Partneri sekcie:

Ochrana stavebných konštrukcií pred požiarom systémami KNAUF – vydanie 2014

image 63521 25 v1

Po niekoľkých rokoch nastal čas osviežiť tzv. požiarny katalóg. Keďže sa od vydania toho posledného znovu nazbieralo veľké množstvo systémových riešení z oblasti pasívnej požiarnej ochrany, bolo by veľkou škodou neinformovať o tom aj verejnosť.

V novom požiarnom katalógu Ochrana stavebných konštrukcií pred požiarom systémami KNAUF, vydanie 2/2014, nájdete veľké množstvo zaujímavých noviniek zo sféry konštrukčných systémov s požiarnou odolnosťou.

Tu sú niektoré z nich:

Podhľady vo funkcii samostatných predelov, ochrana nosných stropných konštrukcií, podkrovie

 • Pri zavesených podhľadoch vo funkcii samostatného požiarneho predelu nájdete nové konštrukcie bez nutnosti vloženia izolácie do dutiny podhľadu a taktiež prehľadné dimenzačné tabuľky na jednoduchý návrh vzdialenosti závesov a profilov pre všetky systémy (D112, D113, D116).
 • Ďalej pri týchto podhľadoch okrem klasických dvojsmerných roštov nájdete i jednosmernú konštrukciu (D112-1) z profilov CD 60/27 s požiarnou odolnosťou zdola až do EI 120.
 • Pri samonosných podhľadoch sa doplnilo veľké množstvo konštrukcií bez nutnosti vloženia izolácie do dutiny podhľadu s požiarnou odolnosťou od EI 15 – EI 120 (pri požiarnom namáhaní zo spodnej strany). Pri všetkých konštrukciách nájdete i návrhové tabuľky pre maximálne rozpätia s konkrétnymi profilmi. Akékoľvek iné, väčšie, rozpätia je možné navrhnúť na vyžiadanie.
 • Na základe nových skúšok pribudli pri opláštení podkroví a drevených striech nové dimenzačné tabuľky pre vzdialenosti závesov a profilov s hodnotami, ktoré vás určite potešia.

Priečky, predsadené a šachtové steny

 • Novinkou sú skúšky priečok s masívnymi doskami Massivbauplatte GKF 25 mm s požiarnou odolnosťou EI 90 v rôznych konštrukčných úpravách. Masívna doska Knauf umožňuje montáž CW profilov vo vzdialenosti až 1000 mm, pridáva konštrukcii masívnejší dojem, nie je potrebné následné tmelenie. Priečka sa vyznačuje vynikajúcimi zvukovoizolačnými parametrami.
 • Priečky s požiarnou odolnosťou až do výšky 15 m (systém W113) vrátane maximálneho zaťaženia prípadným vetrom.
 • Vďaka novým skúškam nastali v oblasti šachtových stien výrazné zmeny v podobe zjednodušenia (zlacnenia) konštrukčných systémov. Všetky konštrukcie s odolnosťou od EI 30 – EI 120 je možné zabudovať z požiarnotechnického hľadiska bez nutnosti vloženia minerálnej izolácie a bez nutnosti zdvojovania CW profilov (systém W628b). CW profily je potrebné zdvojovať (systém W629) len pri väčších konštrukčných výškach.
 • Na stavbách je častou požiadavkou zvyšovanie požiarnej odolnosti jestvujúcich priečok, pričom z jednej strany priečky nie je možné upevňovať dosku z dôvodu rozdelenia nájomných priestorov a pod. V tomto vydaní nájdete systémové riešenie Knauf v podobe priameho upevňovania dosiek FIREBOARD na jestvujúce priečky – či už z jednej, alebo z oboch strán.

Drevostavby

 • Pri nosných stenách drevostavieb pútajú pozornosť hlavne drevené nosné steny opláštené sadrovláknitými doskami Knauf VIDIWALL a sadrokartónovými doskami Knauf DIAMANT s požiarnou odolnosťou REI 15 – REI 60 v konštrukčnej úprave D2 alebo D3.
 • Drevené nosné stropy opláštené sadrokartónovými doskami boli tiež obohatené novými výsledkami skúšok požiarnej odolnosti.

Systém Knauf CUBO Basis

 • Knauf CUBO Basis prináša konštrukčné riešenie samonosného systému s požiarnou odolnosťou EI 30 – EI 120. Tieto systémy sa dajú využiť napr. ako vstavby v halách s veľkou svetlou výškou stropu a poslúžia aj v miestnostiach s vysokými požiadavkami na nepriezvučnosť. Vďaka nízkej hmotnosti a suchému spôsobu výstavby je možné systém zabudovať extrémne rýchlo.

Ak je náhodou niečo, čo ste v tomto vydaní katalógu nenašli, prípadne niečo, čo potrebujete riešiť rôznymi atypickými konštrukciami, treba sa jednoducho obrátiť na nás a my sa pokúsime vašej požiadavke vyhovieť. Tešíme sa na vaše technické otázky a pripomienky.  

Ing. Juraj Slezák
Vedúci technického oddelenia

KategóriePodhľadyZnačky