image 97350 25 v1
Galéria(4)

Izolácia na strechách oblúkovitého tvaru

Partneri sekcie:

Tepelnoizolačné dosky z tvrdej polyuretánovej peny sú určené najmä na šikmé a ploché strechy rovinatého charakteru, ale aj z tvrdých rovinatých dosiek sa dajú navrhovať a realizovať strechy oblúkovitého a kónického tvaru na splnenie nízkoenergetického či pasívneho štandardu.

c
b
a
d

Návrh však vyžaduje konzultáciu s výrobcom PIR izolácií a úzku spoluprácu so stavebnou firmou pri realizácii. Šikmá strecha má oblúkovitý nepravidelný tvar, je dvojplášťová a so skladanou krytinou bobrovka od spoločnosti Tondach. Tepelná izolácia PIR s obojstranným hliníkom bola kladená v jednej vrstve so spojmi na ozub. Uskutočnila sa úprava izolačných dosiek prirezávaním do požadovaného tvaru s dotesnením spojov PUR penou a aplikovala sa parozábrana ľahkého typu s difúznym odporom Sd>170m. Poistná hydroizolácia bola voľne pokladaná na PIR izolačné dosky.

Izolácia na strechách oblúkovitého tvaru foto - c

Vruty boli kotvené cez kontralaty do krokiev. Pri realizácii strechy pokrývačská firma úzko spolupracovala s technickým oddelením spoločnosti Puren CZ a priamo na stavbe riešila jednotlivé detaily, ktoré neboli riešené v projektovej dokumentácii.

Izolácia na strechách oblúkovitého tvaru foto - d

Vo Vrbovom tak vznikla zaujímavá stavba s atypickým tvarovým riešením strechy. A práve ona získala v súťaži Strecha roku 2015 vyhlasovanej Cechom strechárov 1. miesto v kategórii šikmá strecha.

Izolácia na strechách oblúkovitého tvaru foto - a

ZDROJ: PUREN

Článok bol uverejnený v časopise ASB 11-12/2017.