ASB Články na tému

keramické dlažby

Produktový rad Ceresit CM je obohatený o novú lepiacu maltu Ceresit CM 11 PLUS Comfort Gres a flexibilnú lepiacu maltu na obklady a dlažbu Ceresit CM 12 PLUS Flex.

Keramické obklady a dlažby sú stále jedným z najbežnejších materiálov používaným na obklad stien či podláh interiérov a exteriérov. Dôvodov je niekoľko. Aby však plnili svoju funkciu, je dôležité pri návrhu a realizácii priestorov obkladaných keramikou dodržať určité zásady.

Keramické dlaždice sú vhodnou nášľapnou vrstvou pre podlahové vykurovanie, najmä pre svoje tepelnotechnické vlastnosti. Dobre vedú teplo, ktoré sa rovnomerne rozdeľuje do plochy, a zároveň ho dokážu dlho udržať vďaka vysokej mernej tepelnej kapacite. Pri ich návrhu či realizácii však treba dbať na dĺžkovú teplotnú rozťažnosť jednotlivých materiálov a zmeny rozmerov, ktoré s tým súvisia. Z toho vyplýva, že ak sa nenavrhne vhodná konštrukcia či správne umiestnenie dilatačných škár v keramickej dlažbe s podlahovým vykurovaním, môže dôjsť k jej porušeniu.

Česká značka RAKO pripravila na rok 2007 dvadsať nových sérií určených nielen do kúpeľní, ale aj pre podlahy a kuchyne. Dizajn kúpeľňových obkladov a dlažieb sa inšpiruje svetovým trendom zväčšovania formátov obkladov, ale najmä podlahových dlaždíc (až do rozmeru 45 × 45 cm).

Mnohé kvalitné a estetické keramické obklady strácajú po uložení svoju príťažlivosť, v horšom prípade aj funkčnosť. Takmer vždy to však u nás spôsobuje, bohužiaľ, stále prítomná nedbanlivosť pri ukladaní, neznalosť nových materiálov a ich vlastností i technológií montáže. V príspevku uvádzame najčastejšie chyby pri ukladaní a niektoré problémy, ktoré tieto chyby spôsobujú, pretože len ich elimináciou zabezpečíme správny postup ukladania na základné typy podkladov.