Partneri sekcie:
02 Climaport Flair 325 met Flair Silencer technische ruimte 300dpi Brink Climate Systems

Rekuperačná jednotka

Rekuperačná jednotka Flair 325 od výrobcu BRINK je certifikovaná výskumným ústavom Passive House Institute. Dosahuje podľa normy EN-13141-7 jednu z najvyšších tepelných účinností až 94 %*, navyše v kombinácii s najnižšou spotrebou energie na trhu …