bytovy dom

Návrh zákona o štátnej podpore nájomného bývania je príliš všeobecný, tvrdí štúdia

Partneri sekcie:

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdí, že navrhovaný zákon negarantuje optimálne nastavenie podpory nájomného bývania. Analýzu k návrhu zákona od Sme rodina pripravila na žiadosť poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita.

Návrh zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorý v parlamente predložil poslanec Miloš Svrček (Sme rodina), je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) príliš všeobecný a negarantuje optimálne nastavenie takejto podpory nájomného bývania.

Existuje riziko len obmedzeného navýšenia výstavby dodatočných bytov, čo by limitovalo pozitívny vplyv na ekonomiku a malo by to väčší negatívny vplyv na verejné financie. RRZ o tom informovala vo štvrtok na základe analýzy, ktorú pripravila na žiadosť poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS). Nájomné bývanie by podľa analytikov malo byť poskytnuté len ľuďom, ktorí by si inak nevedeli zabezpečiť bývanie a iba na nevyhnutné presné obmedzené obdobie.

„Navrhované riešenie nájomného bývania nie je podporené detailnou analýzou prínosov a nákladov voči alternatívnym návrhom, ktoré by mohli byť spojené najmä s využitím existujúcich schém,“ uviedla RRZ. Podporu nájomného bývania v mestách a obciach v súčasnosti zabezpečujú Štátny fond rozvoja bývania cez výhodné úvery a Ministerstvo dopravy a výstavby SR formou dotácií. Analytici upozornili, že v doložke vplyvov k návrhu zákona o štátnej podpore nájomného bývania nie je uvedený postup kalkulácie vplyvov na verejné financie, ani použité predpoklady.

Všetky alternatívy

„Prezentované pozitívne vplyvy na rozpočet nemajú žiadnu oporu v samotnom zákone, nakoľko tento stanovuje len všeobecne formulované základné rámce, a nie je preto možné kvantifikáciu uvedenú v doložke považovať za kvantifikáciu dopadov predloženej legislatívy,“ podotkla RRZ. Predloženú kvantifikáciu preto nepovažuje za dostatočnú pre ekonomické zdôvodnenie návrhu. Navyše, existuje riziko preklasifikovania celej schémy do sektora verenej správy s vplyvom na zhoršenie hospodárenia verejnej správy a nárast dlhu.

Pre výber najlepšieho spôsobu podpory nájomného bývania je podľa RRZ potrebné posúdiť všetky dostupné alternatívy z pohľadu medzinárodných skúseností nezainteresovanou stranou, napríklad, OECD a následne aj v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze vybrať najlepšiu alternatívu pre podmienky SR a uvažovať aj s využitím existujúcich schém. O uvedenom poslaneckom návrhu hnutia Sme rodina by mala Národná rada SR rokovať v druhom čítaní na aktuálnej schôdzi s plánovaným začiatkom vo štvrtok popoludní.

SITA