Partneri sekcie:

Korková tepelná a zvuková izolácia

Korková tepelná a zvuková izolácia

Korok je prírodný materiál so špecifickou bunkovou štruktúrou, ktorá umožňuje jeho použitie na výrobu izolácií proti hluku, úniku tepla a vibráciám. Svoje uplatnenie nachádza v priemyselných a stavebných odvetviach. Využíva sa na exteriérové zateplenie fasád, izolovanie striech, ale aj na interiérové izolovanie zvuku a tepla.

Korok ako materiál

Korok sa získava olúpaním kôry z korkového duba (Quercus Suber), ktorý má schopnosť kôru regenerovať a umožňuje jej lúpanie bez toho, aby sa poškodil samotný strom. Vlastnosti korku vyplývajú z jeho štruktúry a chemického zloženia. Keďže korkové pletivo obsahuje 89,7 % plynných látok, jeho hustota je nízka. Tento údaj vyjadruje veľký nepomer medzi objemom a váhou korkovej suroviny. Plynný prvok nachádzajúci sa v korku takmer neumožňuje vodivosť z hľadiska tepelného, zvukového alebo vibračného pôsobenia. Jeho fyzikálna štruktúra poskytuje aj dobrú stlačiteľnosť a flexibilitu.

Korková izolácia

Korková izolácia sa vyrába vo forme expandovanej drviny alebo dosiek. Korkové dosky sa zhotovujú bez použitia cudzích spojív. Pri zvýšenej teplote v kombinácii s vysokým tlakom sa z korkových granulátov vytláča vlastná živica, čím dochádza k stlačeniu granulátov do doskovej formy s rozmermi 1 000 × 500 mm. Takto sa dosky vyrábajú v požadovanej hrúbke a hustote. Korok ako materiál má trvácne technické vlastnosti. Používa sa v ekologických nízkoenergetických stavbách, kde treba vytvoriť zdravé prostredie s vlastnosťami nemenlivými pre viacero generácií.

Výhody korkovej izolácie

 • rozmerová stálosť – nezmršťuje sa (nehrozí vznik tepelných mostov),
 • odolnosť proti extrémnym poveternostným vplyvom (od –200 °C do +200 °C),
 • odolnosť proti bakteriálnym a chemickým vplyvom,
 • paropriepustnosť – nedochádza k akumulácii vodných pár (nízky difúzny odpor),
 • tvorí zároveň tepelnú aj zvukovú izoláciu,
 • všeobecné použitie (fasádna, strešná, podlahová izolácia atď.),
 • dlhá životnosť.

Nevýhody korkovej izolácie

 • nevýhodou je premenlivá dostupnosť korku. Vysoká kvalita sa dosahuje z duba, ktorý sa nachádza v oblasti Portugalska a Španielska a momentálne je jeho dostupnosť na celosvetových trhoch asi 7 rokov. Potom bude jeho dostupnosť asi na 4 roky obmedzená len na niektoré vybrané trhy,
 • vyššia cena.

Korok súčasne spĺňa 4 izolačné vlastnosti: tepelnú, zvukovú, vibračnú a antibakteriálnu izoláciu.
 

Tepelná izolácia

Okrem trvale stabilných technických vlastností je korok zvukovo- a tepelnoizolačný. Obmedzuje nežiaduce tepelné straty (zisky) a vytvára tak požadovaný stav vnútorného prostredia. Základnou úlohou tepelnoizolačnej vrstvy je spomalenie odovzdávania tepla v čase. Týmto sa dosahuje trvalé udržiavanie teploty vo vykurovanej miestnosti a naopak, spomaľuje sa postup tepla do chladného exteriéru. Táto vrstva by mala zabraňovať tvorbe kondenzácie, tepelných mostov a súčasne obmedzuje tepelné deformácie, predovšetkým však znižuje straty energie pri vykurovaní.

 
 Dodatočné zateplenie bytového domu  Detail z realizácie nízkoenergetického domu

Zvuková izolácia

Korok sa vyznačuje dobrou absorpciou zvuku. Pri položení korkovej dlažby v min. hrúbke 6 mm možno znížiť hlučnosť až o 20 decibelov. Pri korkovej plávajúcej podlahe možno dosiahnuť zníženie hlučnosti až o 22 decibelov.

Vibračná izolácia

V stavebníctve sa antivibračná izolácia používa pod priemyselné stroje a zariadenia, pod cestné nosníky, na mostové dilatácie a koľajové trate. V domácnostiach je tlmenie kmitov a vibrácií užitočné pre reumatikov a ľudí s chorými kĺbmi.

Antibakteriálna izolácia

Korok je antibakteriálny, čiže zabraňuje vzniku a prípadnému šíreniu plesní a húb. Okrem toho odpudzuje drevokazný hmyz a škodcov (myši a potkany). Keďže je tento materiál aj antistatický, zabraňuje prašnosti prostredia.

