Partneri sekcie:

Veľký prehľad lepidiel na obklad a dlažbu

Okrem vhodnej lepiacej malty (v závislosti od druhu a typu obkladu, ako aj dlažby a podkladu) treba pred lepením myslieť aj na správne ošetrenie podkladu.

Kladenie obkladov a dlažieb z prírodného kameňa, kameniny, keramických obkladov a dlažieb na nekryté balkóny a terasy či na deformovateľné alebo inak špecifické podklady uľahčujú flexibilné cementové tmely.

Tie umožňujú vytvorenie stredne hrubého maltového lôžka. Použitím takéhoto druhu výrobku sa výrazne znižuje riziko výskytu prasklín a zhoršenia kvality. Na dosiahnutie požadovaného výsledku sa odporúča používať špeciálne výrobky nielen na samotné lepenie obkladových materiálov, ale aj na prípravu podkladu.

V ponuke spoločností zaoberajúcich sa stavebnou chémiou možno v súčasnosti nájsť inovatívne riešenia a širokú škálu moderných tmelov z tried S1 a S2, ktoré sú klasifikované podľa STN EN 12002: 2009: Malty a lepidlá na obkladové prvky. Stanovenie priečnej deformácie cementových mált, lepidiel a škárovacích látok.

Uvedená klasifikácia predstavuje výsledky prehnutia (flexibility) cementovej malty určenej na kladenie obkladu alebo dlažby. Prehnutie malty sa preukazuje na definovanom páse malty. Trieda S1 požaduje prehnutie minimálne 2,5 mm a menej ako 5 mm, do triedy S2 sa zaraďujú len silno tvarovateľné lepidlá s prehnutím minimálne 5 mm a viac. Triedy S1 a S2 označujú vysokoflexibilné tmely, ktoré majú okrem svojej flexibility aj dobrú odolnosť proti namáhaniu.

Prehľad lepidiel:

Baumacol FlexTop

Použitie
Flexibilná tenkovrstvová cementová suchá lepiaca zmes z triedy C2TE, S1. Ide o vodoodolné, mrazuvzdorné, vysokozušľachtené a hydraulicky tvrdnúce lepidlo so zníženým sklzom (T) a predĺženým časom zavädnutia (E).

Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie, na kladenie rôznych typov keramického obkladu a dlažby, platní tmavej farby, prírodného kameňa, ale aj na lepenie jemnej kameninovej dlažby na plochy s vyšším tepelným a statickým zaťažením. Zmes je obzvlášť vhodná na lepenie dlažby na dlažbu a lepenie na podlahové vykurovanie.

Spotreba
Približne 3 kg/m2* (v závislosti od druhu a veľkosti obkladu) *(veľkosť zuba zubového hladidla 10 mm); Výdatnosť – približne 8 m2/vrece

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 13,20 €

Výrobca
Baumit; www.baumit.sk

Baumacol FlexTop

 

Quartz Flex C2TE

Použitie
Tenkovrstvová lepiaca malta na báze cementu so zníženým sklzom a predĺženým časom zatuhnutia. Určená na lepenie keramických obkladov a dlažieb z prírodného a umelého kameňa, dosiek s nekonštantnou hrúbkou (napr. lotto), na kladenie jemnozrnnej kameniny a dosiek na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté steny.

Vhodná aj na lepenie dlažby na vykurované podlahy, tekuté izolačné nátery či ďalšie hydroizolačné materiály, starú dlažbu a pod. Ideálna na lepenie tepelnoizolačných materiálov z polystyrénu alebo dosiek z minerálnej vlny na stenu fasád a následné lepenie (stierkovanie) výstužnej tkaniny.

Spotreba
Od 2,5 kg/m2* (v závislosti od druhu, hrúbky a veľkosti obkladu) *(hrúbka obkladu 3 mm)

Balenie
Papierové vrece, 7 a 25 kg

Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 13,90 €

Výrobca
DenBraven; www.denbraven.sk

Quartz Flex C2TE

Ceresit CM22

Použitie
Flexibilná lepiaca malta (C2TE, S1) na cementovej báze s vysokou odolnosťou proti sklzu, mrazuvzdorná a vodoodolná.

