ASB Články na tému

podlaha

Najčastejšie sa na vyrovnanie podlahy používa cementový alebo anhydritový poter. V niektorých prípadoch, predovšetkým pri požiadavke na nízke priťaženie existujúcich stavebných konštrukcií a odbúranie mokrých procesov, predstavuje vhodnú alternatívu suchý podlahový systém.

Podľa nariadenia EP a RADY EÚ č. 305/2011 z 9. marca 2011 musia byť stavby z hľadiska ochrany proti hluku navrhnuté a zhotovené tak, aby sa hluk, ktorý vnímajú ich obyvatelia alebo ľudia v blízkom okolí, udržiaval na úrovni, ktorá nie je hrozbou pre ich zdravie a umožňuje im spánok, oddych a prácu v prijateľných podmienkach.

Pri rekonštrukcii podlahy na drevenom trámovom strope treba zohľadniť viaceré požiadavky. Pri návrhu novej skladby sa vychádza z požiadaviek na funkčné vlastnosti zo strany investora, ale aj z existujúceho stavu trámovej konštrukcie, statiky a požiadaviek na zvukovoizolačné vlastnosti.

Ľahká plávajúca podlaha predstavuje charakterovo a materiálovo jednoduchší typ podlahy ako podlaha ťažká. Jej montáž je jednoduchšia, kompletizuje sa pomocou veľkoplošných panelov systémom suchej výstavby. Je vhodné používať ju predovšetkým pri rekonštrukciách, a to na drevených alebo betónových stropoch, ale aj do nových drevostavieb. Ľahká plávajúca podlaha má roznášaciu vrstvu z viacvrstvových veľkoformátových ľahkých dosiek spojených na pero a drážku, ktoré sa ukladajú voľne na akustické dosky, čím vzniká pružná akustická izolačná vrstva.

Vlastnosti a výšku finančných nákladov vynaložených na podlahovú konštrukciu možno ovplyvniť výberom správneho stavebného materiálu. Pritom treba zvážiť účel budovy, prevádzkové zaťaženie podlahy, ako aj požiadavky na ochranu proti hluku.

Priemyselné podlahy sú najviac zaťažovanými konštrukciami priemyselných stavieb. Odolávajú všetkým prevádzkovým zaťaženiam, či už ide o statické zaťaženie z výrobných zariadení alebo skladovaného materiálu, dynamickému zaťaženiu manipulačnej techniky alebo rôznym chemickým vplyvom v niektorých prevádzkach.

Trh s podlahovými krytinami ponúka veľké množstvo materiálov, z ktorých si stačí vybrať ten najvhodnejší. Výber je široký. Začínajúc prírodnými podlahami z dreva, korku, linolea či marmolea cez dlažbu, koberce a laminát až po syntetické krytiny, medzi ktoré patria podlahy z mäkčeného PVC či vinylové podlahy.

Samonivelačný liaty poter na báze cementu je vhodný hlavne na použitie v interiéroch budov. Na základe toho, že ide o materiál na báze cementu s malým zmrašťovaním, je vhodný aj na aplikáciu vo vlhkom prostredí.

Technická univerzita vo Zvolene vzdeláva študentov v celospoločensky významných oblastiach – v lesníctve, drevárstve, ekológii, životnom prostredí a príbuzných odboroch. Dôraz na ekológiu sa preto kládol aj počas rekonštrukcie priestorov Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, ktorá je súčasťou tejto vzdelávacej inštitúcie.

Voľbou vhodnej povrchovej úpravy síce nemožno zmeniť kvalitu a tvrdosť použitého dreva, dá sa ňou ale napríklad upraviť farebnosť podlahy. Ak nejde o parkety s klasifikáciou podľa STN 13226: 2004 s pestrejším vzhľadom, možno farbu podlahy povrchovou úpravou zjednotiť – buď lakom, alebo olejom.

Do skupiny tenkovrstvových prekrytí podláh nepochybne patria terazzové povrchy, ktoré sú už klasickou technológiou­ povrchových úprav pre podlahy priemyselných objektov a vďaka svojmu zloženiu, farebnosti i architektonickej­ skladbe sú vhodné aj ako reprezentačné podlahy vstupných a iných hál priemyselných i verejných objektov.

Trh v súčasnosti ponúka nespočetné množstvo podlahových materiálov. Ich vlastnosti sa líšia najmä podľa spôsobu použitia. Každý materiál je svojím spôsobom špecifický, a preto celkovú kvalitu podlahy neurčuje len vlastnosť hmoty, ale aj správny návrh a spôsob realizácie. Na túto tému sme diskutovali s odborníkmi, ktorí nám povedali viac o vlastnostiach kvalitnej podlahy, jej správnom navrhovaní ako aj najčastejších chybách pri realizácii.

Vaše srdce si získa okamžite. Podmaní si vás krásou, ušľachtilými vlastnosťami alebo ich dokonalým spojením. Je skromná, nevyžaduje si veľa pozornosti, pritom si však spoločnosť ľudí vychutnáva. Aj po mnohých rokoch bude rovnako pôvabná, ako keď ste sa stretli prvýkrát. Terasa Twinson O-Terrace+.

Stavebná akustika rozlišuje niekoľko spôsobov šírenia zvuku stavebnou konštrukciou. Zvuk sa šíri vzduchom­, pričom­­ akustické vlny prenášané vzduchom dopadajú na konštrukciu a sú ňou pohlcované alebo odrážané, prípadne­ čiastočne­ pohltené a čiastočne odrazené. Ďalej zvuk vzniká mechanickým pôsobením na povrch konštrukcie, a to hlavne­ na vodorovných­ konštrukciách, ako sú stropy a podlahy. Napokon sa zvukové vlny šíria v konštrukciách a technických­ zariadeniach­ budov (ide o prevádzkové hluky v potrubiach, hluk z premávky výťahu, zo zatvárania dverí, chôdze po schodoch a pod.).