ASB Články na tému

strešný systém

Podstrešná difúzna fólia je veľmi dôležitou súčasťou skladby strechy. Zaisťuje funkciu sekundárneho odvádzania vody = doplnková hydroizolačná vrstva (DHV). Bohužiaľ, táto najľahšia a najlacnejšia súčasť strešného systému sa veľmi často a neprávom podceňuje. Práve táto časť strešného súvrstvia však rozhoduje o dlhodobej životnosti strechy a pohode obyvateľov domu.