Parobrzda a parozábrana – na čo si dať pozor pri ich používaní

dum URSA rez 3 kopie kopie
Zdroj: URSA

Parotesniace vrstvy sa zvyčajne umiestňujú v oblasti šikmých striech. Zabraňujú šíreniu nadmernej vlhkosti do skladby strešného plášťa, kde by pokles teploty mohol viesť ku kondenzácii vodných pár vo vnútri súvrstvia, a tým aj k celkovej degradácii objektu.

Materiály pre parotesnú vrstvu sa líšia ekvivalentnou difúznou hrúbkou sd [m]. V praxi sa v šikmých strechách používajú parozábrany alebo parobrzdy – výber závisí od skladby konštrukcie a požadovanej funkcie.

ursa skladba A2 krytina
Parotesniace vrstvy sa zvyčajne umiestňujú v oblasti šikmých striech. | Zdroj: URSA

Rozlišujeme difúzne otvorené a uzavreté skladby konštrukcie. V prípade difúzne otvorenej konštrukcie je umožnený prechod určitého množstva vodnej pary za predpokladu, že difúzny odpor jednotlivých vrstiev steny sa smerom z interiéru do exteriéru znižuje.

Množstvo prenikajúcej vodnej pary reguluje parobrzda, ktorá dokáže v letnom období prepúšťať vodnú paru aj späť do interiéru. Naproti tomu difúzne uzavretá konštrukcia takmer úplne zabraňuje prenikaniu vodnej pary do konštrukcie. Smerom do interiéru je potrebné použiť parozábranu – parotesnú fóliu, ktorá zabráni prípadnému prenikaniu interiérovej vlhkosti do vnútorných častí konštrukcie.

Gold 35
Vhodným materiálom na aplikáciu do šikmých striech je URSA GOLD 35. | Zdroj: URSA

Venujte pozornosť precíznemu spracovaniu. Ak je v parozábrane alebo parobrzde čo i len najmenšia netesnosť, znižuje sa difúzny odpor parozábrany a jej vzduchotesná funkcia. Ak sa však do konštrukcie navrhne inštalačná predstena, parotesná vrstva je lepšie chránená pred poškodením a ľahšie sa dosiahne jej tesnosť.

Inštalačná predstena môže byť vyplnená izoláciou URSA GLASSWOOL, ak sa nenachádza nad priestorom so zvýšenou vlhkosťou. V tomto prípade sa vlhkosť musí odvádzať ventilátorom. Dôležité je tiež zachovať pomer tepelnej izolácie nad a pod parozábranou.

Silver 39
Vhodným materiálom na aplikáciu do šikmých striech je URSA SILVER 39. | Zdroj: URSA

Ideálny pomer je 1:5 (alebo tiež 1:4). Ak napríklad použijeme 60 mm minerálnej izolácie URSA GLASSWOOL pod parozábranou smerom do interiéru, musíme použiť aj 300 mm minerálnej izolácie URSA GLASSWOOL nad parozábranou smerom do exteriéru.

Vhodné materiály na aplikáciu do šikmých striech sú URSA PLATINUM 32, URSA AMBER 33, URSA GOLD 35, URSA OPTIMUM 37 a URSA SILVER 39.

Platinum 32 1
Vhodným materiálom na aplikáciu do šikmých striech je URSA PLATINUM 32. | Zdroj: URSA

Odpovedá Tereza Vojancová, architektka zo spoločnosti URSA

Tereza Vojancová vyštudovala na stavebnej fakulte ČVUT v Prahe odbor Architektúra a staviteľstvo, pričom rok magisterského štúdia absolvovala na University of Strathclyde v Glasgow. Po škole sa venovala projektovaniu stavieb a hľadala firmu, kde by sa mohla uplatniť a ktorá by jej umožnila chrániť našu planétu. Nakoniec sa jej sen splnil v spoločnosti URSA, kde v súčasnosti pracuje na pozícii technického poradcu, a to viac ako 5,5 roka. Hlavnou náplňou jej práce je pomáhať zákazníkom správne vyriešiť ich skladby konštrukcií a poradiť s výberom vhodného materiálu. Zaoberá sa aj prípravou marketingových materiálov. Kontroluje ich technickú správnosť aj v nadväznosti na aktuálne stavebné normy a pomáha kolegom s technickými vnútorných častí konštrukcie.

Viac informácií nájdete na www.ursa.sk.