ZATEPLENÍM PODKROVIA K ÚSPORE ENERGIE AJ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Partneri sekcie:

Najrozšírenejším typom izolácie šikmej strechy je spôsob zateplenia zdola, čiže medzi a pod krokvami. Využívajú ho stavebné firmy i jednotlivci. Ak podkrovie nezaizolujeme vôbec alebo len čiastočne, môže dochádzať ku stratám až 30 % energie.

Vznikajú tak nielen zbytočné náklady, ale aj bezohľadnosť k životnému prostrediu. Ako správne zatepliť strechu vysvetľujú odborníci zo spoločnosti URSA.

Nároky na ochranu životného prostredia sa v posledných rokoch stále sprísňujú a s tým aj pravidlá na kvalitu stavieb. Je preto nutné už na začiatku vyberať čo najkvalitnejšie materiály, ktoré prispejú k celkovej finálnej podobe novostavby či rekonštrukcie. „Vždy dbáme na správnu skladbu strechy, s ohľadom na dostatočne dimenzované zateplenie minerálnou vlnou. Dôsledne aplikovaná a vrstvená izolácia zaistí správnu funkčnosť celej konštrukcie,“ vysvetľuje Tereza Vojancová, architektka zo spoločnosti URSA.

Akým spôsobom je možné zatepliť šikmú strechu

Spôsob izolácie strechy zdola alebo medzi a pod krokvami, je najčastejšie používaným typom zateplenia. Krokvy sú potom väčšinou prvkom šikmej strechy, ktorý podopiera celú nosnú konštrukciu. Spôsob zateplenia zdola je obľúbený preto, že tu nie je nutné manipulovať s ťažkými konštrukčnými elementami a ide o štandardnú osvedčenú metódu.

„Zo skúsenosti spoločnosti URSA potvrdzujem, že tento spôsob je často využívaný stavebnými firmami i jednotlivcami,“ dodáva Tereza Vojancová, architektka zo spoločnosti URSA.

Druhým možným typom izolácie strechy je zateplenie zhora. Tento spôsob umožňuje minimalizovať vplyv tepelných mostov na výsledné vlastnosti konštrukcie. „Zateplenie zhora, čiže nadkrokvové zateplenie konštrukcie, sa využíva predovšetkým z estetických dôvodov, alebo ak majú domy malú svetlú výšku podkrovia a nemôžeme si dovoliť ísť veľmi dolu s podhľadom. Vďaka tomu nie je na rekonštrukciu nutná demontáž pôvodných nižších vrstiev strechy,“ vysvetľuje Vojancová.

Zateplenie zdola:

 

Izolace mezi nad krokvemi a pod krokvemi SK
Izolácia nad krokvami a pod krokvami | Zdroj: URSA

Výhody zateplenia zdola:

 1. Štandardná osvedčená metóda
 2. Realizácia je možná v zimnom, chladnom i daždivom počasí
 3. Odstránenie tepelných mostov pod krokvami
 4. Nie je nutné manipulovať s ťažkými konštrukčnými elementami
 5. Nič zložité na realizáciu a zaškolenie
 6. Všetko môže byť realizované jednou firmou, ktorá zaistí realizáciu vnútorných priestorov
 7. Nízkonákladová cena
 8. Je možné realizovať formou DIY

Zateplenie zhora:

Izolace mezi a nad krokvemi SK
Izolácia medzi a nad krokvami | Zdroj: URSA

Výhody zateplenia zhora:

 1. Na rekonštrukciu nie je nutná demontáž pôvodných vrstiev nižšie, a je tak možné v dome stále bývať
 2. Variabilita vzhľadu interiéru, vyšší komfort bývania
 3. Je možné priznávať krokvy
 4. Vysoká tolerancia k tvarovej presnosti (napr. rovinnosť) nosnej konštrukcie
 5. Všetko môže byť realizované jednou (strechárskou) firmou, výnosnosť zákazky
 6. Akceptovateľná cena
 7. Ekonomická výhodnosť, investičná príležitosť
 8. Vyťažene plôch „kondenzácie“ z nosného systému konštrukcie

Dbáme na súčiniteľa prechodu tepla

 

Zdroj: URSA

Súčiniteľ prechodu tepla U vyjadruje izolačnú schopnosť celého súvrstvia konštrukcie – teda všetkých vrstiev vrátane ich hrúbok. „A čím je hodnota súčiniteľa nižšia, tým sa konštrukcie dokáže lepšie brániť únikom tepla,“ vysvetľuje Tereza Vojancová.

Vzhľadom na to, že sa legislatíva stále vyvíja, hodnoty, ktoré boli kedysi označované ako odporúčané pre pasívny dom, sú teraz hodnotami cieľovými. „Každému by som preto odporučila zatepľovať už teraz na parametre pasívneho domu. Navýšenie ceny pri použití väčších hrúbok izolácie je zanedbateľné. Hlavnú položku totiž činí práca v kombinácii s ďalšími materiálmi potrebnými na realizáciu strešnej konštrukcie,“ vysvetľuje Vojancová.

Príklady izolácií URSA a ich súčiniteľ prechodu tepla v prípade zateplenia šikmej strechy

Zdroj: URSA

Včasný výber izolácie vedie k ideálnym výsledkom

„Nad správnou izoláciou je nutné premýšľať už vo fáze plánovania a projektu. Vďaka tomu je možné dosiahnuť najlepšie a najefektívnejšie výsledky, a to tepelnoizolačné, akustické i protipožiarne,“ uzatvára Tereza Vojancová. Spoločnosť URSA ponúka minerálne izolácie, ktoré spĺňajú aj tie najprísnejšie európske normy, a patrí tak medzi tie najkvalitnejšie na trhu.

Zdroj: PR článok URSA SK s.r.o. GRUPO URALITA