Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant
 • KM BETA

Systém odvodnenia striech Geberit Pluvia

system odvodnenia striech geberit pluvia

Bezpečné odvodnenie veľkých strešných plôch
Odvodnenie veľkých strešných plôch sa stáva čoraz dôležitejšou úlohou pri modernej výstavbe obytných, priemyselných, komerčných a výškových budov a v mnohých krajinách podlieha národným predpisom a normám. Časté zrážky s veľkou intenzitou sú príčinou zvyšovania požiadaviek na plánovanie a realizáciu odvodňovacích a kanalizačných systémov s cieľom bezpečného odvedenia aj veľkého množstva vody.

Úsporný systém s veľmi vysokou hydraulickou kapacitou

S podtlakovým strešným vtokom Geberit Pluvia a robustným a univerzálnym kanalizačným potrubím PE-HD možno realizovať úsporné kompletné systémy na odvedenie dažďovej vody, ktoré si poradia aj s jej veľkým množstvom. Sú tak hydraulicky optimalizované, že ich hydraulická kapacita je v porovnaní s bežnými systémami niekoľkonásobne vyššia. Bezpečnostné strešné vtoky ešte zvyšujú bezpečnosť pri extrémnych poveternostných podmienkach.

S podtlakovým systémom Geberit Pluvia stanovuje firma Geberit štandardy v oblasti odvodňovania striech už celé desaťročia. Špeciálna konštrukcia strešného vtoku Geberit Pluvia zaručuje, že prívodné rúry a zvislé potrubia sa počas dažďa zaplnia rýchlo a bez nasávania vzduchu. V rúrach vzniká uzatvorený vodný stĺpec, ktorý spôsobuje vytvorenie podtlaku a následné nasávanie vody. Rýchlosť a výkon odtoku je v porovnaní s bežnými vtokmi výrazne vyššia, a to aj napriek menším rozmerom rúr. Vysoká rýchlosť prúdenia vody zvyšuje silu samočistenia a minimalizuje nebezpečenstvo upchatia rúr.

Väčšia sloboda dizajnu, vyššia úspornosť

Geberit Pluvia poskytuje architektom väčšiu slobodu pri tvorbe dizajnu, pretože inštalatéri a projektanti ZTI potrebujú menej strešných vtokov, zvislého potrubia a podzemných rúr. Vďaka podtlaku nie je potrebné naplánovať žiadne spády prívodných rúr vedúcich k zvislému potrubiu, čo znamená jednoduchšiu inštaláciu a menšie priestorové nároky. Znižuje sa tiež cena materiálu a výdavky na pozemné práce.

Výhody podtlakového systému Geberit Pluvia

 • až 2 500 m2 strechy na jeden odpad
 • ležaté potrubie s nulovým spádom pod strešnou konštrukciou
 • upevňovací systém urýchľujúci montáž
 • menšie priemery potrubia, nízka hmotnosť`
 • menej zvodového potrubia uloženého v zemi
 • menej strešných vtokov
 • riešenie na zateplené i nezateplené strechy, obrátené skladby, strešné žľaby aj pochôdzne a pojazdné strechy
 • samočistiaca schopnosť potrubia
 • absolútna tesnosť zváraných spojov
 • úspora nákladov

www.geberit.sk

–>–>

Komentáre