Rýchlejšia výstavba: Ako navrhovať a realizovať montované stropy – 1. časť

V súčasnej dobe hrá rýchlosť výstavby veľkú rolu pri výbere materiálu a technológie. Kedy a ako vybrať správny typ montovaného stropu a prečo je dôležitý realizačný projekt?

Montované stropy zaraďujeme do skupín podľa viacerých faktorov. V tomto článku sa budem snažiť priblížiť tematiku montovaných stropov typu stropný nosník + vložka. Tento typ montovaných stropov môžeme rozdeliť podľa materiálu (najmä materiál vložky): stropné vložky môžu byť betónové (napr.: fy Leier), pórobetónové (napr. fy Xella), keramické (napr. fy Wienerberger), alebo ďalšie kompozitné materiály.

Schematický pohľad na stropný systém LEIER
Schematický pohľad na stropný systém LEIER | Zdroj: BVK-PRO
Schematický pohľad na stropný systém XELLA
Schematický pohľad na stropný systém XELLA | Zdroj: BVK-PRO

 

Schematický pohľad na stropný systém WIENERBERGER
Schematický pohľad na stropný systém WIENERBERGER | Zdroj: BVK-PRO

Optimálne by sme mali vybrať materiál zvislých a horizontálnych nosných prvkov už vo fáze projektovania. Výber materiálu závisí od viacerých faktorov ako požiadavky na statiku, tepelno-technické požiadavky a ďalšie. Na jednu stavbu sa odporúča v čo najväčšej miere použiť sortiment od jedného výrobcu. Každý výrobca má optimálne systémové riešenie celej stavby (rodinné domy).

Horizontálna nosná konštrukcia by sa mala navrhnúť v projektovej fáze – vo viacerých prípadoch sa rozhodne pre montovanú stropnú počas výstavby, vtedy už nie je možnosť prispôsobiť nosný systém. Návrh stropnej konštrukcie urobí dodávateľ stropu.

Stropnú konštrukciu navrhuje statik. Pri návrhu stropu je zohľadnená únosnosť nosných prvkov, na ktoré sa strop ukladá, priťaženie od nosných (nosné steny, stĺpiky krovu) a nenosných (nenosné rozdeľovacie priečky) prvkov, ktoré sú uložené na strope.

Montovaná stropná konštrukcia N+V pozostáva zo stropných nosníkov a vložiek, stužujúceho venca, doplnkovej výstuže a prípadnej vystuženej nadbetonávky. Súčasťou projektu pre stavebné povolenie by mal byť už návrh stropnej konštrukcie – schéma rozmiestnenia nosných prvkov stropnej konštrukcie.

Schéma rozmiestnenia stropných nosníkov
Schéma rozmiestnenia stropných nosníkov | Zdroj: BVK-PRO

Realizačný projekt stropnej konštrukcie sa vyhotoví po zameraní (prekontrolovaní rozmerov nosnej konštrukcie stavby), aby sme eliminovali v čo najväčšej miere chyby. Po obdržaní realizačného projektu stropnej konštrukcie a pred objednávaním prvkov stropnej konštrukcie treba prekontrolovať vnútorné rozmery podľa PD, vonkajšie rozmery podľa PD a nosnosť konštrukcií, na ktoré sa ukladajú stropné prvky (steny, vence, preklady, trámy, prievlaky a pod).

Realizačný projekt pozostáva zo štyroch výkresov. Na prvom výkrese je rozkreslený tvar s označením nosných prvkov (vence, prievlaky), kde sú naznačené aj otvory, prestupy cez stropnú konštrukciu, aj stĺpiky krovu.

Výkres tvaru stropnej konštrukcie
Výkres tvaru stropnej konštrukcie | Zdroj: BVK-PRO

Ďalší výkres je skladba stropnej konštrukcie, kde sú zakreslené stropné nosníky a vložky, najdôležitejšie detaily a výkaz prvkov stropu. Na tomto výkrese nájdete vlastnú tiaž stropu a zaťaženia, na ktoré bola stropná konštrukcia dimenzovaná.

Schéma skladby stropnej konštrukcie
Schéma skladby stropnej konštrukcie | Zdroj: BVK-PRO

Na ďalšom výkrese sú schémy stužujúcich vencov, tvar doplnkovej výstuže, výkaz prútovej a sieťovej výstuže.

Schéma stužujúcich vencov a prídavná výstuž
Schéma stužujúcich vencov a prídavná výstuž | Zdroj: BVK-PRO

Posledný výkres je schéma rozmiestnenia podpernej konštrukcie stropu, tu sú rozkreslené zvislé stojky a horizontálne podperné trámy.

Schéma podpier
Schéma podpier | Zdroj: BVK-PRO

V spolupráci s firmou XELLA sme natočili inštruktážne video: „Ako správne čítať kladačské plány“, v tomto videu nájdete presne inštrukcie ako pracovať s realizačnými projektmi montovaného stropu.

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=CWnm-sw-7xY

Gergely Mészáros, vedúci divízie montované stropné konštrukcie

BVK-PRO, s.r.o.

www.bvk-pro.com

Zdroj: PR článok BVK-PRO, s.r.o.