ASB Články na tému

Parotesniace vrstvy

Parotesniace vrstvy sa zvyčajne umiestňujú v oblasti šikmých striech. Zabraňujú šíreniu nadmernej vlhkosti do skladby strešného plášťa, kde by pokles teploty mohol viesť ku kondenzácii vodných pár vo vnútri súvrstvia, a tým aj k celkovej degradácii objektu.