Určená na lepenie veľkoformátovej gresovej dlažby, obkladov a dlažieb z keramiky, jemnej kameniny, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na stabilné aj kritické podklady – podlahy s podlahovým vykurovaním, schodiská, haly, balkóny, terasy, bazény a zásobníky, tesniace materiály, betón, cementové potery a omietky, vápenno-cementové omietky, sadrokartón, pevné maliarske nátery, anhydrit a podklady zo sadry, pórobetón, drevotrieska a OSB dosky, existujúce obklady a dlažby.

Spotreba
Od 2,7 kg/m2* (v závislosti od typu a veľkosti dlažby) *(dlažba do 30 mm, veľkosť zuba zubového hladidla 8 mm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
Plastové vedro, 25 kg – 19,20 €

Výrobca
Henkel Slovensko; www.ceresit.sk

Ceresit CM22

Ultralite S1

Použitie
Jednozložkové deformovateľné ľahčené cementové lepidlo so zníženým sklzom, predĺženým časom zavädnutia, extrémne vysokou výdatnosťou, nízkou prašnosťou a vysokou zmáčavosťou.

Vhodné na lepenie všetkých druhov a rozmerov keramických obkladových prvkov na nevyrovnané povrchy v interiéri a exteriéri, všetkých druhov mozaiky na všetky povrchy v interiéri a exteriéri vrátane plaveckých bazénov, lepenie rozmerovo stáleho prírodného kameňa, ktorý nie je citlivý na vlhkosť v interiéri a exteriéri a lepenie tenkých porcelánových obkladových prvkov na podlahy a steny vrátane vonkajších fasád.

Spotreba
0,8 kg/m2 na 1 mm hrúbky (celkovo 1,5 až 2,5 kg/m2)

Balenie
Papierové vrece, 15 kg

Orientačná cena
Ultralite S1, 15 kg – 45,28 €

Výrobca
Mapei SK; www.mapei.sk

Ultralite S1
Ultralite S1 |

Pružná lepiaca malta šedá KGF 65

Použitie
Flexibilná zušľachtená prášková hydraulicky tuhnúca lepiaca malta na tenkovrstvové lepenie obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri. Vhodná na flexibilné tenkovrstvové lepenie najrôznejších keramických obkladov a dlažieb, tmavých dosiek, tmavého prírodného kameňa, jemnej kameniny, a to aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Vhodná aj na lepenie obkladu na obklad. Trieda kvality podľa C2TE, S1.

Spotreba
3,0* kg/m2 (v závislosti od druhu a veľkosti obkladu)*(veľkosť zuba zubového hladidla 10 mm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 13,41 €

Výrobca
Murexin; www.murexin.sk

Veľký prehľad lepidiel na obklad a dlažbu - foto - 05Prehladlepidla

Webercol flex premium

Použitie
Elastický mrazuvzdorný lepiaci tmel z triedy C2TE, S1 na cementovej báze na lepenie obkladov a dlažby, v práškovom stave, použiteľný až do hrúbky lepiacej vrstvy 15 mm. Vhodný na lepenie obkladov a dlažby v interiéroch aj exteriéroch na minerálne podkladové vrstvy so zabu­dovaným vykurovaním, terasy, balkóny a omietky, na keramické steny a podlahy v mokrých, vlhkých a chladiacich priesto­roch, na položenie keramických, kameninových, sklenených obkladov, ako aj obkladov z umelých kameňov, na obklady z penovo-silikátových dosiek alebo nos­ných dosiek, na tvrdé staré povrchy z plas­tov a na podlahy s väčším zaťažením.

Spotreba
Spotreba – približne 1,3 kg/m2; (hrúbka vrstvy 1 mm)

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Orientačná cena
Papierové vrece, 25 kg – 12,60 €

Výrobca
Saint-Gobain Weber; www.weber-terranova.sk

Weber Col flex premium

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými výrobcami
FOTO: archív výrobcov

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.