Partner sekcie:
  • Stavmat

Zateplenie strechy nad krokvami

image 75418 25 v2

Zateplenie šikmej strechy je nielen osvedčený spôsob, ako zabrániť únikom tepla počas zimných mesiacov, ale aj spôsob, ako využiť podkrovný priestor na bývanie. Okrem systému zateplenia medzi a pod krokvami sa stále častejšie realizuje systém zateplenia nad krokvami. Hlavnou výhodou je, že izolácia neuberá miesto v interiéri.

Postup montáže

Izolácia sa ukladá na vopred pripravené celoplošné debnenie. Šírka výplňovej tepelnej izolácie, ktorá sa kladie medzi montážne izolačné panely na báze minerálnej vlny alebo EPS, má byť vždy približne o 1 až 2 cm väčšia ako rozstup medzi hranolmi, aby v konštrukcii po rozopretí dostatočne držala. Na zhotovené celoplošné debnenie sa položí parobrzda na báze polyamidu, ktorá vďaka špeciálnej povrchovej úprave (priľnavý vlies) priľne na povrch dosiek. Aby bola konštrukcia počas montáže o nejakú časť opretá, je potrebné v mieste odkvapovej hrany osadiť najskôr tzv. námetok alebo inú alternatívnu konštrukciu, ktorou sa dorovná výšková úroveň. Na námetky alebo podobnú konštrukciu sa osadí zakladacia fošňa alebo hranol, za ktorý sa ukladajú vrstvy tepelnej izolácie.

Ako prvú možno začať ukladať výplňovú izoláciu. Pri ukladaní tepelnej izolácie na ploche strechy sa pásy izolácie kladú medzi montážne hranoly buď na báze minerálnej vlny, alebo polystyrénu, a to vo vzájomných rozstupoch 600 alebo 1 200, prípadne 1 300 mm v závislosti od rozmeru výplňovej izolácie. Aby hranoly správne držali, možno ich dopredu pripevniť obojstrannou samolepiacou páskou. Na rezanie minerálnej vlny je vhodné použiť na to určený nôž. Po upevnení montážnych hranolov na časti konštrukcie sa medzi ne vloží výplňová tepelná izolácia. Po uložení tejto izolácie sa pomocou dvojzávitových skrutiek pripevnia kontralaty, čím sa celá konštrukcia stane únosnou.

Vzdialenosť medzi skrutkami je potrebné stanoviť statickým výpočtom. Na správne dotiahnutie skrutiek je vhodné použiť špeciálny montážny nadstavec a kontralaty vopred predvŕtať, pričom priemer diery by mal byť maximálne 6 mm. Pri doťahovaní skrutiek je vhodné kontralatu podoprieť tzv. koníčkom (predovšetkým pri montážnom izolačnom paneli na báze minerálnej vlny). Na upevnenie každej kontralaty treba použiť aspoň štyri skrutky. Skrutka je po montáži uchytená v krokve  do hĺbky 90 mm. Na tento účel možno využiť návrhové tabuľky výrobcu. Priestor medzi kontralatami sa vyplní ďalšou vrstvou tepelnej izolácie. Tým sa nielen prekryjú spoje, ale aj sa vylepší celková tepelná účinnosť. Na uloženú tepelnú izoláciu sa postupne uloží difúzne otvorená poistná hydroizolácia. V mieste upevnenia kontralát sa na difúznu fóliu nalepia tesniace pásky, aby sa zabránilo perforácii poistnej hydroizolácie, čo by mohlo mať za následok zatekanie vody do izolačného súvrstvia. Po zaskrutkovaní všetkých skrutiek je konštrukcia únosná. Na takto pripravenú konštrukciu možno pripevniť latovanie a klásť strešnú krytinu.

01 | Uloženie parobrzdy
Parotesná izolácia sa ukladá na vopred pripravené celoplošné debnenie. Naň sa položí parobrzda na báze polyamidu, ktorá vďaka špeciálnej povrchovej úprave (priľnavý vlies) priľne na povrch dosiek.

02 | Námetky
Na dorovnanie výškovej úrovne sa v mieste odkvapovej hrany najskôr osadí tzv. námetok alebo sa vyhotoví iná alternatívna konštrukcia.

03 | Zakladacia fošňa
Na námetky alebo inú alternatívnu konštrukciu sa osadí zakladacia fošňa alebo hranol, za ktorý sa ukladajú vrstvy tepelnej izolácie. Ako prvú možno začať ukladať výplňovú izoláciu. Šírka výplňovej izolácie má byť približne o 1 až 2 cm väčšia ako rozstup medzi hranolmi.

