Osadenie rohovej lišty (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Pred nalepením lišty na roh steny treba počkať približne 15 až 30 sekúnd, kým sa aktivuje lepidlo na báze škrobu.

Detail osadenej rohovej lišty

1 | Sadrokartónová doska Rigips RB (A), predĺžená hrana PRO, priečna, kolmo rezaná alebo rezaná s úkosom
2 | Rohová lišta Rigips AquaBead Outside 90
3 | Škárovací tmel Rigips Vario
4 | Finálna povrchová úprava
5 | Soklová lišta

Vizualizácia detailu
Vizualizácia detailu | Zdroj: Mgr. art. Ján Malík

Čo budete potrebovať

 • Rohová lišta
  Rigips AquaBead
  dĺžka: 3 000 mm, balík: 10 a 50 ks, bm = od 1,93 €
 • Škárovací tmel
  Rigips Vario
  spotreba: približne 0,18 kg/bm lišty, papierové vrece 5 a 25 kg, 5 kg = 9,04€
  alebo
  Rigips ProMix Mega spotreba: približne 0,25 kg/bm lišty, vedro 5, 15, 25 kg, 5 kg = 9,71 €
 • Náradie a pomôcky
  ceruzka
  nožnice na plech
  pokosová píla
  fľaša s rozprašovacím nadstavcom
  postrekovač
  murárska lyžica
  oceľové hladidlo
  prítlačný valček 90°
  elektrické nízkootáčkové miešadlo
  plastová nádoba
  ručné držadlo na brúsny papier alebo elektrická brúska

POZOR!

Aplikácia tmelu
Pri nanášaní tmelu musí byť teplota vzduchu a okolitého priestoru vyššia ako +5 °C. Povrch musí byť pevný, čistý, bez prachu a nečistôt. Zmes, ktorá začala tvrdnúť, nie je možné ďalej používať ani ju riediť vodou, pretože hrozí nebezpečenstvo praskania spojov.

TIP

Sadrový tmel
Organický rekompenzačný sadrový tmel Rigips Vario na tmelenie škár a spojov sadrokartónových dosiek. Pevnosť spojov sa zvyšuje použitím sklovláknitej výstužnej pásky. Kombinácia tmelu Vario a výstužnej pásky výrazne znižuje vznik prasklín na spojoch sadrokartónových dosiek.

01 | Zmeranie dĺžky lišty

Pred uložením rohovej lišty na roh steny sa rukou overí, či je podklad bez nánosu prachu a či sú rezné hrany steny začistené. Lišta sa priloží na roh, zmeria sa a označí potrebná dĺžka.

01 | Zmeranie dĺžky lišty
01 | Zmeranie dĺžky lišty | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Divizia Rigips

02 | Skrátenie lišty

Lišta sa skráti pomocou nožníc na plech na nameranú dĺžku. Ak treba vytvoriť rohové spoje, lišta sa odstrihne pod uhlom 45°.

02 | Skrátenie lišty
02 | Skrátenie lišty | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Divizia Rigips

03 | Aktivovanie lepidla

Zadná plocha rohovej lišty s vrstvou lepidla, ktorá sa skráti na požadovanú dĺžku, sa rovnomerne a celoplošne postrieka vodou pomocou fľaše s ručným rozprašovacím nadstavcom alebo pomocou postrekovača. Nesmie sa použiť hubka ani štetka, pretože by sa zotrela vrstva lepidla.

03 | Aktivovanie lepidla
03 | Aktivovanie lepidla | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Divizia Rigips

04 | Skúška prstom

Pred nalepením lišty na roh steny treba počkať približne 15 až 30 sekúnd, kým sa aktivuje lepidlo na báze škrobu. Pripravenosť lepidla na použitie sa zistí dotykom prsta. Vlákna lepidla sa musia ťahať.

04 | Skúška prstom
04 | Skúška prstom | Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Divizia Rigips