Energeticky úsporná vetracia hlavica obmedzuje tepelné straty

Inovatívne riešenie pre minimalizáciu energetickej straty

Otvorené kanalizačné potrubie ústiace nad strechu bráni vzniku podtlaku v potrubí. Tento otvor je však aj zdrojom úniku tepla z budovy. Geberit vytvoril riešenie, ktoré udržuje potrubie zatvorené a odvetráva ho iba pri kompenzácii tlaku. Uzavretie zabraňuje tiež šíreniu nepríjemných pachov a je ideálnym riešením pre zelené strechy a strešné terasy.

Úspora energie je dnes kľúčovou témou pri výstavbe budov. Opatrenia znižujúce energetické straty sa týkajú celej stavby, počínajúc fasádou cez okná až po strechu. Jedno miesto ale stále zostávalo mimo centra pozornosti: otvorený koniec vetracieho potrubia. Tento otvor bráni vzniku podtlaku v kanalizačnom potrubí, zároveň ním však uniká značné množstvo tepla. Podľa záverov výskumu Vysokej školy strojárenstva a architektúry v Lucerne zameraného na tepelný únik cez funkčné otvory v plášti budov najviac tepla uniká práve cez otvory v streche.

V rodinnom dome vo Švajčiarsku postavenom podľa normy Minergie® môžu tepelné straty predstavovať až 4 % celkovej spotreby energie na vykurovanie, pričom 3,2 % (80 % z týchto 4 %) pripadá na vetracie potrubie. Geberit preto vyvinul energeticky úspornú vetraciu hlavicu Geberit ERV, ktorá utesňuje vetracie potrubie nad strechou. Zabraňuje úniku tepla, pričom neobmedzuje funkciu odvetrávania.

Geberit ERV je vybavený patentovanými membránami, ktoré sa otvárajú v prípade nutnosti kompenzácie tlaku v potrubí
Geberit ERV je vybavený patentovanými membránami, ktoré sa otvárajú v prípade nutnosti kompenzácie tlaku v potrubí | Zdroj: Geberit Slovensko s.r.o.

Ako to funguje?

Hlavica ERV je umiestnená na konci vetracieho potrubia ústiaceho nad strechu. Ventil je vybavený klapkami so silikónovými membránami, ktoré sa dokážu otvárať v oboch smeroch.  Ak v systéme vznikne podtlak, membrány sa otvoria smerom dovnútra, aby do potrubia mohol začať prúdiť vzduch. Vďaka tejto kompenzácii nedôjde v dôsledku podtlaku k vysatiu vody zo zápachových uzávierok. Ak naopak v potrubí vznikne pretlak, klapky sa otvoria smerom von. Keď v zvislom potrubí neprúdi splašková voda, membrány zostávajú zatvorené.

Ideálne riešenie pre zelené strechy a strešné terasy

Zelené strechy sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou plánovania nových budov. Okrem účinného znižovania teploty v interiéri sa vďaka zeleni tiež môžu stať príjemným miestom, kde trávia obyvatelia budovy voľný čas. Ak sú však na streche umiestnené otvory vetracieho potrubia, príjemné posedenie na zelenej streche alebo strešnej terase môže narušiť nepríjemný zápach šíriaci sa z potrubia. Vetracia hlavica ERV tento problém spoľahlivo vyrieši, keďže sa otvorí iba v prípade nutnosti vyrovnať tlak v potrubí. Po zvyšok času je vetracia hlavica zatvorená a zápach z kanalizačného potrubia neuniká von.

Jednoduchá montáž

Energeticky úspornú vetraciu hlavicu je možné jednoducho pripojiť na akékoľvek vetracie potrubie kanalizačného systému s priemerom rúry 110 mm. Hlavica ERV dobre odoláva bežným environmentálnym a klimatickým podmienkam. Silikónové membrány sú mrazuvzdorné a nevyžadujú si žiadnu údržbu. Hlavicu nie je nutné čistiť vďaka integrovanej mriežke, ktorá hlavicu chráni pred hmyzom a listami.

Ďalšie informácie o Geberit ERV nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: Wärmeverluste von Funktionsöffnungen in Gebäudehüllen [online] [cit. 2023-07-10]. Dostupné na internete: https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/forschung/projekte/detail/?pid=2199

Zdroj: PR článok spoločnosti Geberit Slovensko s.r.o.