Zhotovenie hydroizolácie pod obklad a dlažbu v kúpeľni (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Izolačný náter sa nanáša priamo z vedra rovnomerne na podklad v dvoch pracovných krokoch.

Predpokladom pre kvalitné kladenie obkladov a dlažieb je pevný, nosný a dostatočne rovný podklad, ako napr. betón, pórobetón, vyzreté vápenno­cementové omietky a pod. Pred lepením novej dlažby alebo nového obkladu musí byť podklad čistý, bez prachu a mastnoty, starých náterov a odformovacích prostriedkov.

Väčšie nerovnosti je potrebné pred obkladaním vyplniť vhodnými stierkami. Na zlepšenie prídržnosti obkladu sa odporúča podklad natrieť vhodným penetračným náterom. Silno nasiakavé podklady môžu výrazne znížiť prídržnosť lepiacich mált.

Vhodný penetračný náter vytvorí dostatočne drsný podklad a zároveň zabezpečí, aby vlhkosť lepiacej malty rovnomerne vsakovala do podkladu, čím dosiahne lepiaca malta optimálnu prídržnosť.

Hydroizolácia podkladu

Podlahy a steny, ktoré budú vystavené priamej odstrekujúcej vode v miestnostiach s mokrou prevádzkou (napr. sprchy, sprchovacie kúty, umyvárne, plavárne), je potrebné bezpečne odizolovať.

Jedným z vhodných riešení je použitie vodu neprepúšťajúceho, jednozložkového, flexibilného, bezškárového náteru určeného na izolovanie proti beztlakovej vode, priamo pod keramický obklad v sprchách a kúpeľniach v kombinácii so systémovými tesniacimi páskami.

Izolačný náter sa nanáša priamo z vedra rovnomerne na podklad vhodným náradím (napr. valček) v dvoch pracovných krokoch. Druhý náter sa nanesie celoplošne na dostatočne zaschnutý prvý náter (približne po 2 hod.). Do rohových a spojovacích škár je potrebné vložiť tesniacu pásku. V okolí vyústenia inštalačných rozvodov sa odporúča osadiť tesniace manžety.

Na takto pripravený podklad možno približne po 24 hod. začať ukladať obklad a dlažbu. Izolačný náter je plne zaťažiteľný približne po 8 dňoch. Na lepenie dlažby a obkladu je vhodné použiť vysoko flexibilné tenkovrstvové cementové lepidlo triedy C2TE S1. Na vyplnenie škár sa odporúča použiť vodoodpudivú škárovaciu maltu s perlovým efektom.

INFO O MATERIÁLI:
» Vodoodolný, jednozložkový, flexibilný, bezškárový izolačný náter na vnútorné použitie na báze vodnej diszperzie (polyakrylát); bez obsahu rozpúšťadiel; vhodný proti beztlakovej vode.

Čo budete potrebovať

 • Penetračný náter
  Baumit Grund (na nasiakavý podklad)
  spotreba: približne 0,15 kg/m2, plastové vedro 5 a 10 kg, 5 kg = 28,20 €
  alebo
  Baumit SuperPrimer (na nenasiakavý podklad)
  spotreba: približne 0,3 kg/m2, plastové vedro 5 a 20 kg, 5kg = 27,90 €
 • Samonivelizačná stierka
  Baumit Nivello 10
  spotreba: približne 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky, papierové vrece, 25 kg = od 17,10 €
 • Izolačný náter
  Baumit Baumacol Proof
  spotreba: približne 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky, plastové vedro, 7 kg = 49,56 €
 • Tesniaca páska
  Baumit Baumacol Tesniaca páska
  šírka: 120 mm, dĺžka 10 alebo 50 bm, 10 m = 22,80 €
  Baumacol tesniaca páska – vonkajší roh
  ks = 6€
  Baumacol tesniaca páska – vnútorný roh
  ks = 6€
  Baumacol tesniaca páska – vpusť
  ks = 20,40 €
  Baumacol tesniaca páska – armatúra
  ks = 4,80 €
 • Vysokoflexibilné cementové lepidlo
  Baumit Baumacol FlexTop
  spotreba: približne 3 kg/m2 (v závislosti od typu obkladu), papierové vrece, 25 kg = 14,70 €
 • Škárovacia malta
  Baumit Baumacol PremiumFuge
  spotreba: približne 0,5 až 0,9 kg/m2 (v závislosti od typu obkladu, spôsobu kladenia a spracovania), plastové vedro 2 a 5 kg, 2 kg = od 4,54 €
 • Silikónový tmel
  Baumit Baumacol Silikon
  výdatnosť: približne 10 bm pri šírke škáry 5 mm, plastová kartuša, 310 ml = od 9,36 €
 • Náradie
  priemyselný vysávač
  nízkootáčkové elektrické miešadlo
  maliarska štetka alebo valček
  oceľové hladidlo
  prevzdušňovací valček
  murárska lyžica
  plastová nádoba
  zubové oceľové hladidlo
  gumené škárovacie hladidlo
  špongia alebo molitanové hladidlo
  aplikačná pištoľ
  stierka na silikón
  handrička

01 | Príprava podkladu

Podklad sa pred lepením obkladu dôkladne očistí. Musí byť suchý, čistý, pevný, nezamrznutý.

01 | Príprava podkladu
01 | Príprava podkladu | Zdroj: Baumit

02 | Penetračný náter

Pre lepšiu prídržnosť a vyrovnanie nasiakavosti sa podklad ošetrí penetračným náterom, ktorý sa pred aplikáciou premieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Nanesie sa celoplošne maliarskou štetkou alebo valčekom na suchý podklad.

02 | Penetračný náter
02 | Penetračný náter | Zdroj: Baumit

03 | Vyrovnanie nerovností podlahy

Zmes samonivelizačnej stierky sa vysype do približne 5,75 l čistej vody a rozmieša približne 4 min. nízkootáčkovým elektrickým miešadlom (max. 600 ot/min) na homogénnu zmes bez hrudiek. Čerstvá zmes sa vyleje na podklad.

03 | Vyrovnanie nerovností podlahy
03 | Vyrovnanie nerovností podlahy | Zdroj: Baumit

04 | Rozliatie stierky

Samonivelizačná stierka sa roztiahne rovnomerne stierkou alebo hladidlom na podklade na požadovanú hrúbku. Povrch sa zhomogenizuje a odvzdušní prevzdušňovacím valčekom tak, že sa ním prechádza vo vrstvách stierky v navzájom kolmých pásoch. Nechá sa vyzrieť.

04 | Rozliatie stierky
04 | Rozliatie stierky | Zdroj: Baumit