Partneri sekcie:

Preklenutie škár v poteroch (Pracovný postup)

Na zabránenie vertikálnym pohybom (výškovým rozdielom) v poteroch v okolí škár sú vhodné poterové spony, ktoré neobmedzujú horizontálny pohyb poteru vďaka horizontálnemu uloženiu spojky v plastovom obale.

Info o materiáli

» Poterové spony na dodatočné spojenie škár v poteroch a zabránenie výškovým rozdielom v poteroch v okolí škár; vhodné pri všetkých druhoch minerálnych poterov, aj pri vykurovaných; do exteriéru aj interiéru.

Čo budete potrebovať

  • Poterové spony: PCI Apogel® Dübel, kartón, 10 ks 72 €.
  • Silikátová živica: PCI Apogel® SH, spotreba: 0,2 až 0,3 kg/m2 (v závislosti od účelu použitia a rozmeru škár), plastová fľaša s aplikačným nadstavcom, 0,6 l (0,3 l základná transparentná zložka B a 0,3 l „tvrdidlo“ A – hnedá tekutina), 0,6 l 27,60 €.
  • Kremičitý piesok: zrnitosť 0,3 až 0,8 mm.
  • Náradie a pomôcky: uhlová brúska, priemyselný vysávač, kliešte, ochranné rukavice, ochranné okuliare, čistá nádoba, drevená špachtľa, odlamovací nôž.

Príprava podkladu

Poter musí byť čistý, pevný a nosný. Uhlovou brúskou s vhodným kotúčom sa vytvoria v potere zárezy kolmo na škáru v rozstupoch približne 300 až 400 mm. Dĺžka zárezu by mala byť približne 100 mm na obidve strany škáry, šírka zárezu približne 15 mm a hĺbka približne 20 až 25 mm.

Zárez je potrebné dôkladne vyčistiť. Pri vykurovaných poteroch v závislosti od ich druhu a polohy výhrevných rúr nemusí byť pre riziko poškodenia výhrevných rúr opísaná oprava realizovateľná.

Aplikácia spôn

Spony sa vložia do pripravených rezov. Expanzná pena uprostred spony musí tesne priliehať k bokom škáry. Gumový krúžok obkolesujúci expanznú penu sa oddelí kliešťami a odstráni sa. Potom je potrebné vyskúšať, či expanzná pena tesne prilieha na boky škáry. Zárez s vloženou poterovou sponou sa vyplní zarovno s povrchom dvojzložkovou silikátovou živicou na zalievanie trhlín v poteroch.

Transparentná základná zložka B sa naleje bezo zvyšku do hnedého „tvrdidla“ (zložka A) a fľaša sa uzavrie. Minimálne počas 15 sekúnd sa silno pretrepáva, až kým nevznikne jednotný žltý farebný odtieň bez šmúh. Živica nesmie vniknúť do škáry v potere. Prebytočná, resp. vystupujúca živica, sa z povrchu zotrie.

Ak sa bude na plochu nanášať vrstva spojená s poterom, napr. vyrovnávacia vrstva alebo dlažba, je potrebné čerstvú živicu posypať kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,3 až 0,8 mm. Po vytvrdnutí živice sa prebytočná expanzná pena odreže.

Krok 1: Zárezy v potere

Uhlovou brúskou s vhodným kotúčom sa vytvoria v potere zárezy kolmo na škáru v rozstupoch približne 300 až 400 mm. Dĺžka zárezu by mala byť približne 100 mm na obidve strany škáry, šírka zárezu približne 15 mm a hĺbka približne 20 až 25 mm. Zárez sa dôkladne vyčistí.

01 Zárezy v potere
01 Zárezy v potere |