Podstrešná difúzna fólia hrá v skladbe strechy nezastupiteľnú úlohu

Podstrešná difúzna fólia hrá v skladbe strechy nezastupiteľnú úlohu

Partneri sekcie:

Podstrešná difúzna fólia je veľmi dôležitou súčasťou skladby strechy. Zaisťuje funkciu sekundárneho odvádzania vody = doplnková hydroizolačná vrstva (DHV). Bohužiaľ, táto najľahšia a najlacnejšia súčasť strešného systému sa veľmi často a neprávom podceňuje. Práve táto časť strešného súvrstvia však rozhoduje o dlhodobej životnosti strechy a pohode obyvateľov domu.

Primárnou funkciou podstrešnej fólie je vodotesnosť a jej kvalita z hľadiska dlhovekosti predstavuje najväčšie riziko pre majetok, spotrebu energií, poistenie…
Dôsledkom nekvalitne vybratej podstrešnej fólie môže byť znížená funkcia tepelnej izolácie, resp. jej neúčinnosť, čo sa prejaví na zvýšení nákladov na vykurovanie. Navyše sa v streche môžu objaviť plesne a hniloba, ktoré ohrozia zdravie obyvateľov domu. V neposlednom rade hrozí zatečenie vody do obytných priestorov a môže spôsobiť poškodenie stien a vnútorného vybavenia domu.

Pozrime sa domu pod pokrievku (alebo radšej pod strechu)
Nedávno prebehli testy „v teréne“, v rámci ktorých nezávislý odborník odkryl 30 striech, aby mohol dôkladne otestovať vodotesnosť podstrešných difúznych fólií. Teraz sa preskúmalo ďalších 6 striech, takže súčasťou štúdie je 36 striech, ktoré prešli procesom starnutia v skutočných podmienkach každodenného používania. V rámci testovania sa skúmalo 17 striech s materiálom Tyvek® inštalovaným pred viac ako 20 rokmi a 19 striech s viacvrstvovými alebo záterovými podstrešnými difúznymi fóliami inštalovanými pred 5 až 10 rokmi. Firma DuPont nebola do procesu priamo zapojená, takže nijako neovplyvnila výber striech alebo vzoriek, ktoré sa mali testovať, nefiltrovala ani neupravovala výsledky! Nezávislý odborník odobral vzorky zo striech a dal ich otestovať v notifikovanom laboratóriu.

Výsledky tohto testu sú priam šokujúce. Tyvek® po viac ako 20 rokoch v streche plní funkciu v 94 %, zatiaľ čo lacné podstrešné fólie sú po menej ako 10 rokoch funkčné len v 21 %! A keď sa pozrieme iba na viacvrstvové fólie, ktoré sú na trhu najpredávanejšie, zistíme, že funkčná nie je žiadna.

I keď nezohľadníme rozdielny vek (vzorky Tyvek® boli podstatne staršie ako iné používané produkty), podstrešné difúzne fólie Tyvek® sú na základe tohto testu najspoľahlivejšie z hľadiska zásadných vlastností súvisiacich s vodotesnosťou, zatiaľ čo v prípade alternatívnych podstrešných difúznych fólií je dôvod znepokojovať sa. Video a viac informácií o celej štúdii nájdete na stránke www.tyvek.cz/teststrech.

Reálny príklad z praxe – jedna strecha, dve rôzne difúzne fólie
Výsledky testu potvrdzuje i ďalší praktický príklad – priam unikátny reálny test, keď bola vďaka náhode na tej istej streche použitá viacvrstvová fólia s parametrom 135 g/m2 a zároveň aj Tyvek® Solid. Primárnou voľbou tu bola viacvrstvová fólia, no pretože chýbal materiál, narýchlo sa použil i jeden kotúč Tyvek® Solid. Ide o strechu nainštalovanú v roku 2002. Na tomto konkrétnom príklade možno vidieť porovnanie fólií v jednej streche = v rovnakých podmienkach. Nech už boli tieto podmienky akékoľvek, pre obidve fólie zabudované v jednej streche boli rovnaké. Fotka ukazuje jasný rozdiel v kvalite fólií, netreba ďalší komentár. Viac informácií o tejto streche opäť nájdete, ak sa pozriete na stránku www.tyvek.cz/teststrech.

3-vrstvová mikroporézna fólia 135 g/m2, vpravo hore Tyvek®

3-vrstvová mikroporézna fólia 135 g/m2, vpravo hore Tyvek®

V čom konkrétne sú difúzne fólie DuPont™ Tyvek® jedinečné?
Po prvé: degradácia fólií je spôsobená UV žiarením a pôsobením tepla. Väčšina viacvrstvových fólií je vyrobená z polypropylénu (PP), ktorý je prirodzene citlivejší na UV žiarenie než polyetylén (PE). Funkčná vrstva Tyvek® je vyrobená zo 100 % PE, vysokostabilného pri pôsobení UV žiarenia a teplote až do 100 °C.

Po druhé: podstatná je hrúbka funkčnej vrstvy a nie hrúbka fólie. Bežné viacvrstvové 100 – 200 g/m2 fólie majú hrúbku funkčnej vrstvy 11 – 45 mikrónov. Tyvek® Solid (80 g/m2) či Tyvek® Supro (148 g/m2) má hrúbku funkčnej vrstvy 220 mikrónov, čiže 6- až 20-krát väčšiu než bežné viacvrstvové fólie. Zaujímavé je, že ľudský vlas má 50 – 100 mikrónov. Naozaj si myslíte, že vašu strechu ochráni fólia tenšia ako ľudský vlas?

Bežná viacvrstvová fólia: 30 mikrónov (interné meranie)
Bežná viacvrstvová fólia: 30 mikrónov (interné meranie)220 mikrónov (interné meranie)

Preto sa oplatí zamyslieť. Stojí majiteľovi domu pár desiatok eur ušetrených v rozpočte stavby domu za problémy spojené s nevhodným výberom podstrešnej difúznej fólie? A stojí pár desiatok eur ušetrených v rozpočte stavby domu za povesť a dobré meno realizačnej firmy? NIE, NESTOJÍ! Preto porozmýšľajte o vhodných difúznych fóliách a požadujte kvalitu, ktorá vydrží. Cenový rozdiel fólií Tyvek® je minimálny, rozdiel v kvalite je však zásadný!

Premýšľaj dvakrát, postav raz, ver Tyvek®.

ZDROJ: PR článok spoločnosti RAVAGO