Inštalácia fotovoltických panelov na strechu

Mimoriadne dotácie na fotovoltiku sa minuli, tepelné čerpadlá a kotly sú ešte v hre

Partneri sekcie:

V projekte Zelená domácnostiam II sa tento týždeň rýchlo minula celá suma podpory, ktorú Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) mimoriadne uvoľnila na fotovoltické inštalácie.

Podľa informácií pubikovaných na webe SIEA pribudlo v pondelok 6. septembra takmer 900 nových žiadostí o poukážky na fotovoltické panely pre domácnosti. Objem žiadostí dosiahol celkovú hodnotu 1,3 milióna €. Záujem tak presiahol vyčlenenú sumu 1,1 mil. € aj aj ďalšie voľné prostriedky, ktoré zostali po nevyužitých poukážkach.

Žiadosti o poukážky na slnečné kolektory je možné podávať až do naplnenia zásobníka, v ktorom bola v aktuálnom období vyčlenená suma 1,5 milióna €.

Žiadosti o poukážky na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu je možné podávať od stredy 8. septembra 2021. Nakoľko sa v zásobníkoch ešte nachádzajú žiadosti o poukážky na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu zaregistrované skôr, je pravdepodobné, že k novým žiadostiam budú poukážky vydané až v roku 2022.

Spracované podľa materiálov SIEA