéra – čistička vzduchu s výkonom 400 m3/h
HEPA bariéra – čistička vzduchu s výkonom 400 m3/h | Zdroj: Camfil

Zabezpečenie pravidelnej kontroly vzduchotechnických jednotiek

Neposledným krokom je zabezpečenie pravidelnej kontroly vzduchotechnických jednotiek s cieľom zamedziť únik nečistôt cez filter a zabezpečiť správnu tesnosť jednotiek. V prípade úniku vzduchu z VZT jednotky sú narušené hygiena a účinnosť vzduchového filtra, čo vplýva aj na energetickú náročnosť. Ďalšou kontrolou je meranie tlakovej straty, ku ktorej dochádza pri inštalácii filtra do vzduchotechnickej jednotky.

Modernizácia vzduchových filtrov

Pri modernizácii vzduchových filtrov je dôležité zabezpečiť ich súlad s normou ISO 16890 a pri filtroch HEPA s normou EN1822:2019. Voľba vzduchového filtra závisí od rizikovosti aplikácie a účinnosti s cieľom znížiť potenciálne nebezpečenstvá.

Na všeobecné použitie VZT jednotiek – napríklad vo verejných budovách alebo kanceláriách – odporúča spoločnosť Camfil minimálne 60 % filter ePM1, pri aplikáciách, ako sú nemocnice, sa odporúča minimálne filter triedy H13.

Izbová čistička pre miestnosť s plochou do 75 m2
Izbová čistička pre miestnosť s plochou do 75 m2 | Zdroj: Camfil
Peter Hanzlík
Autor pôsobí ako Clean Process Sales Manager CZ, SK v spoločnosti Camfil East Europe.