Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie muriva z veľkoformátových tvárnic Silka Tempo je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2021/I.

Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter. Položka práce muriva Silka Tempo, ako aj ostatné položky sú vykalkulované metodikou tzv. technologického reprezentanta. Z toho dôvodu sú napríklad v murive Silka Tempo orientačným pomerom zastúpené celé tvárnice a tvárnice s veľkosťou 3/4 a 1/2.

Zdroj: CENEKON, a. s.

Súpis potrebných položiek na ocenenie sa môže líšiť od projektu a podmienok konkrétnej stavby. Napríklad výškový variant presunu hmôt závisí od výšky realizovaného objektu. V ukážke je použitá položka pre výšku objektu nad 12 do 24 m. V súpise sa môžu nachádzať aj ďalšie neuvedené práce.

Napríklad, ak dochádza k spájaniu stien pomocou spojok muriva, je potrebné túto prácu oceniť samostatnou cenníkovou položkou. V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia a ďalšie. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich dopočítať.

Zdroj: CENEKON, a. s.

TEXT + OBRÁZKY: CENEKON, a. s.