Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

FVE Sluneta – najväčší solárny park v Českej republike

FVE Sluneta – najväčší solárny park v Českej republike

Koncom októbra 2008 sa konalo slávnostné otvorenie najväčšieho solárneho parku v Českej republike FVE Sluneta, a to pri príležitosti otvorenia prevádzky slnečnej elektrárne FVE Sluneta II s výkonom 2,164 MWp, ktorá nadviazala na úvodnú etapu FVE Sluneta I.


V poradí už druhá elektráreň sa vybudovala po vyhodnotení výkonnosti a funkčnosti ročnej prevádzky solárnej elektrárne Sluneta I, ktorá má výkon 660 KWp. Zariadenie fotovoltickej elektrárne Sluneta II pracuje na princípe priamej premeny slnečného žiarenia na elektrický prúd. Tento ekologický projekt vyprodukuje elektrickú energiu s veľkosťou 2 312 MWh/rok, čím pokryje spotrebu 410 priemerných rodinných domov, pričom zariadenie je úplne napojené na sieť vysokého napätia distribučnej sústavy ČR vo väzbe na E.ON Distribuce, a. s. Celková hrubá návratnosť stavby je 7,2 roka, v kombinácii s financovaním od bánk je to 11 rokov.

Základné údaje
Tento najväčší energetický zdroj zo slnečného žiarenia v ČR je umiestnený v priemyselnej oblasti mesta Dubňany – Horní Huť. Celkovo sa elektráreň osadila tak, aby sa zabezpečila nadväznosť na staršie priemyselné areály v okolí, a aby sa prispelo k oživeniu výroby a rastu pracovných príležitostí v donedávna chátrajúcom území. Lokalita vykazuje podľa slnečnej mapy ČR dlhodobo najväčší podiel intenzity slnečného žiarenia, čo sa potvrdilo aj praktickým meraním existujúcej elektrárne.

Firma Sluneta, s. r. o., už pri projektovaní diela využila skúsenosti z predchádzajúcej, pomerne významnej, elektrárne a na pozemok s veľkosťou 7 ha osadila pevné rady solárnych panelov v súlade s meničmi napätia. Toto rozhodnutie vyplynulo z konfigurácie pozemku, na ktorom dochádza ku kríženiu dvoch vetiev vysokého napätia, kde by umiestnenie polohovacích jednotiek, tzv. trakerov, bolo neefektívne. Ako novinka sa tu nasadili nové meniče napätia – každý s výkonom 33 kW (čím došlo k zmenšeniu počtu pôvodných jednotlivých zdrojov), ktoré sa zároveň mohli umiestniť do vonkajšieho prostredia.

Týmto usporiadaním klesla náročnosť obsluhy na vyhodnocovanie dát a zachovala sa jednoduchosť systému. Prevádzku elektrárne zabezpečujú dvaja pracovníci prevažne v oblasti úprav plôch pozemku, vlastná technológia nevyžaduje aktívnu dennú údržbu a nijak nezasahuje do okolitého prostredia. Celá elektráreň je napojená na kamerový systém a spolu s dátami o výkonových parametroch (podľa intenzity slnečného žiarenia) sa všetko prenáša po internetovej sieti na ďalšie spracovanie.

Financovanie a realizácia – opäť bez štátnej dotácie
V solárnom parku FVE Sluneta sa použil celý rad rozličných technológií, ktoré možno porovnať priamo na mieste. Zaujímavosťou je, že investor zrealizoval celý solárny park bez štátnej dotácie. Na dôvažok prebehlo financovanie projektu presne podľa dohôd, bez jediného dňa omeškania. Projekt financovala spoločnosť Raiffeisen – Leasing, s. r. o.

Vlastná stavba sa začala prípravnými prácami v júni 2008, následne prebehli overovacie skúšky a elektráreň sa napojila na elektrickú sieť. Na projekte a výstavbe elektrární sa okrem generálneho dodávateľa – firmy Sluneta, s. r. o., významnou mierou podieľala aj firma Schüco International KG ako dodávateľ technológií. Práve toto spojenie garantovalo investorovi istotu dodávky a kvalitatívnej úrovne komponentov. Firma Schüco International KG je totiž na trhu známa ako systémový dodávateľ komponentov z oblasti solárnej techniky, teda nielen panelov, ale aj meničov SMA a Schüco, konštrukcií a inštalačného materiálu.

Vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie nemieni firma Sluneta, s. r. o., prestať. V pláne má napríklad vybudovanie polohovacej inštalácie s výkonom 1,4 MW s čiastočným sprevádzkovaním v 2009 a rad ďalších inštalácií s výkonom rádovo 10 MW s pevnými radmi.

Názov stavby: Fotovoltická elektráreň FVE Sluneta II
Miesto: Dubňany, Česká republika
Investor: Sluneta, s. r. o., Dubňany
Generálny dodávateľ: Sluneta, s. r. o., Dubňany
Dodávateľ panelov a meničov napätí: Schüco International KG
Celkový projektovaný výkon: 1,993 MW
Celkový výkon: 2,164 MWp
Plánovaná výroba energie: 2 312 MWh/rok, priemerne 6,33 MWh/deň
Zastavaná plocha: 70 000 m2
Celkové náklady: cca 240 mil. Kč
Čas realizácie: 6/2008 až 11/2008       
Fotovoltické panely: 12 270 ks (125 – 200 Wp)
Meniče napätia:
Schüco SMA SMC 7000TL – 18 ks
Schüco SMA SMC 8000TL – 58 ks
Schüco SGI 33k – 10 ks           
Kaco Powador 25000 – 2 ks
Kaco Powador 33000 – 31 ks
Osadenie trafostanice: 2 × 1000 KVA

(lm)
Spracované z podkladov spoločnosti Sluneta, s. r. o., a Schüco International KG

Foto: Schüco International KG

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK 1/2009.

KategórieFotovoltaika