Použitie korkovej izolácie

 • exteriérové zateplenie kontaktných a odvetraných fasád budov,
 • izolovanie šikmých, rovných striech (vrátane pochôdznych a vegetačných striech, ako aj striech s dopravným zaťažením) a terás,
 • interiérové izolovanie zvuku a tepla (podlahy, steny, priečky a stropy),
 • izolovanie výťahov, tepelných a zvukových priemyselných zdrojov,
 • izolovanie základu stavby,
 • vhodná pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov.
 
Postup lepenia korkovej izolačnej dosky na murivo objektu

Príklad použitia korkovej izolácie v interiéri

Korkové podlahy

Podlahy sa delia na studené (keramická a kamenná dlažba, linoleum, laminátové podlahy atď.) a teplé (korok, drevo, koberec). Pri výbere podlahy sa treba zamerať na jej úžitkové vlastnosti. Dnes, pri raste cien energií, sa odporúča vyberať teplé podlahy. Teplotný rozdiel medzi teplým a studeným typom podlahy pri rovnakých podmienkach v 20 m2 miestnosti môže byť 1,5 až 2 ºC. Pri podlahovom vykurovaní tzv. studených podláh je síce tepelný prestup rýchlejší, ale v letnom období, keď nie je vykurovanie nutné, môže dôjsť k nárazovému výraznému ochladeniu vnútorného prostredia. Zo zdravotného hľadiska to nie je optimálne.

Aj pri tzv. teplých podlahách sú výrazné rozdiely medzi ich jednotlivými druhmi. Koberec má síce dobré tepelné a zvukové izolačné vlastnosti, ale ide o bakteriálny materiál, čo predstavuje nevhodné riešenie pre alergikov a astmatikov. V prípade drevených podláh, ktoré sa aplikujú ako plávajúce podlahy, sa môže tento problém vyskytovať rovnako. Tým, že drevené parkety nie sú zväčša zo spodnej časti impregnované, môže dochádzať k plesneniu spodnej časti. Keďže sa pri chôdzi víri vzduch, dochádza k rozširovaniu zárodkov do celého interiéru.

Korková podlaha sa ponúka v širokej škále štrukturálnych dekórov a farebných vyhotovení. Delí sa na podlahy v vyhotoveniach korková dlažba a korková plávajúca podlaha.

Korková dlažba má vysoké využitie najmä vo vlhkých až mokrých prostrediach, ako sú kúpeľne či kuchyne. Dôvodom je jej nenasiakavosť a celková odolnosť. Na rýchlu aplikáciu sa odporúča vo väčších priestoroch použiť korkovú alebo korkovo-drevenú plávajúcu podlahu.

Izolačnú časť korkovo-drevenej podlahy tvorí korok na nosnej doske HDF. Na doske je vyfrézovaný pevný a presný klik systém. Konečnú úpravu tvorí špeciálne upravená dyha s rôznymi dekormi.

Pri použití oderuvzdorných povrchových úprav s vysokým stupňom rezistencie (napr. keramický lak) možno tieto podlahy položiť aj na miesta s vyššou záťažou, ako sú napríklad chodby, obchodné priestory a kancelárie.

Korkovú podlahu (dlažbu aj plávajúcu podlahu) možno položiť aj do miestností s podlahovým vykurovaním, pretože hraničná hodnota tepelného odporu je podľa normy 0,17 m2 K/W.

Pri korkovej dlažbe hrubej 4 mm je tepelný odpor 0,05 m2 K/W a pri korkovej plávajúcej podlahe hrubej 11 mm dosahuje 0,129 m2 K/W.

Údržba a možnosť renovácie

Ak sa použije správny typ, je korková podlaha nenáročná na údržbu. Pri opotrebovaní vrchnej vrstvy laku (5 až 8 rokov) sa po jemnom prebrúsení môže korková podlaha znova prelakovať. V súčasnosti je k dispozícii široká škála podlahových lakov — od polyuretánových až po disperzné, prípadne špeciálne podlahové a obkladové vosky. Pre viac zaťažované miestnosti sú odporúčané korkové podlahy upravené keramickým lakom, pri ktorých nie je nutná údržba.

 
Aplikácia omietky Detail aplikácie omietky

Životnosť a odolnosť

Korok je ťažko opotrebovateľný, odoláva striedaniu teplôt, suchu, vlhkosti a dlhodobému pôsobeniu vody. Z toho dôvodu možno korok (po dôkladnej úprave) použiť aj vo vlhkých priestoroch kúpeľní.

Vladislav Nezdara
Foto: Korok Jelínek

Autor je produktovým manažérom spoločnosti Korok Jelínek, spol. s r. o.