04 | Montážne izolačné hranoly
Tepelná izolácia sa na ploche strechy kladie medzi montážne izolačné panely buď na báze minerálnej vlny, alebo polystyrénu, ktoré sa ukladajú vo vzájomných rozstupoch 600 alebo 1 200, prípadne 1 300 mm v závislosti od rozmeru výplňovej izolácie. Aby hranoly správne držali, možno ich dopredu pripevniť obojstrannou samolepiacou páskou.

05 | Výplňová izolácia
Po upevnení montážnych hranolov na časti konštrukcie sa medzi ne vloží výplňová tepelná izolácia. Jej šírka má byť opäť o 1 až 2 cm väčšia, ako je rozstup medzi montážnymi izolačnými panelmi.

06 | Kontralaty
Po uložení tepelnej izolácie sa pomocou dvojzávitových skrutiek pripevnia kontralaty, čím sa celá konštrukcia stane únosnou. Vzdialenosť medzi skrutkami je potrebné stanoviť statickým výpočtom.

07 | Upevnenie kontralát
Na upevnenie každej kontralaty je potrebné použiť aspoň štyri skrutky. Skrutka je po montáži uchytená v krokve  do hĺbky 90 mm.

08 | Dotiahnutie skrutiek
Na správne dotiahnutie skrutiek je vhodné použiť špeciálny montážny nadstavec a kontralaty vopred predvŕtať, pričom priemer diery by mal byť maximálne 6 mm. Pri doťahovaní skrutiek sa osvedčilo podoprieť kontralatu tzv. koníčkom.

09 | Doplnková izolácia
Priestor medzi kontralatami možno vyplniť ďalšou vrstvou tepelnej izolácie. Tým sa nielen prekryjú spoje, ale vylepší sa aj celková tepelná účinnosť.

10 | Poistná hydroizolácia
Na uloženú tepelnú izoláciu sa postupne uloží difúzne otvorená poistná hydroizolácia. V mieste upevnenia kontralát sa na difúznu fóliu nalepia tesniace pásky.

11 | Strešná krytina
Po zaskrutkovaní všetkých skrutiek je konštrukcia únosná. Na takto pripravenú konštrukciu možno pripevniť latovanie a klásť strešnú krytinu.

Čo budeme potrebovať

Parotesná izolácia
Isover Vario KM Duplex UV
hrúbka 220 mm,
rozmery: 1 500 × 40 000 mm, m2    2,70 €
Lepiaca páska
Isover Vario KB1
hrúbka 26 mm,
rozmery: 60 × 40 000 mm, bm    1,14 €
Montážne izolačné hranoly
Isover TRAM MW  
hrúbka 200, 240, 280, 320 mm,
rozmery 100 × 1 000 a 100 × 1 200 mm,
ks    od 5,37 €
alebo
Isoveer TRAM EPS
hrúbka 160, 200, 240, 280, 320 mm,
rozmery 100 × 1 000, ks    od 1,98 €
Tepelná izolácia
Isover UNI
hrúbka 40 až 200 mm,
rozmer 600 × 1 200 mm, m2    od 3,42 €
alebo
Isover Unirol Profi
3,9 x 35 mm, spotreba 20 ks/m2,
hrúbka 50 až 180 mm,
rozmery 1 200 × 3 000 až 9 500 mm,
m2    od 4,14 €
Dvojzložkové skrutky
Twin UD
priemer 7 mm, dĺžka 400, 440,
480 a 520, balenie 50 ks    od 132,50 €
Poistná hydroizolácia
Tyvek Soft Antireflex
hrúbka 175 mm, šírka 1 500 mm, m2    1,86 €
Tesniaca páska
Isover VARIO MultiTape SL
hrúbka 260 mm, rozmery: 60 × 25 000 mm,
bm    1,26 €
Náradie
nôž na tepelnú izoláciu
meter
akumulátorový skrutkovač
nadstavec na skrutkovač WTT40/D10
kladivo

Info o materiáloch:
» Isover UNI – tepelno- a zvukovoizolačné dosky z kamennej vlny s vláknami hydrofobizovanými po celom povrchu, vhodné na použitie ako nezaťažená výplňová izolácia; súčiniteľ tepelnej vodivosti lD = 0,035 W/(m . K), hrúbka 40 až 200 mm, rozmery 600 × 1 200 mm
» Isover Unirol Profi – mäkký izolačný rolovaný pás zo sklených vlákien s vláknami hydrofobizovanými po celom povrchu; vhodný na použitie ako nezaťažená výplňová izolácia; súčiniteľ tepelnej vodivosti lD = 0,033 W/(m . K), hrúbka 50 až 180 mm, rozmery 1 200 × 9 500 mm (pri hrúbke 50 mm)

TEXT + FOTO: Isover

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.