Partneri sekcie:

Návod na utesnenie balkóna proti vode a vlhkosti

navod na utesnenie balkona proti vode a vlhkosti

Technologický postup: Utesnenie balkóna proti vode a vlhkosti

Najčastejšími poruchami balkóna sú uvoľnenie nalepenej dlažby, následné poškodenie hydroizolačnej vrstvy, korózia zábradlia alebo oplechovania a v neposlednom rade aj poruchy statickej funkcie nosných konštrukcií, spôsobené vplyvom vlhkosti, ktorá preniká cez nefunkčnú hydroizolačnú vrstvu až do samotného podkladu. Dôležitým faktorom popri správnom výbere vhodných materiálov je aj dodržiavanie základných podmienok nevyhnutných na správne fungovanie celej konštrukcie. Jednou z nich je minimálny spád podkladu v rozpätí od 2 do 2,5 %, čo je výška 2 až 2,5 cm na bežný meter. Na výber je z dvoch základných možností.

Info o materiáloch:
 • Adhézny mostík z vyrovnávacej malty a kontaktnej emulzie, ktorý zvyšuje prídržnosť.
 • Dvojzložková tesniaca malta vytvára účinnú hydroizolačnú vrstvu.
 • Vyrovnávacia malta na opravu spádového poteru je rýchlotuhnúca, dlažbu možno ukladať už po troch dňoch.

Vytvorenie novej spádovej vrstvy
Predstavuje tradičné riešenie opravy poškodených balkónov, keď je poškodená roznášacia vrstva so spádom oddelená od podkladovej nosnej konštrukcie. Táto degradovaná vrstva sa musí odstrániť a nahradiť novou. V tomto prípade sa odporúča použiť adhézny mostík z vyrovnávacej malty a kontaktnej emulzie, ktorý zvyšuje prídržnosť nanášaného spádového opravného poteru. Následne sa nanesie dvojzložkové utesnenie, prípadne dvojzložková tesniaca malta ako hrubovrstvová hydroizolačná vrstva. Podklad sa nemusí penetrovať. Táto vrstva tvorí podklad pod lepiacu maltu. Na škárovanie sa použije vhodný škárovací materiál a na tmelenie prechodových škár sanitárny silikón, prípadne lepiaci tmel. Vyrovnávací materiál na opravu spádového poteru je rýchlotuhnúci, dlažbu možno ukladať už po 3 dňoch (pri bežných cementových poteroch je to 28 dní). Ďalšími výhodami systému sú vysoká hydroizolačná schopnosť, rýchly pracovný postup a možnosť variability pri riešení jednotlivých vrstiev.

Tip
Dvojzložkové utesnenie možno na podklad nanášať pomocou štetky, valčeka alebo oceľového hladidla. Vďaka rýchlemu vyzretiu možno lepiť obklady a dlažby ešte v ten istý deň.
Dvojzložková tesniaca malta spomaľuje proces karbonizácie a tým chráni betón a železobetón pred poškodením vplyvom atmosférických zrážok. Bezprostredne na nej možno vytvárať potery a omietky, ktoré neobsahujú  sadru alebo klásť keramické obklady a dlažby do lepiacich mált.

Podkladová vrstva už v spáde
Ide o riešenie vhodné pre novostavby, kde nosná konštrukcia a roznášacia vrstva so spádom tvoria ako jeden konštrukčný prvok kvalitnú plochu na ukladanie dlažby ako nášľapnej vrstvy balkóna. Výhodou systému je nízka konštrukčná výška, bezšvová technológia utesnenia podkladu a rýchly pracovný postup. Na pripravenú podkladovú konštrukciu balkóna sa nanesie penetrácia a následne dvojzložkový elastický tesniaci materiál. Do prechodu medzi podlahou a stenou, prípadne aj do dilatačných škár sa aplikuje izolačný pás. Na lepenie keramickej dlažby sa odporúča použiť flexibilnú lepiacu maltu. Treba použiť tzv. kombinovanú metódu lepenia , teda nanášať lepiacu maltu na lepený prvok aj na podklad. Rovnako možno použiť samorozlievaciu lepiacu maltu, ktorú možno špeciálnym hladidlom s kruhovými zubami nanášať iba na podklad. Treba zabrániť tomu, aby pod nalepenou dlažbou zostávali dutiny, ktoré umocňujú hromadenie vlhkosti. Tá vplyvom mrazov dokáže realizovanú dlažbu poškodiť. Na škárovanie sa používa štandardný škárovací materiál. Do prechodových škár je vhodné aplikovať sanitárny silikón, prípadne lepiaci tmel. V obidvoch prípadoch sa odporúča vložiť do škáry najskôr tesniaci povrazec.

Nová spádová vrstva
 • Vyrovnávacia malta Ceresit CN 83, 25kg    18,30 €
 • Kontaktná emulzia Ceresit CC 81, 5kg    37,80 €
 • Opravný poter Ceresit CN 83, 25kg    18,30 €
 • Penetrácia Ceresit CT 17, 5l    15,20 €
 • Dvojzložkové utesnenie Ceresit CL 50, 10 kg    83,00 €
 • Dvojzložková tesniaca malta Ceresit CR 166, 32 kg    137,90 €
 • Lepiaca malta Ceresit CM 16, 25 kg     17,50 €, alebo CM 19, 25 kg    20,83 €
 • Škárovací materiál Ceresit CE 43 Grand´Elit, 5 kg    od 12,37 €
 • Sanitárny silikón Ceresit CS 25, 280 ml    8,50 €

Podklad v spáde

 • Penetrácia Ceresit CT 17, 5l    15,20 €
 • Tesniaci materiál Ceresit CL 50, 10 kg    83,00 €
 • Izolačný pás Ceresit CL 152, 10 m    28,90 €
 • Flexibilná lepiaca malta Ceresit CM 16, 25 kg    17,50 €
 • Samorozlievacia lepiaca malta Ceresit CM 19, 25 kg    20,83 €
 • Škárovací materiál Ceresit CE 43 Grand´Elit, 5 kg    od 12,37 €
 • Sanitárny silikón Ceresit CS 25, 280 ml    8,50 €
 • Lepiaci tmel Ceresit FT 101, 280 ml    od 7,90 €

Náradie

 • metla PVC štvorradová s násadkou    3,90 €
 • vodováha 2 m    22 €
 • murárska lyžica    1,44 €
 • maliarska štetka     3,51 €
 • špachtľa    0,37 €
 • stierka    1,75 €


01 | Mostík – Príprava podkladu, aplikácia prechodového mostíka


02 | Spád – Vytvorenie spádovej vrstvy vyrovnávajúcim materiálom


03 | Vyrovnanie nerovností – Ak sa na podkladovej vrstve vyskytnú čiastkové nerovnosti, treba ich pred aplikáciou tesniacej malty vyrovnať.


04 | Podklad – Príprava podkladu pred aplikáciou elastickej tesniacej malty


05 | Tesnenie – Osadenie tesniaceho pásu do elastickej tesniacej malty


06 | Zatretie – Zatretie tesniaceho pásu elastickou tesniacou maltou


07 | Prvá vrstva – Nanesenie prvej vrstvy elastickej tesniacej malty


08 | Druhá vrstva – Nanesenie druhej vrstvy elastickej tesniacej malty


09 | Tesniaci povrazec – Uloženie tesniaceho povrazca do prechodovej škáry


10 | Dlažba – Lepenie dlažby kombinovanou metódou

TEXT a FOTO: Petr Šovčík, Henkel.

Článok bol zverejnený v časopise Stavebne Materialy.