Partneri sekcie:

Kročajová izolácia pre akustické riešenie podláh

image 77065 25 v1

STEPROCK HD4F je polotuhá doska z kamennej vlny s jednostrannou (F) povrchovou úpravou čiernou netkanou sklotextíliou, ktorá je určená pre stavebné tepelné a akustické izolácie plávajúcich podláh s požiadavkami na zlepšenie kročajovej nepriezvučnosti.

Je určená pre ťažké plávajúce podlahy s liatou anhydritovou vrstvou v min. hrúbke 35 mm alebo pre podlahy s armovacou betónovou roznášacou doskou v min. hrúbke 50 mm, kde plošne zaťaženie neprekročí 400 kg/m2. Doska je vhodná i pre ľahké plávajúce podlahy s roznášacími doskami 2E22 mm Fermacell, kde plošné zaťaženie podlahy neprekročí 300 kg/m2. Kročajová izolácia STEPROCK HD4F musí byť položená iba v jednej vrstve izolantu.

Nehorľavá izolácia pre:

  • ťažké plávajúce podlahy s roznášacou vrstvou z armovanej betónovej dosky
  • ťažké plávajúce podlahy s anhydritovým poterom
  • ľahké plávajúce podlahy s roznášacími vrstvami napr. z OSB dosiek

Prednosti:

  • Efektívne zníženie hladiny kročajoveho hluku (napr. pri chôdzi)
  • Vynikajúce akustické vlastnosti
  • Vhodná izolácia pre podlahy obytných miestností rodinných alebo bytových domov

www.rockwool.sk