Partneri sekcie:
  • Peikko
  • Vaillant
  • STAT_KON
  • SKSI

Neoddeliteľnou súčasťou systému pre hrubú stavbu sú tiež prvky na realizáciu stropných konštrukcií. Viac v článku Keramické stropy