Partneri sekcie:

KLIMAK spolupracoval na nemocnici Bory

Na projekte KLIMAK zabezpečoval realizáciu vzduchotechniky pre čisté a ostatné priestory. Išlo o jeden z nosných projektov, na ktorom spoločnosť pracovala od roku 2020 s tým, že posledné práce boli ukončené v priebehu minulého roka

Ako vytvoriť zdravé prostredie

Vetranie a prísun čerstvého vzduchu sú pre naše zdravie veľmi dôležité, preto by sme im mali venovať dostatok pozornosti. Slovenskou aj európskou hygienickou legislatívou sú zároveň nadradené energetickým a technickým parametrom budov.